GEBRUIKSAANWIJZING "Glazen Bol"-LEGGING:

Gestart door Opti-Mystique, februari 17, 2005, 17:56:45 PM

Opti-Mystique

Beste allemaal,

Op verzoek wil ik bij deze de legging die ik hier op het forum veel gebruik wat verder uitleggen: de Glazen Bol legging. Deze legging is bedacht door mijn docente Tarot en daarom (vooralsnog) niet terug te vinden op het Internet. Primeurtje bij CathWebââ,¬Â¦ 8)

Deze legging leent zich goed voor zogenaamde huis-, tuin- en keukenvragen; de meer gerichte vragen dus. Het is een kleinere legging die vrij goed en bondig te interpreteren is en niet de vele diepteniveauââ,¬â,,¢s heeft, zoals bijvoorbeeld het Keltisch Kruis. Mede omdat het uitschrijven van de interpretatie te overzien blijft, gebruik ik deze graag op het forum.

De betekenis van de posities en een voorbeeld van de legging:


DE GLAZEN BOL LEGGING
[/i][/u]

Kaart 4 ââ,¬â€œ [/b]Het advies

Kaart 2 ââ,¬â€œ Omgeving zoals jij het ziet Kaart 5 ââ,¬â€œ Het antwoord Kaart 3  Ã¢â,¬â€œ Omgeving zoals het is

Kaart 1 ââ,¬â€œ Dit ben jij als vraagsteller
INTERPRETATIEWIJZE VAN DEZE LEGGING:
[/i][/u]

Schud het volledige deck kaarten, al dan niet met een gerichte vraag in gedcahten en trek 5 kaarten op de manier die jij het prettigst vindt.
(NB: gezien de omvang van de legging is deze ook prima geschikt om enkel met de 22 kaarten uit de Grote Arcana te leggen. Wanneer je net begint met Tarot kun je dit wellicht makkelijker vinden.)

*De eerste kaart komt op positie 1, onderaan, te liggen. Deze kaart stelt de consultant voor en hoe die op dat moment in het leven staat.
*De tweede kaart komt op positie 2, voor de kaartlegger links, te liggen. Deze kaart laat zien hoe de consultant zelf tegen de kwestie en de relevante factoren van invloed uit de omgeving aankijkt, óf hoe hij of zij dénkt dat deze zijn.
*De derde kaart komt op positie 3, voor de kaartlegger rechts, te liggen. Deze kaart laat zien hoe de kwestie en de relevante factoren uit de omgeving in werkelijkheid zijn. Er kan een verschil zijn tussen perceptie van de consultant en de werkelijkheid. Deze kaart laat zien in welk opzicht de consultant zijn perceptie kan bijstellen óf zich bewust worden van de factoren die hem of haar tot op dat moment nog onbekend waren.
*De vierde kaart komt op positie 4, bovenaan, te liggen. Deze kaart geeft advies met betrekking tot de beste te nemen actie, gegeven de omstandigheden van kaart 3.
*De vijfde en laatste kaart komt op positie 5, in het centrum van de andere vier kaarten, te liggen. Deze kaart geeft het antwoord op de vraag cq. kwestie, óf de uiteindelijke uitkomst van de situatie bij ongewijzigde omstandigheden en houding.


Wat mij zelf vaak opvalt, zijn de volgende verbanden tussen de kaarten:

* de centrumkaart staat vaak in verbinding met iedere individuele kaart er omheen. Soms draait het letterlijk om een persoon of situatie en geeft de centrumkaart dit weer.
* wanneer de vraag gaat over een kwestie waar iemand anders bij betrokken is, staan de kaarten 1-2-4 voor de vraagsteller en de kaarten 1-3-4 voor de andere persoon.
* 1-2 geeft aan waarom iemand de omgeving waarneemt zoals dat door kaart 2 weergegeven wordt.
* 1-3 laat zien waar het conflict zit tussen enerzijds de eigen wil te kunnen controleren en anderzijds de externe factoren zoals weergegeven door kaart 3, die niet door de consultant te beïnvloeden zijn.
* 2-4 laat zien waar het aandachtsgebied of groeipotentieel voor de consultant ligt op dit moment.
* 2-5 kan ofwel in lijn met de wens van de consultant staan of de consultant aansporen bij te  gaan sturen, wanneer de verwachte uitkomst afwijkt van de koers die hij of zij tot een bepaalde doelstelling in gedachten heeft.
* 3-4 laat zien op basis waarvan het advies tot stand is gekomen.
* 3-5 laat het begin- en eindpunt zien van de te verwachten ontwikkeling in de kwestie, waarbij kaart 4 de weg is die het beste bewandeld zou kunnen worden.

* Dan is de lijn 2-5-3 de aardse lijn; deze geeft de ontwikkeling(en) in gebeurtenissen van het dagelijks leven aan.
* En de lijn 1-5-4 is de spirituele lijn; deze geeft de volgende groeipotentie van de ziel aan.

In principe bestaat de gehele legging uit deze 5 kaarten. Je kunt zelf kiezen of je het enkel hiermee wilt doen, maar ikzelf gebruik nog een aantal extra kaarten bij het bepalen van de richting van interpreteren. In de eerste plaats is dit de kaart van de

Kwintessens (totaaltelling van de kaartnummers)

In dit voorbeeld zou de totaaltelling op 0 + 2 + 10 + 10 + 2 = 24 uitkomen (Hofkaarten tellen hierbij als 0 en Azen als 1). Getallen boven de 9 worden daarna nogmaals vereenvoudigd totdat je 1 cijfer overhoudt. Dit ene cijfer correspondeert met de kaart uit de Grote Arcana met ditzelfde getal. Deze kaart geeft dan het diepere niveau of wortels van deze kwestie weer.

24 zou dan in dit voorbeeld tot 2+4 = 6 vereenvoudigd worden. 6 komt overeen met kaart 6 uit de Grote Arcana en dit is De Geliefden.


Wanneer de totaaltelling bijvoorbeeld 14 was geweest, dan hadden de kwintessens zowel kaart 14 ââ,¬â€œ Matigheid geweest, maar ook 1+4 = 5 -> kaart 5 ââ,¬â€œ De Hogepriester. Matigheid zegt in meerdere mate wat over de kwestie en De Hogepriester voegt daar in mindere mate nog wat aan toeââ,¬Â¦

NB: de totaaltelling 11 (Gerechtigheid) en 22 (neem hiervoor De Dwaas) worden niet nogmaals vereenvoudigd, dit zijn namelijk meestergetallen.


Tot slot gebruik ik de eerste en de laatste kaart van het gesloten deck om iets meer inzicht te krijgen over de factoren die op de achtergrond meespelen. De consultant heeft deze niet gepakt, maar deze uiteinden van het uitgewaaierde deck geven toch vaak nog een extra verduidelijking aan.

1e kaart uit het gesloten deck ââ,¬Â¦
Laatste kaart uit het gesloten deck ââ,¬Â¦

Tot zover mijn uitleg.
Suc6 en mocht je een vraag hebben naar aanleiding van deze uitlegââ,¬Â¦ shoot!!

Liefs van Dolf

gelukszoekertje

Hartelijk dank om dit te willen delen, Dolf!!!

Groetjes,
gelukszoekertje