CatharinaWeb Forum

Forum Index => Tarot- Arcana => Topic gestart door: klaproos1945 op november 15, 2020, 12:22:38 pm

Titel: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 15, 2020, 12:22:38 pm
 Praten over iets waar je niet gauw over vertelt.
Margo

 De wens   
Leven schenken aan de aarde'

                             Met haar & hem lichtende kristallen staf
                             De lotusbloem vullen in yin & yang
                             De ridders samengebundeld in spiritualiteit
                           
                             Terugkeer tot rust
                             In geluk & naaste liefde
                           
                             Tien manden gevuld met
                             Lotusbloemen

De wereld (in onszelf)

In moeder aarde zijn de vier elementen verborgen. Deze vier elementen zijn de beschikking die we hebben. Moeder aarde het vrouwelijke element wacht met smart op de bevrijding. De tegenstrijdigheden zijn nog niet benoemd, of zelfs nog niet helemaal duidelijk voor mij.
Wie heeft, of welk man herkent zich in de vrouw…. Dit maak het juist zo moeilijk om uit de begrenzingen van het leven te stappen, zodat we van de vrijheden kunnen genieten. Daarom niet getreurd we worden langzaamaan bewust, waar onze grenzen en mogelijkheden liggen en hoe ze ontstaan zijn

In de sub werkelijkheid zijn we in dit doel van de vrijheid verkrijgen alleen maar aan het fragmenteren. Dit wild zeggen dat we het ene met het andere willen vervangen wat dus inhoudt dat we nog in afscheiding zitten. En de versplintering is als een papierversnipperaar waardoor het ego minder kan verdedigen. Opengooien van erkenningen houdt niet in dat we uitsluiten wat het ego zo nodig vindt om te verdedigen. Zo komen we op verdediging van de onwerkelijkheid.
Een wereld waar het ene zich wild verenigen maar het andere, de ander wild gaan scheiden. Hier ben ik op een punt gestruikeld van het huwelijk (mijn huwelijk) Waar alles lijkt te komen tussen de versplinterde relaties die het ego bevorderde met het doel te vernietigen. Hier komen we dus in de angst onszelf tegen, omdat deze emotie van versplintering bestaat uit vervormingen. Die zich op allerlei manieren weet te manifesteren uit te leven. Deze vorm wil uitgeleefd worden om een bevredigend gevoel te geven aan het ego. Daardoor lijkt het een wisselvallig gedrag te vertonen en te introduceren. Heel onze wereld rust hierop omdat de versplinterde waarneming van dit gedrag tevoorschijn komt. Alles wat je ziet is er een weerspiegeling van, en elke speciale relatie die je ooit hebt gevormd maakt er deel van uit. Zo kan de manlijkheid zich spiegelen aan de vrouwelijkheid. Zover als ikzelf kan bepalen bespiegelt de vrouwelijkheid zich ook aan mijn mannelijkheid? Een spelt in de hooiberg.

Het beseffen van deze dwalingen maken vastgeroeste ervaringen los, vastgeroeste ervaringen los maken, die als onbereikbare doelen van onbereikbare overdreven verwachtingen in de weg staan naar de vrede van ons warme hart. Durf ik mijn leven levendiger te maken en minder de geslotenheid de toren in mijn vrouwelijkheid die voor haar eigen vrijheid kan staan. Het is zinvol te leren om oplossingen van oude kwetsuren met vernieuwingen te helen.
De emoties die zijn blijven liggen (vastgeroest zijn) en die je aan het twijfelen brengen. Alles wat we zelfsprekend vinden juist nog eens onder de loep leggen;
 Met de vraag waarom eigenlijk zo? Het kan misschien ook anders.


Maak het verschil!
Wees uniek sta voor u zelf!
We verruimen de horizon door de kans te nemen die ons geboden wordt!
Voor God in zijn liefde, wordt onze liefde een.
1 Johannes 4:7
“Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.”
We zijn in staat om zelf de dingen op te lossen en om zinvolle doelen en idealen nastreven en waarmaken. Door consequent te zijn, veranderd de wereld in onszelf in een rozentuin. Wees behoedzaam in dit overgangsgebied van het bewust worden en in het onderbewustzijn is geheim gebleven. Er zal geen gebrek zijn aan nieuwe ideeën die met creatief kunnen worden opgelost. De eilanden van het bewustzijn in de zee van het onbewust vermogen terug te brengen naar de oppervlakte, Datgene dat onder de oppervlakte verborgen is gebleven. U heeft de kans om de oude ballast af te werpen. Als u licht in de duisternis brengt vervalt de oude ballast tot stof en krijgt het achtergestelde kind weer liefde en kleur.
De verwaarloosde kan in onszelf er heel erg naar verlangen om weer thuis te komen. We nemen tegenstrijdigheden ter hand, die door de persoonlijke sterktes en zwaktes zijn gevormd. Rekening houdend met de tijdelijke obstakels, die de veranderingen met zich mee zullen brengen. Er is een verschuiving van het zwaartepunt in het leven. In het leven en in de huidige situatie zullen zich nieuwe feiten voor doen, waar de waarden een heel ander resultaat krijgt. Er zullen verborgen feiten aan het licht komen en er is moed voor nodig om deze gevoelens tegemoet te treden. Deze overweldigende gevoelens en ‘de heftige dingen in het leven’ “moeten” doorleefd worden al het andere. Geef ook de donkere kanten de ruimte, zonder u er aan uit te leveren. In de basis beleven we een periode waarin we de situatie gevoelsmatig niet goed kunnen inschatten. De oude dag hoeft niet saai, vol verlangens en afhankelijk te zijn. Men kan van het leven genieten. Het is een geluk om als heel mens aanwezig te zijn, om alle kracht in de verlossing te vinden. Vrij swingend’ van het leven genieten. De kracht van de verlossing vinden en zo de innerlijke kracht een nieuwe kans te geven. We gaan open maar met een waakzaam oog op onderzoek uit, met een gepassioneerd genieten van het gezonde gevoel en verstand.Hoe zwak is angst toch, hoe klein en betekenisloos!
Hoeveel kans van slagen heeft het?
De waarheid is het tegenovergestelde van de illusies, want ze schenkt vreugde.
Wat anders dan vreugde kan het tegendeel van ellende zijn?
Dat gedeelte waar we niet over spreken?
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 15, 2020, 12:26:35 pm
iNLEIDING

Wat ligt er nou gevoeliger dan praten over de ellende die we voelen en niet durven aanraken.
Benoemen van pijn en verdriet is nog altijd de pijnlijke gewaarwording die ik ondervind.

i Tjing yin/yang
78 graden der wijsheid
Staven koningin vrouw-man

                                                      Een boot komt aanvaren
                                                      Het doel wordt bereikt
                                                      Balans van een tijger

Als het kwaad in de kern wordt bestreden
Zullen de oneven effecten ophouden
Het zal weer herstellen

                                                     De vooruitgang
                                                     De helderheid
                                                     De zwakte
                                                     Heden leven
                                                     Haar eigen weg niet verlaten

                                                    Creativiteit in evenwicht
                                                    Volgzaam en gehecht
                                                    In het heden leven
                                                    Heeft zij haar/hem
                                                    De weg niet verlate

                                                         Creativiteit in evenwicht
                                                         Zowel in privé als beroep

                                                         Eren en achten
                                                         Als onbeperkte bron
                                                         In het gezin

                                    Als alleenstaande haar taak tot voltooiing brengen

                                           

                                                         

Symbool
                                                         De gave voor
                                                         Personen persoonlijkheid
                                                         Die een is in het universum
                                                       
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 15, 2020, 12:55:53 pm
De gehangene
Zelf inzicht

We bekijken de relatie die we hebben in onszelf. De relatie van het mannelijk en vrouwelijke. Er kan niet geforceerd naar een oplossing worden gezocht!  Blijf rustig afwachten, zonder de dingen vooruit te schuiven. Wat is er nog niet helemaal duidelijk voor je is?
In het onderzoek van onszelf kunnen we de relatie met de vrouwelijk kant verbeteren, en we vragen ons af wat is het goede moment van de volgende stap?
Wachten?   Het onderzoeken van onze relatie kan soms stuk lopen op een vastgeroeste gewoonte. Het wordt tijd dat er een streep getrokken over wat er geweest is. Vergeving en verzoening maken een nieuwe weg, de weg van vergeven en loslaten. De fundamentele verlangens van angsten en beschuldigingen, zelfverheerlijking worden steeds weer doorleefd tot het verleden, tot het fundamentele verleden wordt opgeklaard. Pas als dit opgeklaard is zal de nieuwe levenskwaliteit het oude niet meer herhalen. De onderbreking van de dagelijkse routine doet wonderen.
In de vrolijke ongedwongenheid van de duidelijke wil, heldere geest zijn de visies en behoeftes van ervaringen die voldoen! De talenten die bergrepen en tot een vredige ontplooiing worden gebracht zijn de bekroning in het leven
Zijn er nog weldaden of krachttermen die achterwegen gelaten kunnen worden, waarmee dwingen wij onszelf nog in een onmogelijke situatie en die eigenlijk niet meer actueel zijn. Het in meervoud spreken?
Het veralgemeniseren of niet het actuele kunnen onderscheiden van dingen of gewoontes die in het verleden een grote rol hebben gespeeld en het ons nu nog moeilijk maken?
Nu stuiten we nog op de eerste levensgewoonte die ook zonder ons bestaan, ze werden niet altijd met liefde ontvangen. Daartegenover zetten wij ons eigen vermogen om in liefde, vruchtbaar, onze schoonheid tonen. Snoeiend, gestadig doorgaan tot de rozentuin volledig in bloei staat.

Zwaarden ridder
We zullen de doelen echt ‘aansteken’ en geheel toegewijd, ervaringen opdoen. Het is belangrijk om rustig aan de bewustwording in praktijk te brengen. Ga niet strijden om te strijden, maar onderga deze tijd in de rust van transformatie van volledige overgave. Bekijk het leven van de andere kant en ook al vraag je jezelf af of het nog goed kan komen?
Bedenk dan dat het moment van de volgende stap in aantocht is, we er in ieder geval bewust van aan het worden zijn. In deze experiment face gaat de vrouwelijke kant ons creatief helpen, zij vraagt dan ook om de inzet van de basis te stimuleren en vooral mijn vrouwelijkheid niet weer in een hokje te stoppen.
In de vernieuwing van de levensbasis laat we onszelf niet misleiden met het oogmerk van schaduw en licht. Die de mannelijke en vrouwelijke kant is nog in bestrijding van het heden verbonden met elkaar.  Het niet weten om in vrede naast en met elkaar uit de vertwijfeling blijvend, van de ongelukkige gewoontes. Terugkijkend naar vroegere twijfels en zwaktes.
De dood
Magere hein wilt iets oogsten, de dood betekent niets in die zin omdat we uit het verleden onze oude gewoontes hebben meegenomen. Hopelijk is het nu het moment van afscheid nemen hiervan aangebroken. Mijn derde levenskwartaal loopt ten eind.
Welk vruchten zijn nu rijp-welke resultaten heb ik nog nodig?
Wat past niet meer bij mij?
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 16, 2020, 14:18:12 pm
Het verleden past niet meer bij mij, zoals het ego gebeuren dacht aanspraak te kunnen maken op mijn leven. Het tegendeel is waar want het ego loopt altijd op een dood spoor. Het eindigt altijd in het niets. Magere hein kan maar een karige oogst binnen halen. Met angst en verderf verliest hij de controle. De onmacht maakt hem triest maar vreemd genoeg ook zachtmoedig. Er komt plaats voor een nieuwe zonsopgang.
We laten de oude gewoontes voor wat ze zijn, door ze meer en meer achter me te laten. De stap vooruit is genomen. In de liefdevolle toewijding kan ik blij het vierde kwartaal betreden. De zinloze gewoontes maken een sprong in de duisternis, waardoor hij/zij voorgoed verdwijnen. Het verloren gedeelte dat op niets is gebaseerd en als illusie marchandeerde. Mijzelf letterlijk wijsmaken dat ik besta… de wijsheid in pacht blij met het resultaat dat in de speciale relatie met mezelf het struikelblok is van oude gewoontes. Waardoor ik maar niet kon begrijpen waarom ik nog steeds met de kop tegen de muur belande. Alles heef twee kanten in de illusies, de ego kant wordt steeds duidelijker maar is nog niet helemaal verdwenen die grauwe sluier waar achter die muur nog schuilgaat staat er nog steeds maar loop ik er niet meer tegen op. Het wordt tijd dat ik mijn eigen standpunt kan zien als een vernieuwde oplossing.
Verzoening, vergeving, die de dagelijkse routine onderbreken?
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 17, 2020, 07:25:57 am
Koningen van de bekers

Wat is er goed voor mij?
Het liefst zou ik nu bij het water, de zee of op de rivieren heerlijk genieten van de rust. Luistern naar mijn innerlijke stem. In al het vertrouwen van de kostbaarheden van de ziel; respect betonen en respect krijgen is de sleutel van de huidige vragen. Er ligt een opgave die op me wacht. Accepteren wat voor ons ligt zoal het opruimen van eventuele struikelblokken die al uit de weg kunnen worden genomen We worden aangespoorde vooral geduldig onbevooroordeeld te werk gaan het beste is voor onszelf. De eigen bestemming kennen en vinden vanwaar de stroom des levens het dichtste bij is.
Achter de horizon gaat het verder. Hoe meer we de problemen achter ons laten, hoe helderder zal ons toekomstige inzicht worden. Met vrolijke luchtigheid, helder van geest staan we midden in het leven, midden in de groei. Jong in de ouderdom en/of jong van geest. Zo ontwikkeld mijn eigen smaak, voorliefde en gewoontes die goed voor me zijn, mijn menig vanuit de grond van mijn hart. Een frisse wind die waait over de weg van nieuwe doelen.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 18, 2020, 22:32:54 pm
De kluizenaar
De ‘kluizenaar’ belichaamt een mens die op een gegeven moment zijn problemen oplost, zonder ook maar iets onder de mat te schuiven.  Soms verwijst dit naar een terugval, die echter op de rustige maar vastbesloten manier aan de slag gaat om onbelangrijke zaken af te stoten en zich op het wezenlijke te concentreren. Het niet blijven doorzeuren, maar juist daadwerkelijk de problemen geregeld willen zien. Soms gaat het langzaam, maar gestadig door. De keerzijde beschouwen, in een situatie door onszelf bekeken. Meelopen met de stroom van de rivier, dus naar de uitmonding toe, die eindigt in de bron. De weg naar en van de roeping die we in dit leven gevonden hebben.
Het wordt tijd om verouderde gewoontes achter te laten. Ga verder dan u tot nu toe gedaan hebt. De jongste dag is nu, en kan het oordelen dat we tot heden totaal verkeert hebben begrepen, zoals ook de andere middelen waarmee de wereld van illusies zich instant hebben gehouden. Eigenlijk verwarren we de illusies met wijsheid
Wat is oordelen?
Wat oordelen is wordt door de wereld, en dat we beseffen totaal verkeerd begrepen, net als andere middelen waarmee de wereld van illusies instant gehouden wordt. Het wordt in feite met wijsheid verward en neemt de plaats van de waarheid in.  Zoals de wereld de term gebruikt, is een individu in staat een ‘goed’ of een ‘slecht’ oordeel te vormen, en is zijn opvoeding erop gericht het eerste te versterken en het tweede tot een minimum te beperken. Er heerst echter een aanzienlijke verwarring over wat deze categorie inhoudt, wat de een ‘goed’ oordelen vindt, is voor de andere een ‘slecht’ oordeel. Dit is zwart witte benadering van het oordelen. Goed en kwaad of te wel de dualiteit in de illusie.
De basis van geboorte is geen moment opname of gebeurtenis maar een doorgaand proces. Het leven heeft als doel geheel geboren te worden… leven betekent ieder moment geboren worden. Een permanente geboorte die nodig is om het leven vorm te geven. Niet uit gewoonte die geroutineerd wordt weergegeven. Het is noodzakelijk dat we beseffen dat er niet geoordeeld mag worden, en dat we dat ook niet kunnen.
Door oordelen op te geven geeft hij slechts op wat Hij/zij niet had. Hij geeft illusies op, of liever, hij heeft in de illusie iets op te geven. In feite is hij/zij eerlijk geworden. Nu we inzien dat oordelen altijd onmogelijk is geweest, proberen wij dit ook niet langer. Wordt ervan bewust, dat wat u en anderen beweegt en de energie samenvoegt, dit betekent voor mijzelf de eigen weg gaan. Niet ‘meeliften’ op eigen benen staan.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 19, 2020, 12:16:37 pm
Kracht
In het kader van zelfinzicht is het mogelijk de kracht aan te boren en subtiel, doch duidelijk te laten merken dat je met geduld meer kan bereiken. Het leven zien als een geschenk de liefde ontvangen, loslaten in openheid, jezelf het vermogen geven in contact te komen met je sterke vriendelijke, stabiliteit en begrip. Wanneer je geconfronteerd wordt met wat er door je heen gaat, luistere we naar de gevoelens als we de liefde ontvangen vanuit je hart. Hoe pijnlijk of beangstigend je gevoelens ook lijken, de bereidheid om ze aan te gaan roept de wezenlijke kracht op, en leidt je in de richting die zonder dat voor je leven positiever zijn. We laten onszelf niet in een uitzichtloze situatie brengen door te aarzelen, maar gaan daadkrachtig aan de slag. Onszelf uitdagen maakt het mogelijk om het doel te bereiken, de oude ingevroren verlangens en angsten worden weggewerkt, vergeven zonder dat we onszelf kwalijk nemen dat deze angsten zich in onszelf hebben vastgezet. De schaamtegevoelens, of valse bescheidenheid verdwijnt, en kunt u uw eigen schoonheid gaan tonen.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 19, 2020, 12:19:03 pm
 (1)     Staven ridder
De weldoener die de woestijn tot leven weet te brengen. In de zinvolle opgave die alle kracht vereist om tot zijn recht komen!

Zelf de leiding en volledige verantwoordelijkheid nemen, zorgt voor geluk in de liefde. De woesteling; waardoor we verdwalen, het gevaar lopen om te verdorren, loslaten en de dorst overwinnen, van de woestijn een tuin maken zodat we niet meer terugdeinzen voor deze opgave. Gods molens malen langzaam! Maar ze malen. De rusteloosheid laat ons vaak aan het doel voorbijschieten, voorbijgaan, in de beschouwing van het bekijken van de situatie vinden we de keerzijde. De voor- en nadelen van iemand, of van een situatie van onszelf. We krijgen de mogelijkheid om de onmogelijke wensen en angsten duidelijk te krijgen, waardoor het leven bewust en liefdevol kan helen. In de werkelijkheid worden we er ons van bewust dat we een schijn bestaan leiden, wens en werkelijkheid gedragen zich als dag en nacht. Laat u niet gek maken. Het is dwaas zich zorgen te maken over gebeurtenissen of consequenties, die op dit moment eenvoudig niet beoordeeld kunnen worden.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 20, 2020, 09:49:00 am
Gerechtigheid
Niets werkelijks kan bedreigd worden,
Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.
Liefde is een bewustzijnstoestand. Liefhebben betekent eenvoudig wakkerder zijn, ervarener en beter waarnemen en zich bekommeren in de situatie van aanvaarding in de opgave van accepteren. Eerder dan globaal denken, begint zelfs de waarneming van de feestelijke arbeid, de grote gevoelens die aanwezig zijn. De vraag is; wat beweegt onszelf in het leven, wat weegt er het zwaarst?
 De kinderwens, opgroeien om de kinderwens, opgroeien om de wensen uit de kindertijd te vervullen?
Raken angsten uit die tijd nog steeds op de voorgrond of zijn ze op de achtergrond geraakt. De positieve ervaringen tot een beeld maken, de raadsels van het leven oplossen of een kans geven. Duidelijk geliefd zijn, de sleutel van een natuurlijkheid en welbehagen.

1) De Ster
 Al onze dromen draaien om deze ster, de persoonlijke waarheden zijn de bron van onze dromen. Deze bron vinden, duidelijkheid scheppen, verwezenlijken, de ervaringen die we willen verwerken, hoopvol laten we de verkilde verstoringen varen. Vergeet ik de steriele verstokte koppigheid. Luisterend naar die innerlijk stem van gevoelens, behoeftes die we waarnemen, benoemen en ordenen. De aandacht van persoonlijk betekenis van gedachten, woorden en daden begrijpen.
De rivier met de bron verbinden naar voren laten stromen, de natuurlijke basismotieven en bedoelingen stimuleren de samenwerking. Ieder mens ieder wezen heeft een eigen plan. Het gordijn van het innerlijke scherm geeft de weerklank van de persoonlijke leefruimte weer, de aandacht, betekenis, woorden of daden bergrijpen. Hier zijn we onze eigen waarzegger, wat u denkt of geloofd wordt voor u werkelijkheid Het is de inbeelding van deze sub waarheden dat we onszelf minder goed voelen, De valse godinnen, goden die het ons moeilijk maken.
De vrouwelijkheid levend houdend als thema, zowel voor vrouwen als voor mannen. Als we liefhebben en geliefd zijn bloeien we op. Verstand en gevoel krijgt de kans, een kans van bewust waarnemen nadat wij onszelf de keerzijde en het onderzoeken van de onbewuste motieven in het stilstaande water, (oud op nieuw) zorgvuldig naar buiten hebben gebracht., zodat wij op een nette manier kunnen laten weten wat onze behoeftes zijn. En als we weten wat we doen, kunnen we doen wat we willen. En nu wij weten waar de kracht en de opgave ligt gaan wijzelf in ons eigen middelpunt staan en zien wij de feiten onder ogen.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 21, 2020, 10:04:46 am
Bekers 3
Het vertrouwen is in overvloed aanwezig nu er spraken is van een goede samenwerking in onszelf. Het leven wordt een feest als vele gevoelens gaan samenleven en wij geen emotionele reacties meer uit de weg gaan. In het beseffen van opnieuw beginnen en het niet meer weglopen van onze innerlijke strijd. Maken wij de keuze van wat we willen mee nemen en wat niet. Des illusie; het einde van een illusie, waarvan we onze lessen hebben geleerd. De fysieke geboorte is geen begin, het is een voortzetting. Al wat zich voortzet is al geboren. Het zal groeien wanneer jij bereidt bent het ongelezen deel van je denkgeest aan het hogere deel terug te geven, en die onverdeeld aan de schepping teruggeeft. Je hebt de last gedragen van ongedeelde energieën Die te zwak zijn om te groeien maar toen je ze eenmaal gemaakt had wist je niet hoe je ze ongedaan kon maken. In gedachte zien we dit als onbereikbare doelen. De schaduwzijde van het leven in liefdeservaringen van het verdriet. Er is een oeroude strijd tegen de waarheid gaande, maar de waarheid reageert niet. Wie kan erin zo'n oorlog gewond raken, tenzij hij zichzelf verwond?

Wacht voordat je antwoord, om het volgende te overdenken:
Het antwoord dat ik mijn broeder geef is waar ik om vraag.
En wat ik over hem leer omtrent mijzelf. T.31. ll.6:2.3
De passende, stemming, van de basis energie; zelfbeheersing, en bewust de mogelijkheden vinden om een doel te bereiken. Door ze stuk voor stuk af te werken in de bijdrage van onszelf. Weet ik wel wat dit alles kan bevatten? En wat het is om alles vrij te maken van eigen keuzes? Hoe dan ook we zijn altijd afhankelijk van dat wat wij geloven. Wordt het in deze bewustwording tijd om te kijken met andere ogen. Het is tragisch om onszelf in bijgeloof te blijven versterken, we laten hangen zodat we in dit conflict geen vrede vinden, de kunst om met de innerlijke wereld in verbinding te staan en de drijfveren die nog in het geniep werken, vanwaar zich het onderbewuste zich afvraagt wat wil ik zelf bereiken, waar wil ik heen? Het conflict zich niet aanpakt, maar wel de sfeer bepaald. Of ga ikzelf deze pijnlijke conflicten nog uit de weg? Wat zijn deze projectie wat kan ik waarnemen en hoe ziet mijn innerlijke wereld uit en waar is mijn denkgeest mee bezig? Ik wil de wereld niet veranderen Dat kan ik toch niet. Maar wat ik wel kan veranderen is mijn denkwijze over de wereld. Dat is aan mij om uit het idee van de chaos te stappen.

Bekers 4
Bij de laatste vraag, of we de pijnlijke conflicten nog uit de weg gaan, willen we nog wel eens denken laat deze kelk maar aan voorbij gaan, als antwoord op deze vraag. Maar dit is nou juist niet meer de bedoeling. Daarom neem ik gas terug en ga mijn gevoelens tot op de bodem onderzoeken. Stilte, de natuur in de ontmoeting met de boom creëren, De hoogtepunten maar ook de diepste wortels tot zijn recht laten komen. Het liefst kruip ik nu in mijn schulp, en lijkt het of ik iets najaag. De opheldering is nog beangstigend wat kom ik nog tegen, waar leidt dit naar toe? Is het ontbreken van het zelfrespect hier toe de aanleiding, zijn hier de pijnlijke vastgelopen conflicten nog niet tot een oplossing gekomen. Waar is mijn hogere doel, hoe ga ik dit overbruggen al die tegenstrijdigheden? Durven we de dingen laten gebeuren, te reageren vanuit het gevoel?
Liefde en relatie beteken 'ja’ zeggen Jezelf nemen zoals je bent, met al je plussen en minnen, vraag je jezelf niet alleen af wat je zelf wilt;
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 21, 2020, 23:11:03 pm
De hogepriesteres
De eigen mening vormen en naleven, zonder jezelf af te vragen wat jezelf wilt, zou dit mogelijk zijn? In hoeverre kunnen we onszelf nog misleiden, en kroppen we de verwijten nog op. Wordt het niet eens tijd deze zelfverwijten om te zetten in zelfvertrouwen. Niet er over klagen maar ze uiten. En horen wat je er over te vertellen hebt. Of juist luisteren naar datgene wat je nog steeds dwars zit. Wat moet er nog overwonnen worden wat hebben we nog niet geaccepteerd? Welke theorieën van de oude ervaringen zijn onbruikbaar gebleken, hebben onszelf vastgehouden in de oude ervaringen. De grote opgave vereist de inzet met name van de intuïtie en vraagt alertheid van jou. Je projecties van opnieuw leren vliegen, maar het gevoel hebben dat er nog meer terneergeslagen komen of zijn. Niet weten wat te doen met de zelf veroordelingen. We wetend dat deze het leven eentonig maken. De hoop dat de wereld en de rivier van continuïteit in de flow weet te blijven.

Rad van fortuin
De eerste indruk van de kaart is de mallemolen, Het verdiepen in de literatuur van het kracht symbool. Mijn eigen inbreng hierin, het oude patroon doorbreken. Hoe gaan we dat doen? We zullen eerst moeten gaan inzien hoe dat patroon er uit ziet. Stel dat het nog is dat ik mijn eigen verhaal wil invullen. Zonder het juiste moment afwachtend, en dan plomp verloren met mijn verhaal beginnen en zelf vinden dat het wel geschikt hiervoor is. Hoe heb je in het verleden afgetast hoe het past in het verhaal van de andere? Waarom wil ik mijn verhaal inpassen bij de ander, het levert me alleen maar schrikmomenten op zoals schuldgevoelens. Ik zelf zie dit als fout. Door het verkeerd ingeschatte raak ik gefrustreerd, maar weet dan niet wat te doen. Geprikkeld traceer ik die naar mijn eigen hand en zet het verhaal naar een eigen verhaal. Daarom zegt de ander dit is niet fout. Ga er maar niet mee zitten, maar wat er met mij wel gebeurt is dat het schuldgevoel met me aan de haal gaat en de discussies Die we eigenlijk niet willen barsten ineens los. Zinloos, de meningen uiten of bepalen juist die meningen de vorm van leven. Weerleggen of wat nog belangrijker is weten dat jijzelf niet begrijpen kan wat er gebeurde in de mallenmolen die doordraait en overuren maakt. Het wordt tijd dit los te laten
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 22, 2020, 19:06:53 pm
De kracht van de vergeving
Het verwijderen van oud vuil, een situatie die voorbereiding vraagt met het oog op wat dat komen gaat. Deze periode is nodig om het schoonmaken van de bestaande toestand overhoop te halen. Zo kunnen de oude resten worden opgeruimd. We hebben nu geen behoefte om kracht te vertonen, we kijken naar de makkelijkste weg, De weg waar water goed kan stromen. De ontspanning is nog moeilijk, vooral als je nog onzeker bent. Onzekerheid die jou uitput. Als je al begeert, weet jij dat je steeds meer nodig hebt. Herken dit verlangen naar begeerte, deze blauwdruk van onwerkelijkheid vraagt van onszelf om af te remmen. In de onuitgesproken signalen blijven we alert, de overbelasting van mogelijkheden is het probleem. Het uitzichtloze van het probleem dat we niet kunnen oplossen. Maar is dit werkelijk niet mogelijk?  Hebben we hierdoor nog moeite om de hemel op aarde te scheppen, zonder belasting onszelf verlossen. Kunnen wij deze lusteloosheid van acties veroordelen, of maken we en vergeten deze dwalingen. Die de werkelijkheid onmogelijk maken, eigenlijk ben ik hier onbezonnen aan begonnen.
Twijfelde aan mijzelf, maar nu de kennis meer en meer tot mij doordringt tot mijn innerlijke betrokkenheid? De bevrijding van ongelukkige emotionele gewoontes die steeds weer terug keerde en de neiging hebben om het van mijzelf over te nemen. Is dit te vergeven ook al moet ik dit nog wel leren het mezelf niet kwalijk te nemen. De onderbreking van de dagelijkse sleur geeft inzicht in dit probleem, die de visies en idealen ontwikkelen, die aan de behoeftes voldoen.
Zwaarden aas
Wat gister was, noch wat morgen zal zijn, is reëel. Alleen het moment Nu bezit werkelijkheid wij zijn als het zwaard een scherp verstand snijdt aan twee kanten. De herinnering als ook onze verwachtingen goed bestuderen in stilte bekijken we onze geliefde gewoontes, kijkend naar ons eigen geheel, Gebruikmakend van de stilte die verbindt. Leren luisteren naar ons hart en hoofd. Luisteren is een onderdeel van communicatie, of we de emotionele gevoelens uiten of er naar luisteren maakt een groot verschil.
Maken wij hier een krachtmeting van en gaan we ten strijde?
Dwingen wij onszelf nog in die oude strijd?
Willen we deze wel achterlaten?
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 23, 2020, 07:07:35 am
Zwaarden 9

De keuze maken in het nu, elke dag weer, ook al zijn we nog maar amper aan de simpele wensen van ons kind zijn gekomen, zijn deze nu toch van belang. In een positieve houding en gedachten trekken we de werkelijkheid aan, probeer jezelf niets te bewijzen en zorg voor voldoende nachtrust en zorg goed voor jezelf. Door deze zogenaamde problemen. In de basis zijn het de vervaagde horizonnen.
Alles gaat voorbij ook de moeilijkheden die ons dreigen af te zwakken, heb meer vertrouwen in het Goddelijke in plaats van jezelf laten imponeren door deze zogenaamde problemen. Deze worden steeds vager en vager, ook al steken zij nog wel eens de kop op en willen ze je nog wel eens irriteren. Daardoor spelen zij nog wel een rol in het nu. Omdat we ze nog altijd voeden en er waarden aan hechten soms denken we hier nog over na. Maar in deze vernieuwende tijd is de aanwezigheid van het verleden niet meer relevant. Het is de nieuwe denkwijze van de geest die de verbintenis brengt die bij het nu past. De geestelijke uitputting van angst, verdriet, loopt niet weg. Maar de nieuwe start van het echte nieuws heeft hier geen weet van, of het geringste vermoeden hoe we hier doorheen komen. Vertrouw op het nieuwe dat zich nu aftekent. Onszelf laat inzien dat het een symbool is in het veranderde proces. Misschien zijn er ook nog stille onvervulde wensen in verband met het productief verleden. Waar wij onszelf in ondersteunde.  Hebben we daar onszelf in ondersteund? Wensen, maar ook de angsten helder en concreet benoemen en zo jezelf in te leven en begrip krijgen op je eigen weg. Dit heeft betrekking op de huidige vraag:
Waar heb ik 't meest moeilijk mee?
De sporen zoeken en de tekens duiden, soms geven de struikelblokken belangrijke aanwijzingen van vernieuwde standpunten.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 23, 2020, 10:06:36 am
Bekers aas
Het vierde kwartaal het symbool is de Liefde en Geluk, het aanvaarden van het leven, de toegang sleutel van de vredesduif. Hierdoor de verandering, een nieuw begin dit vierde kwartaal mogelijk maken in een zo’n oprecht mogelijke Liefde die het in petto heeft. We zijn zoals de zee vrij en zelfstandig. Zoals de boeddhistische symboliek benadrukt, is de prachtige lotusbloem die vanuit het moeras opkomt. Wat het water steunt, vormgeeft is de stroom des levens. De mens gezien als deelnemer. Tussen wens en werkelijkheid de brug vormen die het verband tussen theorie en werkelijkheid laat zien. Als een bijdrage die komt tot een betere samenwerking van onszelf, lichaam en geest. Dit zegt iets over onszelf maar wat?
Wat zijn die mogelijkheden die nog niet aangeboord zijn, waar blijft die theorie de werkelijkheid blijft verbloemen, en geheel niet met de werkelijkheid strookt omdat het moeras nog steeds met onrust is gevuld. Dat alles vraag ik me wel eens af? Wat kan er nog tot stand komen, waar kan nog aan gewerkt worden en concreet gemaakt worden. Met de jeugdige overmoed schuif ik de problemen aan de kant, een beetje onrechtvaardig misschien maar ook niet wetend wat ik er mee moet doen. In theorie is er veel mogelijk en papier is geduldig.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 23, 2020, 19:59:58 pm
Als het op de praktijk aan komt wordt het ineens een heel ander verhaal, al helemaal als er ook nog eens anderen mee gepaard gaan. Hebben we nog genoeg vertrouwen in datgene wat we kunnen. Ook nu we eigenlijk in ons achterhoofd weten dat de levensproblemen komen, maar dat er niet altijd een oplossing voor kan gevonden worden op korte termijn.

Hogepriesteres
De indruk van de dagelijkse gang in het leven, komt vanuit de ziel. Samen zijn, is hier uit elkaar genomen, dir kan door een persoonlijke mening en behoefte om privacy vraagt in de drie levensfase hebben we deze ontwikkeld, zichtbaar gemaakt. De levensfase van maagd, vrouw, oude vrouw, waar het niet vreemd is om op je eigen intuïtie af te gaan, je eigen behoeftes waar te nemen, orde brengen in de vrede van het bewust zijn het geluk bij de hand pakken zichzelf ervan bewust maken dat de routine in het leven je brengt de vicieuze cirkel, de cirkel waar je maar in blijft doordraaien. Geen uitweg meer weten, soms onzeker makend in de leegte van de koorts makende verzanding. Die in valse idealisme verder weet te gaan. De verkeerde kick van de energie impulsen die te ver gaan in de leegt. Deze theorie vindt zichzelf belangrijker dan de werkelijkheid Vertroebelende gedachten van het onbewuste vreselijk maken De expressie van bewustwording komt met vlagen naar boven en men weet niet wat er gebeurt, waarom herhaalt zich dit steeds? Waarom willen we het maar niet begrijpen? Wat is het waarom we blijven geloven in die pijn en het verdriet? Wat is het in mij dat dit niet wilt aanrekenen, en maakt de taboesfeer stabieler. Hoe kan ik me hier mee vertrouwd maken, zien wat er vals is in een ritueel van verplichtingen. Het optimale genot, afscheiding van ontvangen, onszelf nauwelijks herkennen in het zelfrespect van onopgeloste conflicten die ons hebben laten lopen in de woestijn, tot diep in onze ziel verankert, gesloten door een vreemde overheersing, die naar vrijheid verlangt, maar nog geen eigenwaarde heeft opgebouwd. Deze weten als niets anders is dan jezelf verwelkomen, jezelf terugvinden door het onbekend tegemoet te trede in een vernieuwde levensvreugde.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 24, 2020, 12:22:17 pm
De gehangene
Op onderzoek gaan, de bewustzijnsverandering. Godsplan is eenvoudig het is geen gesloten circuit het ondermijnt zich nooit. Hij heeft geen andere gedachten dan die het Zelf uitbreiden, hierin moet jouw wil opgenomen zijn dat Zijn Wil kent en die deelt Het heeft geen zin te vragen of wat zo moet zijn, zo is. Dit is niet de afhankelijkheid waar geen rust mogelijk is. Waar passiviteit begrenzend werkt, als een doodlopende weg. Tragisch als dit alles bijgeloof is wat we zien. En de stok hierdoor de vlag halverwege heeft laten hangen. De valkuil van de slachtoffersleutel die verlammend kan werken, ‘Wat je zoekt is dat wat je zoekt.’ Met andere woorden, We proberen allemaal het eind van de vlaggenstok te bereiken, in passie zonder de zonder de lijdensweg die we menen te moeten bewandelen, en toch moeten we deze doorleven als al het anderen. Eigenlijk wil ik het over een andere boeg gooien en niet meer schrijven vanuit de kaarten mijn eigen mening vinden, of nog beter gezegd de weg vinden die ik niet zoek. Daadkrachtig zijn maar toch in stilte verzonken, de sleutel van acceptatie.
De Boeddha scholing is een onderdeel van allerlei inwijdingen in de oudheid, de weerspiegeling van een westers jasje is het Zen Zien tekenen. Maar er is er ook een Zen Ziens schrijven in dit boek, het westerse gevoel laten doorschemeren is mij een raadsel.


Met het boek
De Zen van het Zien
Reikte Frederic Frank
Me een weg aan
Van pure verwondering
Dankbaar gaf Nelleke Metselaar het door
En nu sta ik met dit boek
Zen Zien tekenen in handen
De handleiding van Zen zien en tekenen, is hoe meer je tekent, hoe meer schijnt er in je blikveld op te doemen. Want je volgt met je hart wat het oog waarneemt Zien – tekenen is een wereldtaal die er niet om vraagt vertaald te worden, is lezen en spreken tegelijk. Antwoord op mijn raadsel vraagt me om eigenbekwaamheid, maar nieuw is het nog wel, De schreeuw van uit mijn jeugdjaren die mij overheerste. Die zijn partte speelde, Nog niet helemaal tot stilstand is gebracht en nog niet goed weet te hanteren. Is dit het juiste woord voor mij? Hoe hanteer ik de stilte? Nu wordt er inzet vereist, en kan ik alles geven, waar mijn hart licht brengt in mijn zienswijze. De indigokinderen zeggen, Laat mij gewoon in het aardse leven door gaan. https://holistik.nl/indigokind/  IK weet wat mijn taak is, In deze nieuwe tijd. https://www.nieuwetijdskind.com/indigokind-4/ Hier staat dat 2000 het jaar is van een circuit. Deze is voor het laats geweest 26000 jaar geleden. En heeft de aarde in de derde dementie gebracht. Nu gaat het verder in de vierde en zelf tot de vijfde dementie. Deze indigokinderen komen voor de voorbereiding en kunnen de derde dementie van dienst zijn Aan de violette mensheid die de derde dementie heeft doen ontstaan.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 24, 2020, 12:23:16 pm
De gehangene
Op onderzoek gaan, de bewustzijnsverandering. Godsplan is eenvoudig het is geen gesloten circuit het ondermijnt zich nooit. Hij heeft geen andere gedachten dan die het Zelf uitbreiden, hierin moet jouw wil opgenomen zijn dat Zijn Wil kent en die deelt Het heeft geen zin te vragen of wat zo moet zijn, zo is. Dit is niet de afhankelijkheid waar geen rust mogelijk is. Waar passiviteit begrenzend werkt, als een doodlopende weg. Tragisch als dit alles bijgeloof is wat we zien. En de stok hierdoor de vlag halverwege heeft laten hangen. De valkuil van de slachtoffersleutel die verlammend kan werken, ‘Wat je zoekt is dat wat je zoekt.’ Met andere woorden, We proberen allemaal het eind van de vlaggenstok te bereiken, in passie zonder de zonder de lijdensweg die we menen te moeten bewandelen, en toch moeten we deze doorleven als al het anderen. Eigenlijk wil ik het over een andere boeg gooien en niet meer schrijven vanuit de kaarten mijn eigen mening vinden, of nog beter gezegd de weg vinden die ik niet zoek. Daadkrachtig zijn maar toch in stilte verzonken, de sleutel van acceptatie.
De Boeddha scholing is een onderdeel van allerlei inwijdingen in de oudheid, de weerspiegeling van een westers jasje is het Zen Zien tekenen. Maar er is er ook een Zen Ziens schrijven in dit boek, het westerse gevoel laten doorschemeren is mij een raadsel.


Met het boek
De Zen van het Zien
Reikte Frederic Frank
Me een weg aan
Van pure verwondering
Dankbaar gaf Nelleke Metselaar het door
En nu sta ik met dit boek
Zen Zien tekenen in handen
De handleiding van Zen zien en tekenen, is hoe meer je tekent, hoe meer schijnt er in je blikveld op te doemen. Want je volgt met je hart wat het oog waarneemt Zien – tekenen is een wereldtaal die er niet om vraagt vertaald te worden, is lezen en spreken tegelijk. Antwoord op mijn raadsel vraagt me om eigenbekwaamheid, maar nieuw is het nog wel, De schreeuw van uit mijn jeugdjaren die mij overheerste. Die zijn partte speelde, Nog niet helemaal tot stilstand is gebracht en nog niet goed weet te hanteren. Is dit het juiste woord voor mij? Hoe hanteer ik de stilte? Nu wordt er inzet vereist, en kan ik alles geven, waar mijn hart licht brengt in mijn zienswijze. De indigokinderen zeggen, Laat mij gewoon in het aardse leven door gaan. https://holistik.nl/indigokind/  IK weet wat mijn taak is, In deze nieuwe tijd. https://www.nieuwetijdskind.com/indigokind-4/ Hier staat dat 2000 het jaar is van een circuit. Deze is voor het laats geweest 26000 jaar geleden. En heeft de aarde in de derde dementie gebracht. Nu gaat het verder in de vierde en zelf tot de vijfde dementie. Deze indigokinderen komen voor de voorbereiding en kunnen de derde dementie van dienst zijn Aan de violette mensheid die de derde dementie heeft doen ontstaan.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 24, 2020, 12:27:31 pm
Pentakels 5

Weet dat en nog een tweelingziel is die aan jouw verwant is, die met je meekijkt, die is voortgekomen vanuit Jouw spirituele zielengroep. En zolang jouw recreaties cyclus niet is afgerond, Wat betekent nog niet helemaal klaar bent met jou levens op aarde de tweeling -ziel je daarin wilt en kan begeleiden. Je behulpzaam kan zijn met de liefdesrelaties die je nog nodig kan hebben om verder komen bevorderlijk kan maken. Je tweeling maatje zul je meteen herkennen er is geen twijfel in je hart en ziel, de ontwikkelde aard is en blijft in beweging van uiteenlopende interesse. Maak voorkeuren duidelijk voor jezelf, spelenderwijs beseffen we de volle betekenis van onze doelen. Hoe we correct met onze emoties kunnen omgaan ook al zijn we voortdurend in staat van verandering, de verwondering spelen een rol in onszelf in het dagelijkse leven, waar we kunnen zorgen voor een overzicht van deze veranderde lieve ziel. De gedachten weer geven dit fenomeen niet altijd weer, Het verleden speelt nog steeds een rol hierin. Maar de verwerkingen in dit proces doet zijn werk. Op een speelse manier de grens hiertussen herkennen en het verschil geeft de mogelijkheid in mijn denken van de Liefdes instelling uitproberen wat Liefde voor mij betekenen kan. Het werk van de indigokinderen die in een wereld van angsten hebben gediend om jezelf en een plaats in de wereld te zoeken, vinden in de buitenwereld wat jij later in je hart kan vinden. Maar we beginnen vandaag met een duidelijk besef wat zelfbeoordeling aangaat De projecties van de ziel die generaties lang gemaakt zijn. Het herstellen en liefhebben van jezelf en van datgene wat je vele levens in jezelf hebt afgekeurd, veroordeeld hebben in de overtuigde relatie met onszelf. Maak contact met jou innerlijk gevoel, en voel waar deze emotie jou naar toe wilt brengen. Waar komt deze werkelijk vandaan en hoe kon ze in de veroordeling raken. Toch is er die intentie van jouw hart die de liefde in verenging brengt met jou emotie, gevoelens vanuit het middelpunt het centrum van jouw wereld. HET LEIDING GEVEN AAN JOU LEVEN IS EEN BOEIEND PROCES. Het brengt je steeds dieper in contact met het scheppen van je goddelijk bewustzijn, hoe deze materie werkt voor jou, je zult nieuwe vormen ontdekken en bewonderen hoe jouw hart meer en meer wordt opengesteld. Je gaat zowel van jezelf en van jouw schepping houden in Liefde en bewustwording
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 25, 2020, 08:56:12 am
Zwaarden 9

•   Narratieve weg een zoektocht naar zingeving
•   Integratie van positieve en negatieve herinneringen
•   Gerichtheid op de hele levensloopHet indringende beeld dat we gemaakt hebben, geeft de verscheidenheid aan van ons karakter. Ook lk wordt zelf niet altijd getroffen door de slachtofferrol die we maken in het bijzijn van het verdriet. Zo kan het gevoel toch een onderdeel zijn van de hartstochtelijke belevenis. Waar het verdriet zijn eigen weg probeert te vinden. Het hartzeer in beweging, de pijn veroorzaakt door een slachtoffer gevoel, dat doodeenvoudig het einde van de relatie met onszelf te maken heeft en zo in het nu het verdriet ons overspoelen kan, als het uiterlijk vertoon van onze relatie naar buiten stroomt.
De dwaas, hoe deze zich begint te ontwikkelen, in het land van orde en gezag

Laat u niet gek maken
Het is dwaas om zich zorgen te maken.
Maak vooral jezelf niet gek door te veel,
 En op langere termijn over consequenties,
Die eenvoudigweg nog niet beoordeeld kunnen worden.
Als dwaas bent u vrij,
Antwoorden niet kennen en door te leren.

Nu! De kracht van het heden.


Beginnen we door de illusies heen te zien, als we vernemen dat onze ziel weer eens een grap met onszelf heeft uitgehaald. Het land van orde en gezag, in ontwikkeling met de grappen en de grollen van de dwaas die zijn instinkt weet te volgen. De gekte van de illusie naar voren brengt, verscheurd, zoals we zijn in zicht of zal ik zeggen belichten, verlichten, bekent maken zonder het ontkennen hiervan. Laten we de witte roos in de hand nemen, als we de knapzak nemen waar de gewaarwordingen in zijn opgeslagen. Dit is een willekeurige bewustwording van de waarneming die al denkend bewust heeft besloten er zich voelend, aandacht gevend zich op een bepaald onderwerp te gaan richten zonder onszelf gek te maken over gebeurtenissen of consequenties, Die op dit moment eenvoudigweg nog niet beoordeeld kunnen worden. Het nulpunt als referentiekader van de vrijheid. Toch houden we de ogen gesloten, en onze adem is oppervlakkig, en gaan we nog gespannen door het leven, willend en wetend de waarheid verbergen achter een muur van zelfbescherming. Niet begrijpend dat dit ons juist blind heeft gemaakt. Zo bouwen we onze eigen gevangenis en negeren we het universum dat bij donderslag van een heldere hemel ons zal doen ontwaken, bevrijden. Vragen wat we nodig hebben als het ware bedelen om aandacht die we onszelf niet schenken, door geblinddoekt door het leven te gaan?
In de illusie die we als waarheid ondervinden en zo het leven veel zwaarder maakt dan dat het zou moeten zijn. Zo reken we onze verwardheid aan, beter kunnen we het niet doen als we dit helder willen krijgen in onze ziel.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 27, 2020, 11:06:32 am
De keizerin

Dit jaar is de keizerin mijn jaarkaart
en de gehangenen de hulpkaart

de innerlijke moeder schenkt vol overgave

het leven aan haar oer kind

dat vanuit de versmelting is ontstaan

zij is zwanger en zit zelf nog in de baarmoeder

de maan sfeer is kristalhelder

samen met de luchtbellen in het water

voeden de placenta de water vlammen

het oer kind en de moeder zij zijn

de zeemeermin die elke drenkeling redt

Ze heeft en geeft een zacht toegang tot de vrouwelijkheid, een begrip van zuivere emotie. Nu we uiterlijkheden van de wereld hebben doorleefd kunnen we transcenderen. Het is alleen de passie die onszelf met de innerlijke diepte kan verbinden, in verbinding staat met de innerlijke wereld van liefde en passie, in contact brengt met de innerlijke bron van zuiverheid. De veronderstelling van de wil, die vaak niet weet wat het is. Laat ons eens kijken naar datgene wat we nodig hebben in ons verlangen, je passie en verlangen geven je kracht en richting. En laten jou wil zich goed voelen, je natuur tot zijn recht laten komen in het onbewuste keerpunt van de persoonlijke zeggenschap, het bereiken en belonen hiervan is de zelfaanvaarding, de liefde voor onszelf. De terugtrekking in de houding naar onszelf is de koppeling in het proces van zelfontwikkeling, het oplossen van bestaande problemen en ook kunnen zich de schulden nietig verklaren, in de weg naar en met God. Een crisis is voorbij het werpt zijn goede vruchten af, we borduren voort op de zelfkennis. De leiding en de verantwoordelijkheid nemen van de projecten waar we mee bezig zijn.


De magiër

Een visioneren ervaring?
Het leren begrijpen van de wil in het gevoel, met het verstand de zinvolle doelen en idealen ontdekken. Niet langer in een kringetje ronddraaien, maar er juist levendig mee omgaan in en met de flow. Krachtig staan met het zuivere bewustzijn, dat niet als geheim bewaard zal worden, maar juist als bekwaam het keerpunt is van jouw leven en als belangrijk wordt ervaren in de sleutel van bekwaamheid. Het jezelf laten zien in een ongedwongen relatie met jezelf, omdat de menselijke wil een nieuwe werkelijkheid kan bieden. Schoonschip maken en het spoor van de geborgenheid de behoefte dat het oude spoor is heen gegaan. Zonder ook nog maar een spoor achter ons te laten? We vragen onszelf nog wel eens af of we de wereld alles hebben vergeven? Ook al kunnen we de wereld onze eigen wereld anders zien, in een wereld waar alles vergeven is. Een wereld die door onszelf steeds weer anders beken wordt, door zelf gecreëerde of overspoelen van eigen ideeën die in vergelijking met het verleden functioneren, of kunnen we in het ‘nu’ de wereld bekijken die vergeven is?”

HET ZIEN VAN DE WERELD DIE VERGEVEN IS,
‘Nu ’kunnen zien zoals we hem nog nooit beken hebben.

Het licht is gekomen “Ik heb de wereld vergeven
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 27, 2020, 17:35:43 pm
De hogepriesteres

De granaatappel en de palm staan achter haar. Deze zijn het teken van vruchtbaarheid en geven vorm aan haar persoonlijke leefruimte. Ook weet zij dat haar leven niet alleen van geld afhangt. Maar weet daar integendeel hoe zij hier mee moet omgaan. Het is een keuze maken, en bewust worden van het verlangen dat de duurzaamheid zal bevorderen. Het is een deugt van haar als zij kijkt wat duurzaam is, vooral in een materialistische wereld die door het grote aanbod de keuze van duurzaamheid de levenskwaliteit aanbiedt die niet helemaal perfect hoeft te zijn. Zij geeft zichzelf en de andere de kans om persoonlijke zaken op orde te brengen. Daar gaat zij de discussie niet voor uit de weg, maar gaat van tijd tot tijd op zoek ernaar. Probeert daarbij goed om te gaan met haar emotie, dingen of haar gevoelens. Door zelf iets te ondernemen, van gedachten wisselen, waarbij de vanzelfsprekendheid nog eens onder de loep worden genomen. Wat is de vanzelfsprekende mening die we nog hebben? Eerlijk gezegd zijn het er te veel om op te noemen, maar geleidelijk aan wordt het wel duidelijk die vanzelfsprekende gewoontes waar we nog niet bij stilstaan maar wel duidelijk willen worden om onze kracht te gaan beseffen. Alert blijven en misschien ook nog het thuisfront van automatisme er eens uitlichten. Er eens lekker over babbelen zodat het hart zich kan luchten en vrij kan komen als een openbaring van onszelf. Voel jij ook soms die tegenspraak en begrijp je ook nog niet wat dit allemaal betekent? Is je eigenwaarde hier nog niet helemaal klaar mee?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 28, 2020, 11:00:56 am

Het doel bekijken, maar weten we al welk doel we willen bekijken/ Het inbrengen van de juiste manier van het doel bekijken is het beleven ervan. Zo denk ik hierover, niet iedereen denkt hetzelfde Egolien. Hallo ik zie dat je weer terug bent in mijn verhaal. Sorry dat had ik niet verwacht! Ik ken je nog vanuit mijn vorige verhalenbundel Egolien en Hartje, eigenlijk pas je hier wel weer in en ik zal je even voorstellen als je het goed vindt.
Nou wat zou je ervan zeggen om ons beide voor te stellen zo dat we ons een beeld kunnen vormen van onszelf in woorden. Eigenlijk heb ik daar geen zin in Egolien want hier gaat het nou juist om je naam zegt me al genoeg. En daarbij zit ik ook nog in de ontkenning van mijzelf. Wat ontken je dan en wat is jouw naam dan? Nou ik ontken de Liefde wat eigenlijk haar schuldgevoel is en zij vindt dat het komt Egolien. Hartje begint zich te schamen, want ze projecteert haar hele schuldgevoel en dit wil ze eigenlijk helemaal niet gezegd hebben en vraagt Egolien om vergeving. Die op haar beurt zegt; Dat kan je ook jezelf vergeven Hartje probeer het maar. Het zal jou opluchten kijk maar wat het doet met jou. Ik moet zeggen dat het me oplucht en ik me anders voel tegenover jou het is een oprechte liefde aan het ontwaken in onze relatie. Hier kunnen we samen leuk mee omgaan en veel plezier mee beleven. Ook zal het de liefde uit de ontkenning halen, en is het halve werk van het inlevingsvermogen dat de lucht zal klaren. Uiteindelijk zal er niets meer blijven hangen vanuit het ego Hartje. Maak van je hart geen moordkuil, we gingen koppig en koel met elkaar om. Ja dat weet ik nog wel en daar heb ik eigenlijk spijt van. Dan is dat iets wat jij jezelf mag vergeven. Doe het maar, dan zal jij ook zien dat het je oplucht. Ook al duld je nog geen tegenspraak maar kijk er toch maar eens naar, het is die tegenspraak waaraan je jezelf aan vasthoudt en jou maar ook mezelf in die koppigheid laat functioneren, we beiden niet willen geloven dat het ook anders kan. Namelijk de liefde zit in ons heel diep van binnen is zij altijd onvoorwaardelijk aanwezig. Ook al denken we koppig zoals we zijn dat het niet zo is. Ook word ik me ervan bewust dat het de liefde verdooft, maar het vervolgt de negatieve overgang van de afscheiding hiervan. Het wonder doet niets anders dan het ongedaan maken hiervan, de belemmeringen neemt het weg en laat deze verdwijnen. Eigenlijk zijn het herinneringen die lang geleden al verdwenen zijn. En het wonder laat slechts zien Egolien, dat het zich herinneren van een oorzaak alleen maar de illusies van haar aanwezigheid kan voortbrengen en geen gevolgen. Al de gevolgen van schuld zijn hier niet langer aanwezig. Want deze zijn voorbij en is verledentijd, de waarneming uit het verleden alsof het nu heeft plaats gevonden. Het is een illusie die de we zelf hebben gemaakt om een ander doel te dienen.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 29, 2020, 14:04:17 pm
Staven 7

Het ongedaan maken van angst heeft hier mee te maken Hartje en is de herinnering in het nu belangrijk. Je zit nu lekker in je vel.  Mogelijk hebben we nog kritiek op onszelf, en bekritiseren we ons nog steeds. Maar weet we zijn al zo lang samen en kennen we onszelf en ook de ander nog steeds. De mogelijkheid van je bekritiseerd voelen is aanwezig, zelfs dat je je aangevallen voelt. Maar het is juist van belang je mening of standpunt niet te laten beïnvloeden door de ander. Ook niet door onszelf als we de werkelijkheid nog uit het oog verliezen door de omstandigheden van bijvoorbeeld verliefdheid. Dan kijken we door de roze bril. Of leiden aan een obsessie voor iemand anders. Dit maakt dan de fase waarin ik zit moeilijk, ook al is er hoop op verbetering, en kan ik deze problemen achter mijzelf laten. De onzekerheid of twijfels loslaten, bedenk dat jij het bevel geeft om het door jou toegebracht en herbeleefd te worden, het zo lijkt dat de gevolgen hebben toegenomen. Het is tijd dat in deze face alsof het verleden het heden heeft veroorzaakt. Het een gevolg is waar geen verandering kan plaatsvinden, omdat er geen oorzaak meer is, is het gevolg ook verdwenen. Wat dan ook een vreemde toestand creëert in het gebruiken van het verleden. En het verleden zal onszelf uitspelen in het nu. Het nu is creatief in de groei zit ook zekerheid en voorspoed, of belang hechten aan uiterlijk vertoont? En kan je leren genieten van een nieuwe, vernieuwde situatie. Zonder oorzaak kunnen er geen gevolgen zijn, en zonder gevolgen is er ook geen oorzaak.

Blijf leren en ontwikkelen
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op november 30, 2020, 11:00:33 am
Ik verwacht niet dat u mijn angst snapt. Hoe zou u iedere dag kunnen verschijnen als u
Bang bent?

Zwaarden 4

De herinnering van een emotioneel verdriet, heeft tijd nodig om over na te denken. We gaan goed bekijken wat ervoor nodig is in de eindeloze herhaling van het liefdesverdriet. Dat steeds weer zijn weg naar het gebroken hart weet te vinden. Hoe ontzeg ik toch steeds die behoefte en het verlangen om inzicht te krijgen in het onbewuste.
De rust vinden als een uitstel van executie om tot inzicht te komen dat het oud zeer verledentijd is en wat in het huidige leven niet meer van toepassing is. Er ligt voor mij nog een mooie toekomst te wachten. Als ik dat nu maar eens goed kan zien dan gaat dit ook lukken denk ik zo. De zekerheid dat we de oordelen achterwegen kunnen laten en het leven vanuit een ander perspectief benaderen. De liefde ziet bij verdriet zuivering en schoonmaken, want tranen zijn de vreugde van genezing. Dit is dus dat ene gebied waar het verband met het verleden nog als een open wond fungeert, waar dan ook nog dieper naar gekeken kan worden. Als een uitgang punt van de basis. De prognose/tendens de samenwerking met het (nood) lot wordt sterker naarmate men liefdevol maar kritisch ‘toeval/toevalligheden accepteert. Voor is dit begin van een belangrijke periode! Geest, (zwaarden) en gemoed (hart) en verstand ontmoeten en verbinden zich met elkaar. Bewuste gedachten dringen door tot waar het hart vol van is. En wat in het hart in eerste instantie nog in de kiem zat en slechts intuïtief begrepen werd, wordt door de zwaarden te begrijpen en bewust. Het wordt u duidelijk, wat u op het hart heeft en wat u daaraan moet doen.
Ook de emoties van het hart zijn niet alleen positief. Maar het is juist van belang deze onder de juiste noemer brengen van het inzicht van vergeving van jezelf.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 01, 2020, 11:51:19 am
Koningin van staven

Wat stimuleert me in het volgen van mijn hart. En maakt de tegenstanders en obstakels tot de werkelijkheid van nieuwe kansen. Het onbewuste reageert het eerste, maar de bewuste kant van onszelf heeft het geheim van het hart ontrafelt en het oude pijn verhaal laten verdampen, anders gezegd; we moeten er moeite voor doen en er energie in steken om het pijnverhaal in stand te houden. Dat doen we graag als we wrok koesteren. We spenderen kostbare tijd, levensenergie aan het instant houden van het oude verhaal. We doen dat deels onbewust. Maar alles wat je aandacht en energie geeft, zal groeien. Gaandeweg wordt het verhaal stevig en onwrikbaar. De prognose/tendens zegt wat u denkt en gelooft, wordt voor u werkelijkheid, ook als u het zich alleen maar inbeeld. Vergeet daarom steriele gehoorzaamheid en verstokte koppigheid. Geef u zelf een kans in het vinden van een bewuste keus in het waarnemen van de gevoelens, door naar buiten te kijken en niet naar binnen, ontlopen we de helende kracht van vergeving. Er wordt niets schoongemaakt als we met de dader bezig blijven. Het recept van vergeving is dan ook heel eenvoudig; kijk naar binnen, zie daar je oordelen, haat, slachtofferschap en verwijten. Niet dat iets met onszelf heeft te maken maar wat wel de liefde overspoelt. En jouw grenzen heeft beperkt en is eigenlijk oude troep wat we steeds in herhaling hebben gebracht tot dat we de basis energie uit de tegenspraak van alle dag haalden. En inplaats van dat we onszelf in de steek laten, we onszelf gesteund voelen in deze situaties van herkenning, in een open en eerlijk gesprek. De wens bespreken, en alles een nieuwe richting geven de smaak, voorliefde en gewoontes ontdekken die goed voor onszelf zijn.

Bekers 4


Het is zo af en toe eens nodig om afstand te nemen van ervaringen en geestelijke indrukken. Dit is nodig om ze te verwerken. En plaats te creëren voor nieuwe inzichten, waar de inspiratie voor wordt gemaakt in het onderbewustzijn. Ook komen we onze emoties tegen positief en negatief. Deze zijn niet gelijktijdig in je denkgeest aanwezig. Er is er altijd één die overheerst en invloed op jou heeft. Deze positieve gevoelen versterken je gedachten leven. Wortel, stam en kroon. Zo zien we in gedachten onszelf bij de eigen wortels zitten, de gezonde manier van onszelf terugtrekken in een periode van rust. Bewustwording van het wapen van de geest als een cadeau dat zichzelf kan zien als een geschenk voor u zelf en voor de wereld. Die we op waarden bekronen door het bewustzijn van de natuurlijke essentie hiervan. Laten we de overdreven en onbereikbare doelen varen. En maken we een bloeiende wil van de eenvoudige essentie van een warm hart, maar houden het hoofd koel. Zodat we het leven beter kunnen begrijpen en de deur die we kunnen open maken ons kan leiden naar een begrijpen van onze energieën. Het onderbewuste is in ons geval het onderdeel dat onze gedachten, gebeden of verlangens vertaalt in energieën, trillingen die oneindige intelligentie kan ontvangen. Het vast omheinde plan van het onderbewust in het bewustzijn brengen is de wens om te zien, en roept Gods genade over jouw ogen af, en brengt de gave van het licht die inzicht en zicht mogelijk zal maken. De stoutmoedige gedachten, liefde en wijsheid in staat zich op de dingen te focussen, ze onder een noemer brengen van het resultaat. De inspiratiebron des levens.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 02, 2020, 18:38:22 pm
Koning van pentakels


De oerkracht van de natuur, de materie van het eigen kapitaal, het binnenste van onze eigen geaardheid de meester is van het bezit. Weet en kan hij/ zij iets duurzaams produceren, zichzelf erop richten, zodat hij weet waar dit vandaan kan komen. Hoe ontwikkel jij eigenlijk jouw overtuiging? Waar hou je jezelf nog aan vast, wat durf je nog niet los te laten uit angst voor verlies en ga je pijnlijke conflicten hierdoor nog uit de weg. Bekijk het eens van de andere kant en overwin deze conflicten. Wordt zelf actief en neem de tijd voor u zelf, daar het gezichtsveld te verruimen en jezelf af te vragen wat is er nu eigenlijk aan de hand. Zijn je verwachtingen toch nog te hoog afgesteld? Hopen we nog steeds dat op datgene dat de illusies ons hebben beloofd, iets dat nog doelloos rondspoken in onze ziel en wat niet meer waargemaakt kan worden. Kies iets uit en spring over u schaduw heen, en grijp u kans, de angsten ‘zeven’ wees waakzaam weet jezelf te inspireren. Ook wil ik je nog wat suggesties meegeven van de symptomen van de angst voor kritiek. Gebrek aan vertrouwen, zelfvertrouwen, als een onzekerheid die zenuwachtig maakt in het contact met anderen, maakt jouwzelf ongemakkelijk, en geeft je een slecht geheugen. Ook is men dan wel eens gebrekkig in initiatief gedrag het gebrek aan zelfvertrouwen maakt dat je je mening niet durft te uiten, en je kunt zelfs afwijkende antwoorden geven. Het is zinnig de grenzen, zoals ook de doelen niet in luchtkastelen te bouwen, waardoor je het hier en nu vergeet. Maar wat ik maar niet vergeten kan, is mijn eigen verlangen om te leven en ik ben ervan overtuigt dat dit geloof hierin me zal laten leven in .in eigenwaarde die mijn eigen positieve bewustzijn mogelijk maakt. Mijzelf zal blijven ontwikkelen, afzien van materiële oppervlakkigheid die de huidige vragen nog kunnen inhouden. Waar we juist denken dat we dieper in de materie gaan, maar toch aan de oppervlakte bezig blijven. Waar blijft de verbeeldingskracht die via de intuïtie mij kan laten schrijven over dat wat leeft hierin. Wat laat ik nog niet los? Ik zal zelf ook iets moeten doen. Maar wat en welk thema heb je in gedachten om verder te komen. Help, ik kom niet door deze muur heen er zit me nog van alles in de weg. Wat het ook mag zijn uwer koninklijke hoogheid. U kunt zichzelf ervan ontdoen. Nou zeg jij hebt makkelijk praten want jij loopt er niet je leven lang er mee. Zo zie je maar weer hoe gemakkelijk de koning in jezelf een oordeel velt. Hij heeft niet eens in de gaten dat hij een harnas denkt nodig te hebben en durft niet achter die muur van zelfbescherming uit te komen. Wie gaat de moet opbrengen de koning dit te vertellen? Wie kan hem duidelijk maken dat dit alles niet meer nodig is en afgebroken kan worden net als de Berlijnse muur. Dat in het jaar 2000 een ander tijdperk is aangebroken waar het vrijen leven een verademing is. De mensheid de kans weet ‘te ’zien om op zelf ontdekkingsreis ‘te’ gaan. Maar wel beseft dat deze wereld uit illusies bestaat. We onderschatten vaak wat dit betekent voor onszelf, welk harnas kleeft er nog aan jou?
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 03, 2020, 08:59:26 am
De keizer

Ergens in onszelf hebben we een kracht die elke droom en ieder verlangen kan waarmaken. Het gaat er om dat je die kracht ontdekt en leert te gebruiken.
                           Napoleon Hill

Wat maakt ons wie we zijn?
Waarom doen we wat we doen?
Weerspiegeling van onze mannelijkheid waar we nieuwsgierig en vernieuwd onze kinderlijke verlangens kunnen koesteren. Het is van belang dit kin zijn in zijn volle fantasievolle creativiteit te steunen. Je patronen waarnemen, die jou vertellen wat er in de wereld om ons heen over onszelf, de matrix van begrijpen, die zich heeft gevormd, of zich nog aan het vormen is. De mogelijkheid vinden jou script te herschrijven zoals als je het nu wilt zien. Alles begint met een gedachte, alles is miniset. Het leven dat je op dit moment leidt en de persoon die je bent geworden, zijn het resultaat van je gedachten die je hebt gehad en beslissingen die je hebt genomen. Denk eens na over jezelf. Waar komen jouw overtuigingen vandaan? Kunnen wij die overtuigingen gaan zien als grensoverschrijdende? Die onbewust ons brengen in de strijd van oordelen die jouw eigen reactie laat zien, en jouw ruimte claimen in de
zelf reflectie. Je eigen grenzen dien jezelf aan te geven, want je kunt niet verwachten dat een ander jou grenzen kan zien of voelen. Weet niet waar jou behoeftes liggen. Durf jij je grenzen aan te geven? Durf jij nee te zeggen als het van binnen echt nee is ? De eerste methoden van loslaten is in essentie het ongedaan (laten) maken en jezelf de kans geven om jou pijn verhalen te vertellen, waarna elk detail daarvan wordt schoon gemaakt. Hoe is het met jou doorzettingsvermogen vermogen gesteld. Heb je daar al een beeld van gemaakt. Verlangen is het resultaat bereiken, als je iets nastreeft waar je intens naar kunt verlangen.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 03, 2020, 22:11:59 pm
Pentakels 10

De voorbode van jou verlangen om het resultaat dat je bereiken wilt, kan jou niet tegenhouden om met geduld jou onderbewuste verlangens naar een bewust plan om te zetten. Echte of bewuste individualiteit is niet mogelijk als einzelgänger. Als we de brug naar andere vinden, verdwijnt ook de eenzaamheid, dat gebrek aan individualiteit, net als het gevaar om in de massa ten ondergaan. Koesteren we de warmte van de gemeenschap. Ook leveren we een bijdrage aan een samenleving, als we met veel vreugde onze eigen weg kunnen bewandelen. De weg die van hemel tot aarde als een brug functioneert, in een vastomlijnd plan. De stimulatie van doorzetten, ook al zijn de plannen nog zo zwak onderbouwd, of zijn ze nauwelijks  is uitgevoerd. Raken we er toch meer en meer mee vertrouwd dat wij het vermogen hebben in ons zelf vertrouwen van het onderbewuste plan door de filters van het bewustzijn heen te laten komen. Een overbrugging  in het duidelijk krijgen van de eigen bijdrage in behoeftes die hun eigen schoonheid weten te tonen vanwaar wij in geloven, het gebied dat houvast biedt aan een zwak onderbouwd plan. In het benoemen van de wensen. En hoe ik deze in vervulling kan brengen door iets dat nog zwak is meer en meer gaat onderbouwen jezelf er in gaat verdiepen. Als het ware jezelf er in specialiseren, jezelf gaan zien als een ideaal beeld ontvangen. Het avontuur aangaan waar we ons hart laten spreken, en opkomen voor het verlangen dat nu nog zwak aanwezig is. Een beeld van de ervaring met anderen en een relatie tot zichzelf! Laten we het gedrag van ons verwende kind het negatieve onbewuste, automatische  onbewuste van verkeerde zaadjes die we geplant hebben over gaan naar die volwassenheid die we al lang van plan zijn te doen, maar nog geen of weinig onderbouwing van aanwezig is.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 04, 2020, 22:54:31 pm
Zwaarden 9

Versterk u verantwoordelijkheidsgevoel, uw geduld en vertrouwen in God. Onderbouw dit met liefde in mijn denkgeest die deel is van het goddelijke in mijzelf. Deze visie toont mij ook al is het moeilijk om het in deze wereld te geloven, het toch de reden is waarom we denken dat hij in deze wereld is en het niet kunnen geloven. Deze blokkades zullen je blijven imponeren, maar gaan altijd weer voorbij. Als we inzien hoe deze blokkades de situaties is. Wen er langzamerhand aan de nieuwe bevindingen en inzichten. Neem er de tijd voor, en ontspan jezelf. De puzzel van ervaringen verwerken en tot een beeld maken. Blijf niet in conflict, want zonder aanval is er geen oorlog. De angst voor God is angst voor leven, niet voor de dood. In Hem, is geen aanval; en geen enkele illusie, in wat voor vorm ook. Wat liefdevol is laat zijn geest in alle richtingen werken en geeft hoop voor de toekomst, als we toegeven dat we van elkaar kunnen leren, en laat jezelf, zien in je eigen bijdrage, die momenten van geluk en vreugde in de verwondering van vernieuwde, nieuwe ontwikkelingen in het multifunctioneel  denken, van de mogelijkheden in de wegen van het denken in speelsheid waar de lucht opklaart nu de wolken wegdrijven. Wat gebeurd er dan met al dat gene wat er aan het gebeuren is. Kunnen we wel verder denken dan in het nu? Liefde is een instelling! Probeer het uit op uw werk en in het leven van alle dag. Met deze instelling zult u meer bereiken.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 05, 2020, 12:36:55 pm
Schildknaap van Pentakels

Wat is er beschikbaar? Het veld van ervaringen geeft ons dagen vol avontuur. Gaan we de schatten ontdekken die de blinde lekker nog verborgen heeft gehouden. Een passende plaats die in onze eigen wereld heeft plaats gevonden. Wat zou er voor ons geheim willen blijven? Wat zou er voor Gods Wil geheim kunnen blijven. Toch geloof je dat jij geheimen hebt. Wat kunnen jouw geheimen anders zijn dan een andere
 ‘wil" die van jouw is, en losstaat van de Zijne? De rede vertelt jou dat dit geen geheim is dat je als een zonde verborgen moet worden gehouden. Maar een vergissing is het zonder meer! Zorg dat jouw angst voor zonde dit niet voor correctie behoedt, want de aantrekkingskracht van schuld is niets dan angst. Dit is de enige emotie die jij hebt gemaakt, wat die ook lijkt te zijn. Kijk goed wat er in u leeft. U moet namelijk niet alles zomaar naar buiten brengen. Dit is de emotie van geheimhouding, van privé gedachten en van het lichaam. Dit is de enige emotie die zich tegen de liefde verzet, en die altijd tot het zien van verschillen en verlies van gelijkheid leidt. Dit is de enige emotie die jou blind houdt, en afhankelijk van het zelf dat jij denkt te hebben gemaakt, om je door de wereld te leiden die het voor jou heeft gemaakt. Er staat in uw privéleven een nieuw project op stapel; het is aan u ze van de grond te trekken, in de kracht van gelijkheid, tot een resultaat  komen. Wees op je hoeden voor de verleiding jezelf als oneerlijk behandeld te zien. Vanuit dit gezichtspunt probeer je een onschuld te vinden die niet van Hen is maar alleen van jou, en wel tenminste van iemand ‘anders' schuld. Kan onschuld worden verworven door iemand anders jouw schuld te geven? En is het wel ons schuld die jouw aanval op hem in de wacht probeert te slepen? Is er geen vergelding voor  eigen aanval.  Jij denkt dat jouw broeder oneerlijk is tegen jou, omdat jij denkt dat iemand wel oneerlijk moet zijn om een ander onschuldig te maken. En in dit spel zie je maar één  doel voor heel je relatie. En dat probeer jij toe te voegen aan het doel dat er aan gegeven is. En aldus wordt ieder levend wezen op de aarde eenvoudige rechtvaardigheid ontzegd. En werd jouw wereld die en dreigend, en als je ergens onrechtvaardigheid waarneemt, zit je in de ontkenning van onrechtvaardigheid, vind hier in jou grens van het zelfinzicht. Heb geduld, en tel tot tien. We zijn tolerant en moedig, als we met open ogen tactvol observeren. Orde scheppen in de regelmaat de zelfbeheersing als grens bepaalt met jou verstand, laten we onszelf niet commanderen, maar komen we voor onszelf op.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 06, 2020, 08:08:52 am
Pentagrammen 9

Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanval gedachten op te geven. Hier plukken we de vruchten van, als we leren dat het de oorzaak van de wereld die we zien aanval gedachten zijn, en wij moeten leren dat we juist deze gedachten niet meer willen. En voel mezelf als pietluttig op een jaloerse manier. En houdt me soms gevangen in mijn eigen wereldje. Waar mijn rozenstruiken net is gesnoeid maar de fantoom pijn nog hevig reageert. De oorzaak is aan verandering toe, maar daar is mijn medewerking in vereist. De beelden ui het verleden zijn al vervangen. Nu nog geloven dat het zo is. In dit stadium kan de aanval gedachten worden vastgesteld, deze zijn de oorzaak van de wereld zo als we deze zien. We stuiten eerst op leefgewoontes die ook zonder ons kunnen bestaan. En we worden zeker niet altijd met liefde ontvangen. Daartegenover zetten wij onze eigen vermogen om lief te hebben, vruchtbaar te zijn en onze schoonheid te tonen. Veel van dit vreemde gedrag van het ego is rechtstreeks toe te schrijven aan zijn definitie van schuld. Voor het ego geldt; de schuldloze zijn schuldig. Zij die niet aanvallen zijn zijn ‘ vijanden’ omdat ze, door aan zijn interpretatie van verlossing geen waarde hechten, in een uitstekende positie verkeren om deze los te laten. Laat dan ook schuldloosheid jou waarneming zijn ook al zal het ego jou bang maken met een angstaanjagende vernietiging, in een vertoon van schaamte en valse bescheidenheid. Laat deze verkiezing varen, houdt hoop, en gebruik al jou Creativiteit om je hart open te stellen in wat haalbaar is, maar koester niet de schaamte. Of valse hoop en blijf realistisch in het voorkomen van teleurstelling. Rond dit project af, durf gerust vertrouwen te hebben op een goede afloop. Emotioneel neem jij jou eigen beslissingen, maar stel jezelf er flexibel bij op in deze experiment fase van het inzicht verkrijgen wat er bij jou wordt aangevallen. Stukje bij beetje krijg je steeds meer vertrouwen en verdwijnen jou twijfels op de achtergrond, toch lijkt het er op dat je nog niet datgene hebt gevonden, maar bedenk dan dat je beter met een of twee dingen tegelijk bezig kunt zijn. Dan met alle blinde vlek gegevens tegelijk die de ruis kunnen veroorzaken.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 06, 2020, 21:32:17 pm
Het oordeel

Ik had liever gehad dat mijn oordelen over jou eerder in het vergevingsproces had gezeten. En dat ik eerder de oude problemen de kans had gegeven om uit te spreken  helder te krijgen. De schaamte had overwonnen, en duidelijker hier over had kunnen zijn naar mijn eigen verlangens die bepaalde zaken om opheldering vraagt. Het communiceren hier over zonder die stortvloed van verwijten? Of smoesjes moeten verzinnen die ten ongunste het effect van vergeving te niet doen. Maar daar integendeel eerlijk en rustig uitleggen waarom je er geen zin in hebt om dit te vragen. Terwijl je eigenlijk vind dat er iets ontbreekt, maar niet weet hoe je het kunt veranderen. Ook als je plezier hebt in je werk, met het samen kijken naar wat je al zo bereikt hebt. De energie die wordt vernieuwd met het vernieuwde contact van de kracht in jouzelf die je goed in je vel laat zitten. Deze staat bekent als levens vreugde en geeft je wilskracht. En de combinaties  van de vier elementen zal jou creativiteit beïnvloeden om het vergevingsplan uit te werken heef men de tijd en inzicht nodig om beslissingen te kunnen nemen in de vooruitgang in wat nog gedaan moet worden. Wanneer je jezelf anders probeert op te stellen in situaties die jij kunt beïnvloeden door de hulpvraag niet meer zo moeilijk te vinden, maar  integendeel de onzekere periode goed tegemoet te treden in alle duidelijkheid optimistisch door het leven gaan en de moeilijkheden smelten, wegvagen door jezelf behulpzaam op te stellen naar jou omgeving, wie goed doet goed ontmoet.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 07, 2020, 11:51:42 am
Ridder van kelken

Gelukkig is de sfeer van deze ridder zo dat jij op hulp mag rekenen, dit is een mooie wending in mijn denkgeest, en komen er achter dat vergeven van iemand zeker niet altijd vergeven is. Hier wil ik wat duidelijkheid in krijgen voor mijzelf. Stel dat ik jouw wil vergeven omdat ik het slachtoffer ben. En ik me er niet van bewust ben dat dit als een last mij kan beperken maar ook de ander herbevestigen in zijn schuld. Ik ben zo goed dat ik jou vergeef. Maar ik vind wel dat jij eigenlijk dank zij mijn vergeving verder kan met je leven. Het feit alleen al dat ik jou moet vergeven, bewijst wel dat jij schuldig bent. Sorry maar dit is geen vergeving maar een vernedering; de schuld is niet weggenomen maar eerder bekrachtigd. Dit heeft dus helemaal niets met vergeving te maken, je mag eerder denken daar gaan we weer. En zijn we onszelf op een grove manier zwart aan het maken, de sfeer wordt er niet beter op, maar geeft juist weer hoe het niet zou moeten gaan. Het is duidelijk dat wanneer je geobsedeerd raakt van iets je de beheersing over het denkvermogen en de wilskracht kunt verliezen.  Je hebt het gevoel even stil te staan. Mogelijk ben je wat ontevreden over de huidige gang van jezelf, je bent hier mee bezig maar zag het niet, besteed meer aandacht aan het begrip, compassie en medeleven voor de ander.  Zolang je vooral met jezelf bezig bent, met vooral met de dingen die je niet goed vind gaan. Dus al met al zijn het de negatieve gedachten, gevoelens die onszelf stagneren. Deze vergen veel van de mensheid, men verliest er zijn energie door. Probeer niet teveel van jezelf weggegeven. Maar waak juist over jou zelf en probeer een pauze in te lasten bij het voorkomen  van teveel energie verlies ‘extra aarden’ voor dat je nooit gedwongen meer rust moet gaan nemen. En is het juist een goed idee om meer tijd met anderen door te brengen. De laag opgeleiden, zonder geld, zonder invloedrijke vrienden, zullen allemaal opzoek gaan naar de obstakels die de weg blokkeren, met valse beschuldigingen, maar het toch mogelijk is om jezelf rijk te voelen. Rijk aan denkkracht, verbeeldingskracht, van het wachten op een mazzel, op een mooie meevaller, zo eentje die jou alle kans geeft, waar jij niet afhankelijk wordt van onbenutte doelen.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 08, 2020, 11:27:43 am
Koning van de zwaarden.

Succes wat is dit,? Het wapen van de geest die dit weet te hanteren als de brug die zich vormt tussen hemel en aarde, de wens en de werkelijkheid. Deze gebeurtenis met liefde tegemoet treed, en er het beste resultaat weet te herkennen. De prognose van het echte bewustzijn, weten dat de individualiteit als alleenstaande. Deze brug de weg naar anderen laat vinden in de ontmoeting, waar de eenzaamheid verdwijnt. Zonder het gevaar om in de massa te verdwijnen. Jezelf verloren gaan voelen in ons handelen zullen we de weg nemen die zorgt voor geluk in de liefde, en we zullen leren door te zetten, op zoek gaan, in zichzelf het vertrouwen op de dorst naar liefde proberen waar te nemen dat dit aanwezig is. Zodat we er ons van bewust zijn geworden,  uw intuïtief, begrip zal u daarbij helpen welke grenzen u moet over schrijven. Maar ook welke niet overschreden kunnen worden, soms geven onze struikelblokken juist die aanwijzing die we nodig hebben voordat we de brug durven oversteken. Houden we onszelf aan de werkelijkheid, vooral bij  ons eigen standpunt dat we nog wel eens in twijfel willen trekken, maar wel juist kunnen helpen bij het nieuwe perspectief dat we willen toelaten. Het 8zijn vooral de gevoelens waar we voor weglopen, terwijl we juist behoefte hebben om opnieuw te beginnen maar onszelf hier nog niet klaar voor verklaren. Geen zin in een nieuwe relatie? Maar wel trouw blijven aan mijzelf, vertrouwen krijgen in het nieuwe, als ik deze brug over ga de desillusie achter me latend: het einde van de illusies waar de les over geleerd is, en de gezonde energieën de vrije loop laten gaan, in deze situatie, de huidige situatie liet ik mezelf niet helemaal zien zoals ik in werkelijkheid was. Ik miste de werkelijke erkenning, mensen die mij bevestigen kan ik nu zien dat het bij mijzelf om herkenning gaat. In de depressieve opties van mijzelf heb ik me niet kunnen herkennen en zo in dit thema onzichtbaar heb gemaakt vooral voor mijn omgeving, waar de helderheid van mijn werk een bevestiging krijgt, die ikzelf niet helemaal kon ontvangen. Dit heeft helemaal niets met de ander te maken, maar wat dan wel? Hoe kunt u wel aan jezelf bestaansrecht geven? Het bestaansrecht van de ziel vinden, dat jou bestaansrecht niet van andere komt. De reden van jouw bestaan stelt de innerlijke kennis naar buiten treden in de buiten wereld mogelijk, en je kunt de moeilijkheden op je weg hiervan overwinnen, door te vertrouwen op jezelf, uw eigen logica, bevrijd van de hinderlijke verplichtingen, zijn wij er aan toe onze innerlijke grens te accepteren.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 09, 2020, 18:58:30 pm
Staven 3

Heb jij nog wel vertrouwen in een goede afloop? Stukje bij beetje krijgen we meer vertrouwen in ons eigen kunnen, en zullen de twijfels verdwijnen in de achtergrond. Zo leggen wij het goede gevoel over onszelf in deze herstellende wereld van het leven in onszelf. Het bewustzijn van het feit dat we meer aan de Gezondheid van onszelf en de aarde gaan werken, en wel op de fysieke manier van beide tot één zijn en in balans zijn van lichaam en geest, wat de onderliggende houding betreft is er sprake van een gezellige liefdevolle gewaarwording van een nieuw begin, met het advies in mijn achterhoofd dat zegt om niet onbezonnen te werk gaan wel belangrijk is in deze tijd. Je weet maar nooit wat er nog te wachten staat en wat je nog niet verwacht wat er op je pad kan komen. Voordat we het oude hebben losgelaten. En steeds meer op onze intuïtie kunnen gaan vertrouwen en meer en meer onze eigen weg gaan. De angst van verlies in het verleden, is ook de angst van het behouden van je hart. Eigenlijk vind ik in het dodenboek van Egypte het volgende verhaal. Bijzonder belangrijk voor de overledene was het behouden van het hart. De zetel van het geweten en het verstand.

Spreuk van metamorfose

O goden, u die harten aangrijpt en in hun geheel weg rukt, die met uw handen en hart van een mens opnieuw vorm geeft, passend bij zijn daden; zie toe en schenk hem vergiffenis. Heil zij u, o goden van eeuwig durende tijd en van de eeuwigheid! Laat mijn hart niet opnieuw gevormd worden vanwege al het kwaad dat anderen mij aanwrijven.
Want dit hart van mij is het hart van de god die machtige namen draagt, van de god wiens woorden zijn in zijn ledematen en die de vrije loop laat aan het hart dat in hem is.
En zeer scherpzinnig is zijn hart onder de goden. Hoor mij aan, mijn hart! Jij bent mijn eigendom. Ik ben jouw meester en jij hoort bij mij; probeer niet weg te komen van mij; ik ben de heer, die jou zal gebieden in de onderwereld.
De steen van Rosette. 196 v. C.

De keizerin

Mogelijk worden we er ons van bewust, dat we onszelf voor de gek houden, het verleden ons geen rust kan geven, doordat dit niet uitgepraat is. Toch is het van belang dat we open en eerlijk zijn naar onszelf toe. Open en eerlijk hoe wij voelen, en denken. En kunnen we beter stoppen met het wedden op het verkeerde paard, van de illusies, dan blijven we in de nare sferen hangen van weleer. Het verleden is losgelaten en we kunnen er zelf voorzorgen dat we ons goed voelen in het dagelijkse leven, bij twijfel aan onszelf bedenk dan dat het de oude patronen zijn. Het is zinvol te leren, en met de nieuwe inzichten verder te gaan, als we zover zijn, kunnen we iets bereiken. Maar we weten nog niet wat we bereiken kunnen. Hoe ver je hier in wilt gaan, en gelukkig in kan worden. Dit is vooralsnog je voornaamste probleem. Neem je nog steeds eerst je beslissing, voordat je vraagt wat je te doen staat? Wat wilt u dat ik doe, en waarheen ga ik, wat ga ik zeggen en tegen wie? Is de wereld echt een illusie? De metafysica vertelt ons dat deze wereld, de wereld die we zien en waarin we leven, een illusie is. Die we eigenlijk maar lastig vinden om te aanvaarden. We bewijzen onszelf steeds het tegendeel hiervan. En vragen ons af hoezo een illusie, ze bestaat toch echt, we kunnen zien, horen, ruiken, proeven, we kunnen de dingen vastpakken, maar ik besef dat dit alles moeilijk is te bevatten. En nog tijd nodig heb om in deze materie wegwijs te worden.

Spreuk van metamorfose

O leeuwenkop!

Ik ben Oenboe, en wat ik verafschuw is het slachtblok. Laat mijn gave hart mij niet onthult worden door de goddelijke kampvechters in Heliopolis. U die Osiris kleedt en Soetoe hebt aanschouwd: U die terugkeert na hem te hebben verslagen. Die zijn val hebt bewerkt: Mijn gave hart blijft treuren om zichzelf in aanwezigheid van Osiris. En dit gave hart van mij wordt neergelegd op de tafel van Atoem, die mij leidt naar de grotten van Soetoe en die mij mijn hart ongedeerd teruggeeft; vervuld is het verlangen van mijn hart ten overstaan van de kring der goden, die is in de onderwereld. De offerschenkel en het begrafeniskleed; laat de vinder ze begraven. Zijn kracht ontleent het aan hem, door gebed kreeg het die kracht van hem. Harte uur werd mij vergund en toebedeeld in het uur van decoder met het breed gelaat, en de offerkoeken heb ik aangeboden in Hermopolis. Sta niet toe dat mijn gave hart mij wordt onthult. Ik ben degene die het u toevertrouwt, en hevig bewogenheid wek ik ik uw gave harten voor zijn komst in Sechet-Hetepet, voor jaren van triomf over al wat het verafschuwt, en alle aanwijzingen zal ik aanvaarden uit uw hand op het door u bepaalde tijdstip.

De steen van Rosette. 196 v. C
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 10, 2020, 09:47:36 am
Pentakels 5

Wie alleen werkt, diens krachten tellen op. Wie met andere samenwerkt, diens krachten vermenigvuldigen zich.

Ik weet niet wat ik ben, en daarom weet ik niet wat ik doe, waar ik ben, of hoe ik de wereld of mijzelf moet bezien. Toch wordt in dit leren verlossing geboren. En wat jij bent zal jou over Zichzelf vertellen er is geen concept mogelijk dat kan staan voor dat wat jij bent. Er komt altijd wel een moment dat we onszelf gewonnen geven; het eind moeten aanvaarden, en onszelf niet meer kunnen ontkennen in de zinloze opoffering, waarin de beproevingen ondoordacht handelde in angst aanjagende hersenspinsel. Die het vuur aan je schenen legt. Je voelt jezelf verraden, zodat het vertrouwen onmogelijk wordt gemaakt. Dit omgaan met de zon, duisternis is doorslag gevend, om met belang voor de goede afloop van dit project van de innerlijke wereld en huidige vragen, de energie een grote inzet vereist, je kunt je ‘slechte’ gedachte niet erkennen zolang jij in een aanval waarden ziet. En dus komen ze in angstwekkend vorm, hun inhoud nog steeds verborgen, om jou armzalige zelfcensuur aan het wankele te brengen en zwart te maken. De onbereikbare doel zult u herkennen. Als ook de overdreven verwachtingen die we kunnen laten varen. Durf deze sprong in het diepe te aanvaarden, en maak de oude gewoontes duidelijk zo als zij zijn. Zet jezelf in en maak van het vallen een positief verlies van jou zelfbeeld, en ben bereid jouzelf hiervoor in te zetten. Dit is het onder de loep leggen van de actieve deelname van de geest in het lichaam, enerzijds, regen, mist en onduidelijkheid. Maar ook; het bewust, uit de verbinding van het hart en verstand voortgekomen, maakt het ons mogelijk afstand te doen van vage luchtkastelen. Ik denk dat ik een beangstigende wereld zie, een gevaarlijke wereld, een vijandige wereld, een verdorven wereld, een krankzinnige wereld. Maar ik weet ook dat ik hierin een betekenisloze wereld zie. Waarom zou deze betekenisloze wereld jou vrede verstoren?
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 11, 2020, 07:59:29 am
Staven 7

Het gekke is in deze betekenisloze wereld dat men denkt zich te moeten verdedigen. In de angst zijn we ervan overtuigt dat als we onszelf niet verdedigen dat we dan in het ongelijk worden gestort, aangevallen worden in ons diepste zijn. Dit is echter datgene wat er aan de oppervlakte is, waar we het vertrouwen kunnen vervangen in een redelijk vertrouwen. Het gezond geaard zijn, het op eigenbelang kunnen staan. Zonder deze verdediging methode als er sprake is van kritiek op jou werk, of het  beleid dat jou kan leren omgegaan, zonder dat jijzelf het gevoel krijgt te worden aangevallen. En kun je het verdedigen omzetten in gewoon praten er over. En de ideeën gaan realiseren op een standvastige manier, die vooral menselijk overkomt. Dat schept orde en regelmaat in het bewaren van jou zelfbeheersing, bewaar je kalmte en wacht rustig af wat er komen gaat. Wordt je nog steeds beperkt door iets dat invloed op jou heeft? Wanhoop dan niet, maar bevrijd je op jou eigen manier, door jezelf te ontlasten, misschien kan je er de humor van inzien. En ook al voel je jezelf schuldig maakt dat nog mogelijk om jezelf te moeten verdedigen het bewijs dat dit nodig is, voel je dus niet schuldig, en vertrouw er op dat je aan deze nieuwe levensstijl kunt wennen, door de oefening van alle dag zal jij meer en meer bewust worden van dat gene dat als een blind vlek in jouzelf heeft geleefd. Je zal zult je er goed bij voelen, zonder al die verdediging is het een meevaller die alle verwachtingen zal overstijgen. Omarm je spiegelbeeld, sluit jezelf in je hart. Leer je lessen, en spreek met jezelf af hoe je de verdediging momenten anders kan gaan doen. Ben berijd jezelf te accepteren zoals jij op die momenten bent. Of, een stapje verder gaande. Ik accepteer mezelf zoals ik was? Eigenlijk is accepteren het omarmen van jezelf en het gaan in de flow.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 12, 2020, 09:41:15 am
Koningin van de bekers

Ben vooral begripvol naar jezelf toe in een liefdevolle omarming die jou behulpzaam kan zijn in bij jou diepste verlangens die jij wilt uitspreken, zonder dat er een oordeel aan kleeft, waar je denkt nog jezelf nog de uitweg in kan vinden, jezelf nog letterlijk hebt  weg gecijferd, zelf  de neiging hebt je weg te loodsen, het niet meer durven aangaan van je diepe verlangens, omdat je denkt dat je weer teleurgesteld uit komt in oude emoties die nog niet losgelaten zijn. Of nog niet aan verwerking toe gekomen zijn, en toch is het langzaam tijd om uit dit veld te vertrekken, een fase van zelf kennis die jou kan verlaten omdat het bij het verleden hoort. Het leven bestaat niet alleen door pijn en verdriet, ook al lijkt het soms de boventoon te vieren. Vele van ons zijn er van overtuigd dat alleen gevoelens ons ware ik tot uiting kunnen brengen en dat alleen emotionele reacties de waarheid dichterbij zullen brengen. Vaak echter zijn onze gevoelens overdreven, door dat we deze onderdrukt hebben. Soms hebben we nu nog een schuldgevoel aan overgehouden. Wanneer we niet als een uniek individu mogen verschijnen en ons gevoel zich niet als zodanig mag uiten, lopen we vast in onszelf, de angst is dan weer heer en meester over ons inzicht, en raakt u weer verstrikt in het oud zeer. Stap jij in de vreugde? En herken jij dat ook jij het geluk van een waardevolle plezierige kant van jezelf kunt ontdekken? De verbondenheid van het aardse bestaan ziet veranderen, wat beweegt er in onszelf, wat en hoe gaan we met onszelf om?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 13, 2020, 11:50:17 am
Bekers 8

Wij verwerven de inzichtelijke waarde; van het de rug toekeren van het oude vertrouwde en volgen steeds meer onze intuïtie, ook al zijn we nog onzeker, of we wel de juiste keuze maken, onzekerheid houdt ons nog in het moeilijk kunnen afscheid nemen. Vooral wanneer het hart zwaar is van verdriet. Ontkennen we het verdriet nog, zijn we nog verdoofd, willen we er nog van vluchten omdat het nog te hevig wordt ervaren. Laten we de tranen vloeien? Doordat de zuiverste vorm van het zelf gewone is geraakt, en het niet langer veilig aanvoelt als we eigenlijk authentiek bezig zijn. We verliezen niet alleen onze geliefde, maar ook onszelf. Onszelf afvragend waarom dat gebeurt, waarom voel ik mezelf niet geliefd, en laat ik daardoor mezelf in de steek. Het denken van onszelf laat jou in de steek, het hoeft niet per se die ander te zijn die jou wil verlaten, of moet verlaten, maar juist dat gedeelte dat van jou zelf is laat jou in de steek, in deze verdoofde periode. De stilte die passeert, waar we niet onder de lasten zullen bezwijken, op een eenvoudig kunnen we aangeven dat we functioneren in deze moeilijke situatie zonder dat we aanvallen of verdedigen, want deze hebben betrekking op een onmiddellijk probleem, en op een beeld dat misschien al jaren speelt, na een lange periode van verdriet. De poort van openstellen, vervolgens als het ware naar binnen gaan, zal het kalmerende affect kunnen ervaren van de verdoving, en geleidelijk aan de innerlijke beweging kunnen waarnemen, vanuit een andere invalshoek de communicatie in onszelf gaan bekijken, zodat de genezing kan plaats vinden, omdat we dit conflict met onszelf benutten, om de onzekerheid van deze depressie te overwinnen. De verdediging komt centraal te staan, en we geven de ons strijd over, omdat we goede ervaringen hebben met winnen, met het aan de top blijven staan in onze eigenwaarden, zonder dat we hierover in gevecht hoeven te gaan. Het vreemde landschap dat we in onszelf ontdekken na de grote sprong in het diepe, zal grote vreugde brengen, een avontuur dat uiteindelijk ons zal verlossen van het oude zeer wat het verleden in onszelf heeft weten vast te houden. De nieuwe wegen zien en bewandelen, het begin van het nieuwe avontuur. Het nieuwe jasje van de dagkaart.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 14, 2020, 07:57:29 am
Pentakels 4

Het is soms te laat om te kern en ik vraag mezelf af wat doe ik toch iedere dag. Welk ritueel heb ik me bedacht om een dagboek te schrijven. Zo stilletjes aan begint er schot in te komen, denk ik zo. Maar die vierentwintig uur zijn zo om, en dan begint de dag weer opnieuw. Nou dan maar eerst eens even de kaarten leggen en me eens inlezen wat ik de vorige dag geschreven heb. Wat is de rode draad hierin? Oftewel de basis die ik wil ontdekken. In de omslag van het doel, ik wil opnieuw beginnen, het eind van 2020 is inzicht, en er is nog naar mijn inzicht weinig veranderd. Vast geankerd in de oude gewoontes maakt dat de relatie met onszelf behoorlijk onder spanning is komen staan. Dit is juist zo dubbel en tegenstrijdig, de illusie van jouw eigen aard, kiest voor deze situatie en ik heb eigenlijk geen idee hoe waardevol dit dagboek kan zijn in de relatie met mezelf. Mijn innerlijk leven gelooft nog dat het afgescheiden leeft, niet dat dit in waarheid zo is, maar ik wil die waarheid wel begrijpen. Hoe kan ik ontwaken uit deze droom? Het is die droom van oordelen. Deze droom van oordelen zal schijnbaar voortduren zolang jijzelf er deel van bent. De nachtmerries kunnen kinderdromen zijn.  Het kind in jezelf kan de realiteit van zijn gedachten vrezen, en levend houden, soms denk je dan dat deze gedachten werkelijk zijn. Het ziet uit als een nederlaag in een conflict, maar we triomferen met onze nederlaag, je zelf verraad moet dan wel uitmonden in angst, want angst is oordelen, en dat leidt onherroepelijk naar zelfveroordeling. Een aandachtspunt in de bereidwilligheid van iedere stap die we nemen, die betekenis hebben zo door de dag heen onszelf afvragend waar over heb ik nu weer zelf beslist. Wat zal ik blij zijn als ik kan beseffen dat de werkelijkheid onveranderlijk bij mij aanwezig blijft. De blije vorm kan zien, die vrij van angst is.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 15, 2020, 10:22:22 am
Staven 4

De huidige vragen vereisen veel inzicht, en energie nu we het onbekende deel in onszelf betreden, en letten op het verschil in de gebieden die wij beleven als een wereldwijde gebeurtenis, die onszelf kan overspoelen, in het kielzog is er een beschaving ontstaan van verlies. We worden geobserveerd door de macht die we zijn kwijtgeraakt. We hebben gehoorzaamd aan onze valse identiteit, die van oorlog en technologie waar alle energie in gestoken is. Het ergste hiervan is dat wij de toezichthouder verinnerlijkt hebben.  Zodat we onszelf medeplichtig voelen, verdoofd voor deze pijn, verdoofd voor onze eigen machteloosheid, verdoofd voor de telkens terugkerende taken waarvan wordt gemeend dat ze noodzakelijk zijn om te kunnen overleven. Leven we met de leegte in onszelf? Is deze leegte juist datgene dat ons onzeker maakt, en vullen we hem daarom alsmaar op met al die oude gewoontes waar geen behoefte meer aan is en is dit de rede van de chaotische wetten, die beslist geen betekenis hebben en wel omdat ze buiten de rede vallen, zijn zij dan toch dat struikelblok, dat we eens moeten bekijken? Alsof we deze opgave nog moeten volbrengen om het plekje in de hemel die waarde, betekenis kunnen geven en laten bijdrage in deze noodsituatie, en kunnen we stoppen met de huidige manier van handelen, opnieuw kunnen beginnen, wat houdt dat in? De wapens van de geest kunnen jou vastpinnen. Het maakt niet uit wanneer je trouw kunt zijn aan jezelf, zegt de schaduw tegen jezelf. Deze schaduw van het onbewuste zal ongemerkt naar voren treden, waar zowel in positieve als in negatieve zin voeren de methodes die tot nu gevold zijn, nergens toe. De nieuwe inzichten leiden tot nieuwe beslissingen, waarbij liefde en bewustzijn een nieuwe kans krijgt. En kunnen wij alle krachten focussen op het huidige moment.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 16, 2020, 08:32:48 am
Zwaarden 8

Gaan we in het huidige moment het echt leuk vinden met dat gene waar mee bezig zijn. Of staan we nog steeds onszelf niet toe om bereid te zijn er eens goed er over na te denken wat er voor over hebben om dit te bekijken. Het leven kan geweldig zijn, maar zijn onze omstandigheden wel zo geweldig, dat we het leven kunnen creëren dat we gelukkig zijn met dat gene wat het leven ons te bieden heeft. Onderhand weten we wel dat de valkuilen en hindernissen je het  slachtoffer maken van jou eigen succes, en dat je deze tegenslagen hebt overwonnen in een volharding van investeringen bij jezelf. De jarenlange zelfstudie heeft je gebracht in het nu, bewust zijn van de manier die jou eigen pioniersgeest vertegenwoordigt. Hoe komen we tot onszelf zonder dat we onszelf verkleinen? Hoe herwinnen we in volle verantwoordelijkheid ons ingeschapen recht om te handelen, als de innerlijke strijd het bijltje er bij heeft neergelegd. Nu kan er met verbazing naar gekeken worden, of hebben we ee altijd met verbazing naar gekeken, maar zien we nog steeds niet wat die verbazing eigenlijk inhoudt. Welk vuur hebben we wakker gehouden, steeds weer laten opwakkeren terwijl het ons niets heeft gebracht, of zelf nog niets brengt in het huidige leven. Kan ik wel helpen, iets doen voor die ander, ben ik daar al klaar voor om dit besef om te zetten in iets anders dan het schuldgevoel van mijn innerlijke strijd, waar ik hak met het zelfde bijltje van voorheen. Dit speelt met mij, gooit nog steeds een schaduw rijke plek, maar daarom niet getreurd we kunnen deze angsten gaan loslaten, het zijn nog steeds het oude zeer wat opspeelt omdat we maar niet begrijpen hoe loslaten werkt. Ook weet ik nu dat ik daar nog geen oplossing in vind, omdat dit werkt als een terugval die nog in de aanval gaat, de hebberigheid van de graaicultuur is ten einde, het wordt vervangen, door een ‘geef’ en ‘deel’ (filosofie) maar daar zullen we het nu maar niet over hebben want dat is me eigenlijk Iets te hoog gegrepen op dit moment. Al hoewel ik zal er mijn gedachten er eens over laten gaan.


Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 17, 2020, 08:33:45 am
Staven 7

Dalen we af naar het dagelijkse leven, of leren we meer en meer hoe we met de problematiek van deze tijd kunnen omgaan. 2020 is immers het jaar van de ommekeer. De gedwongen eenzaamheid maakt het dagelijkse leven anders, ik voel het als een stap op de plaats. Niet zozeer als een stagneren van de vooruitgang. De kans om het onderzoek van de dingen die mislukt zijn, eens na te gaan en onze gedachten hier over zijn het falen in een onberekenbaar leven. Hoe krijgen we deze nederlaag gekeerd? Welk bruikbaar idee kan ons van dienst zijn hier in, het lijkt me niet onmogelijk hier anders over te gaan denken. President Franklin Roosevelt die in 1932 werd gekozen in de overtuiging is geweest, dat de angst, de grootste angst de angst zelf is, deze is dan ook de depressie van de filosoof, in het gedachte goed van hoop, geef en deel, zelfs in de armoede zit een grote rijkdom als men het zo kan zien. Het kan een ommekeer zijn in de gedachten waar de ommekeer is die niet het falen ziet maar wel de rijke benadering van het falen dat anders benaderd  wordt in ons eigen denkpatroon. Alles wat leeft, groeit. We zijn onszelf aan het ontwikkelen, en de alternatieve houding zit oorspronkelijk in onze jeugdjaren. Die naoorlogse tijd van opbouwen, het opruimen van de chaos  die de oorlog in onszelf heeft veroorzaakt. Ook weet ik dat het moeilijk is om naar dat gedeelte in mijzelf te gaan, wat ik me wel nog herinner is dat je eigen wil niet altijd gewaardeerd werd, en dat veel volwassen mensen hier verschrikkelijk boos om konden worden. Ze probeerde mij hierin te overheersen en zelfs de onderdrukte kant wisten te bevorderen in een actieve deelname van de maatschappijleer van het middelbare onderwijs. Niet dat ik een eigen deelname hierin heb kunnen hebben maar mijn kleinkinderen zitten op de middelbare school, zij zullen wel leren hoe het in die tijd is geweest, maar ook wat er zoal geleerd wordt is voor mij een vraag, is dat nog steeds die droge kost van opsomming van jaartallen en gewoontes, je kunt wel merken dat ik alleen maar lager onderwijs heb genoten. Maar dit is het begin van mijn eigen verhaal. Langzaam komen we terug in de tijd waar de oude theorieën de consequenties vernieuwen en een einde maakt aan al die verbeeldingen. Van een ongunstige achtergrond, die de erfenis van vele oorlogssituaties het leven beperken in ons denkvermogen. De trauma’s die ons in het geheel geen vastomlijnde doelen lieten zien, en het gebrek aan ambitie onszelf onverschillig maakte, die de prijs werd van ons eigen succesverhaal.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 18, 2020, 16:17:49 pm
De kracht

Gebrek aan opleiding, kan makkelijk naar de overwinning worden gebracht als we ons eigen leven vorm geven, de zelfstudie met zelfdiscipline en de zelfbeheersing leren onszelf dat als we in de kracht gaan staan we zelfs onze grootste vijand de negatieviteit een positieve kijk in het leven kunnen geven. We krijgen steeds meer controller over de omgeving van strijd in onszelf, die ons lied, laat uitstellen wat we eigenlijk nodig hebben, en waardoor de negatieve aandacht steeds onvermoed toesloeg, toeslaat in de oude gewoontes, waarom hebben we deze valse aandacht nog steeds nodig, en denken we daar nog iets mee te kunnen bekijken, met dat gebracht voedt ik toch mijn eigen vijandigheid. Vernietig ik mijzelf? Heb ik nog wel hoop? Is dat hetgeen waar ik de angst op baseer, en de veroordeling nog geen nieuwe kans heb gegeven, om de dingen anders te gaan zien. Het eerlijke gesprek dat openingen laat zien, geeft en onszelf eerlijk, vergevingsgezind laat zijn. Worden we dan eindelijk toch eerlijk naar elkaar toe, terwijl we ook eerlijk naar onszelf kunnen blijven. Gaan we nu ook leren hoe we koppig zoals we zijn, onwetend iets doen om ons te vermaken maar het nog steeds niet op de juiste manier er mee weten om te gaan.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 20, 2020, 09:58:15 am
Zwaarden 2

Twijfel en onzekerheid zijn de angst die wij hebben. Omdat we nog niet de juiste manier vinden die voor onszelf het hart kan openen. De goede woorden kunnen vinden in ons denken. Het alles op afstand houden, wat in onze houding zit is de aanval, die ervoor zorgt dat we onze kwetsbaarheid van het hart beschermen, wat afsluiting en spanningen veroorzaakt. Kunnen we deze waarheid zien, met een blinddoek dat het derde oog bedekt, van de illusie, bij het waarnemen van de patronen lopen we vaak in de valkuil van de illusie. Illusies verhinderen dat ons bewustzijn onbevooroordeeld waarneemt en fixeert het is een stilgezet of versteend beeld. Het is een beeld dat ik heb op het moment dat het niet werkelijk is verbonden met mijzelf het haalt me weg uit het hier en nu. Wat ons een verlaten gevoel kan geven. Ik begrijp zo ondertussen dat de illusie ons in een lager niveau kan vast denken en dat de ervoor zorgt dat de ommekeer soms moeilijk te vinden is. De illusie vraagt al zolang veel aandacht, dat het enthousiasme er wel vanaf is gegaan, maar daarom niet getreurd de tijd kan nog keren, in de wortels van onze ervaringen zit nog veel verborgen. En wat we leren is hier vrolijk naar te gaan kijken, we verlangen naar de liefde, maar het gekke is dat we tegelijkertijd ook bang zijn van de liefde. De schaduw van het onbewuste die onopgemerkt naar voren kan trede om het ten goede te keren, waar de Liefde de keuze is; wie lief heeft, haalt meer uit het leven, met de bewustzijnsverandering, ziet u uw innerlijke wereld met heel andere ogen.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 20, 2020, 23:37:21 pm
De duivel


Wat voel ik luister naar je gevoel, en in de oude manier van denken over je onvrede, vooral in het gevoel, hoe denk je hierover, misschien heb je dat nog nooit bewust geregistreerd. Onvrede brengt meer met zich mee dan men kan indenken, zo van doe eens een gokje, misschien wed je wel op het verkeerde paard. En is de duvel in het spel. Hij kan ook in de goal staan en krijg je de bal er onmogelijk in, of nog beter de tegenpartij krijgt niet de kans die jij hem biedt in het positieve veld. Wie is er nou ontevreden wie straalt dat uit, en waarom ervaar ik dat zo? Ik vraag om een kans, en wat krijg ik de duvel in de goal weg kans, en wat kan ik anders dan welkom onvrede doen zeggen, op de oude manier zou ik in mijn schelpje kruipen en van eenzaamheid in mijn bedje me zachtjes in slaap wiegen met een meditatie muziekje op de achtergrond. Niks mis mee, maar wie begrijpt mij, ik heb van die dingen die niet tegen verlies kunnen. Me hels kunnen maken, in een negatieve reactie, die nooit kan werken in mijn innerlijke samenwerking. Dus inwendig heb ik dan een verkeerde partner. En wat komt er dan van? Op zijn minst is dat de oorzaak van twee strijd, is er dan een gedeelte in onvrede? Of is juist dit gedeelte te voorzichtig, terwijl de ander juist overmoedig in de goal blijft staan. Echt tevreden kan ik nu niet zijn, de innerlijke steun die ik mezelf zou willen geven, wordt door twijfel weggevaagd en vraagt eigenlijk al lang naar een nieuwe verbinding in de positieve zin, de kans is groot nu ik inzien dat het kan werken als ik een nieuw idee kan vinden die beter werkt in het heden van de structuur. Het structureel samenwerken waar we niets te klagen hebben, in het gebied waar de vrede onszelf laat genieten van datgene wat er al bereikt is. En kan ik fuseren in een goede samenwerken met datgene dat er nu aanwezig is, de reparaties volgen de planning, die is ingesteld, maar vooral nog een zoeklicht nodig heeft in de voorzichtig benadering van het tijd nemen voor jezelf, je weet dat de duvel je op de hielen zit en je graag wilt opjutten. Maar helaas zijn dit de donkere dagen voor kerst.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 22, 2020, 08:09:37 am
De wereld

Ik vraag om kracht en wat krijg ik, een dominerende gevoel. Wat is mijn wereldje toch klein gebleven. Ik wil, komt naar voren, dat kan zichzelf maar niet verenigen met haar doel. Het doel van de speciaalheid, die eigenlijk juist zich niet weet te verbergen gelukkig weet ik hem en zijn waarde in twijfel te trekken. Niet één kan er verborgen en in het duister gehouden worden, geen enkele overtuiging heeft mij neutraal laten zijn in mijn mening hier over. Er bestaat geen surrogaat voor vrede. Het weet ook niet hoe het in het onderwustzijn zichzelf heeft opgedrongen, het suggereert alsof hij onbewust aanwezig is, zo heeft hij zichzelf bekent gemaakt, en suggereert of hij van het universum uit jou begeleidt. Voel je het al aankomen, al die prikkels van onze aardse vijf zintuigen, die worden opgenomen, worden door de bewust denkende minder, tegengehouden worden, maar wel op commando worden doorgegeven aan het onderbewustzijn. Ons aardse onderbewustzijn heeft dezelfde frequentie en is onze diept die we hanteren, daarin denkt onze denkgeest dat hij diep gaat, maar zo toch aan de oppervlakte kan blijven. Dit kan een lastige situatie geven waar we ons dan eigenlijk weer van willen ontdoen. Dit gedeelte in mijzelf weet dat het niet welkom is, en het trekt zich steeds terug, om dan als zo’n duveltje tevoorschijn te komen, als het doosje open gaat. Om dan toch maar te genieten van de aandacht die hij krijgt. Hij wilt deze knoop allang doorhakken, en voelt dat dit eraan komt. Alleen de angst houdt hem tegen, omdat hij dit als een verlies ziet, en we weten zo onderhand wel dat tegen zijn verlies kan. Ik zal hem een voorstel doen, maar daar wil ik nog eens een nachtje over slapen.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 22, 2020, 08:17:12 am

Gerechtigheid

 Zijn we onrustig in ons hoofd, zijn het tranen waar we geen woorden voor hebben, zijn zij het die vloeien vanuit het diepe meer van verdriet. Heb ik hier angst voor en voel ik me nog gestrest hier door, niet doen Hartje, je weet dat angst hier niets brengt. Ja maar Egolien. Stop Hartje dit gaat niet de goede kant op, we zouden mekaar zeggen wanneer het niet zo goed gaat, raar he we zijn ons bewust van dit verkeerde gedrag. Er veranderd iets in ons leven, wat speelt er af in ons hoofdje, wat is het probleem dat we zelf zijn, jij zegt je bent het probleem, en daar kun je overdenken, er valt een stilte. Wat maak ik er van hoe ga ik om met me zelf, weet jij het Hartje, gaan we er voor, die meditatie momenten ook al zijn het nog zo’n abracadabra, de rustica ademhaling. Drie series van tien keer. Armen om hoog en door de neus adem halen. De armen bij de uitademing naar beneden laten vallen. Wat is gerechtigheid waar gaan we beginnen? Laten we beginnen met te luisteren naar de stilte in onszelf, vertrouwen er nu maar op Hartje, dat dit goed is. Door oefening baart kunst, als we hier een gewoonte van maken. Dankbaar zijn is zo mooi, rust in je hoofd, en wat je ook doet Hartje, vergeet nooit een ding leef je mooiste leven is de spreuk voor de toekomst. Waar we vandaag mee beginnen, op de verjaardag van ons lieve zusje die overleden is, zij zag het niet meer zitten hier op aarde. En zij heeft met veel moeite drieënveertig jaar hier kunnen blijven. Toen is het haar gelukt wat ze zo graag wilde. Onze Lieve grote zus, waar het leven zo zwaar voor was, het hing als een zware donkere wolk om haar heen zoals zij zelf vertelde. De machteloosheid, de pijn en het verdriet, waar ze lang mee heeft gestreden. Om uiteindelijk de keus te maken, voor haar verlangen, haar verlangen naar het licht, dat ze uiteindelijk heeft gevonden. De lichtheid van een nieuw leven, waar liefde en geborgenheid haar grootste wens in vervulling is gegaan. Je bent vandaag jarig en ter ere van jou schenk ik jou mijn kleine zusje een warme groet van uit mijn hartje. Mijn leven is doorgegaan, en ik zal niet altijd juist gehandeld hebben naar jou toe. Ik had mijn eigen aandeel in het leven van toen. Maar oordelen is heel moeilijk vooral naar mezelf toe, om hierin rechtvaardig te blijven. Rechtvaardig naar mezelf de kans krijg om er verandering in te verkrijgen is jou lief zusje met twee handen aangenomen. Het is jou gelukt, je verhuisde naar de anderen van de oever, helemaal alleen. Ons achter latend met het grote verdriet en de pijn van het verlies in het leven. Maar de reis van jou kon niet meer stoppen die heb jij zelf op gang gebracht, Chapo lieve zus het ga je goed. Het lijkt erop of dat ik weer eens kritisch naar jou kijk, maar lieve zus blijf jij maar rustig, en vinden we de kern van waarheid wel. Er is nog geen eind gekomen aan iets of de zon is wel weer gaan schijnen, de zon van een warm hartje, dat zo graag jou nog eens wilt omarmen in een zee van het oneindige dal van tranen die nooit uitgehuild zullen worden
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 23, 2020, 09:06:31 am
Zwaarden vier

Waarschijnlijk heb ik vandaag de behoefte om mijzelf terug te trekken. Wil ik niet in de stress komen. Het wordt vandaag een drukke dag, mogelijk heeft de relatie nu een rustpauze ingelast en is het goed om vandaag eens lekker mijn eigen gang kan gaan. Soms heb ik spijt van al die relatie problemen en dat geruzie over en weer. Het wordt langzaamaan tijd dat er vergeving wordt gedaan, en niet meer word gekeken naar datgene wat er mis is gegaan, maar wel wat er nog is overgebleven in wat we wel nog hebben. Spannend hoor jij jezelf wel Egolientje, is je hartje een klein sprongetje aan het maken in de goede richting, maar let goed op je maakt je ook nog zorgen. Ook al probeer je die weer weg te stoppen. Je voelt je nog steeds gebonden in al jou emoties, en geef je nog altijd niet toe dat je soms nog heel even met je partner in zelfmedelijden leeft. Misschien is dit een uitgangspunt vanwaar je kunt verder gaan, het heeft de schaduw gelegd in het verleden, maar je hebt niet gezien dat dit jou het slachtoffer heeft gemaakt van je eigen zijn. Werk jij je plan maar verder uit want dit gaat wel werken. Durf en heb de moed om een openboek te maken van jou leven. Geloof me jij hebt die creativiteit en ook de wilskracht om je eigen ideeën  hier in te leggen.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 24, 2020, 09:25:27 am
De Hogepriester

God is mijn bron. Los van Hem kan ik dit niet zien. Deze les van de cursus in wonderen vertelt me het volgende. Ik zie met ogen van vergeving. Ik zie de wereld als gezegend. Maar eigenlijk zou ik me meer en meer bewust worden, dat het de intuïtie is van de natuurlijke omgeving, die zegt; reageer op die innerlijke Goddelijke kracht in jouzelf, het is misschien mogelijk om rustig af te wachten wat het is om die verbinding meer en meer te gaan voelen. Kalm je verantwoordelijkheid gaan nemen in de ervaringen die je hebt gehad. Bedenk dan dat jij altijd een onderdeel bent van datgene wat er zich heeft afgespeeld in die ervaring. Dat jou reactie her op onder je eigen ervaring is gebeurd. Dit kan een handvat zijn dat jou opweg helpt bij dit onderzoek. Neem hier vooral de tijd voor, push jezelf niet, maar zeg ook eerlijk wanneer het buiten de relatie valt, hier bedoel ik mee dat de negatieve invloed zich weet te manifesteren, of mis je je partner meer dan je dacht. Welke partner bedoel jij, nee niet echt ben eigenlijk niet zo veel met deze partner bezig. Ik ken hem wel dat is zo een die zich altijd op de eerste plaats zet. Zo’n opdringerige gevoel krijg ik bij deze partner, of hij ieder moment zichzelf wil manifesteren, al ruziënd en impulsief zo als altijd probeer ik mijn aandacht te verleggen. Besef ik eigenlijk nog wel dat dit de wereld is waar de illusie weelderig zijn weg heeft gezocht. En de tijd van zegevieren een andere weg is dan dat we willen bewandelen, als we ons hachje willen redden en aan de haal gaan met de gestolen waarheden van ons huidige bestaan. De illusie, die de onwerkelijkheid aangeeft, van een bepaalde waarde, die je aan jezelf hebt toegekend. Hoe bekijk jij je eigenwaarde?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 25, 2020, 09:27:13 am
Bekers 4

Als we ontevreden zijn over onszelf kan het zijn dat de kans bestaat, dat de komende tijd er iets is dat beëindigt zal worden, en daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Al die betrokkenheid wat er nog vanuit het verleden is blijven hangen in mijn eigenwaarde, zal moeten worden losgelaten, ik wil het niet afsluiten om er naderhand weer op een vervelende manier weer worden aan herinnerd. En zo het nieuwe nog met het oude blijf vergelijken? Ik wil me er niet meer aan vastklampen aan die oude gewoontes, maar ik wil ze wel zo goed mogelijk leren kennen. Langzaam maar zeker kom ik er wel en zal me beter voelen dan ooit. Als die afhankelijke gedachten van kwel en kommer in de angst voor het leven me de dood in jagen, weet ik dat het verleden hier nog een rol in speelt. Maar dat ik ook weet dat het leven hier zo zijn streken heeft die mij angst aanjagend voor komen. Als we ontevreden zijn over onszelf. Dit kan dan ook je eigenwaarde in het negatieve veld trekken en het is van belang om hier eens naar te kijken. Wat heeft jou zo beschadigt?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 25, 2020, 09:28:02 am
Staven 9

Wetend dat jou zelfbescherming datgene wilt beschermen wat eigenlijk de negatieve verwondingen zijn, deze kunnen alleen maar genezen als de positieve  grens niet meer overschreden wordt. Door het beschermen en het niet meer weten wat positief is heeft de negatieve achterdochtig kant dat muurtje om mezelf heen geplaats. Gek genoeg weet het onderbewuste hier niets vanaf. Maar daarom niet getreurd we zijn er aan het werken, en nemen de tijd, de weerstand, dit is niet dat muurtje, zal sterker worden en de oude wonden zullen genezen. Zowel letterlijk als ook figuurlijk, komen we in beweging, en weten dat dit belangrijk is voor onszelf om hier 100% achter te gaan staan. Dit heeft dus te maken met de keuzes die we maken. Het goed nadenken als we een keuze maken is belangrijk vaarwater als we een beslissing kunnen maken, voel je eerst gelukkig, of neem niet alleen met je verstand die beslissing, maar laat je gevoel minstens zoveel meewegen. Zonder rekening te houden met je omgeving, maar wel met je gevoel wat zegt jou onbewuste kant? Het is mogelijk dat het erfgoed van jezelf en de wilskracht zich betrouwbaar wilt opstellen naar jou omgeving en voor jezelf door na te denken hoe of je een positieve planning kan maken.
Citaat Napoleon Hill. Autosuggestie omvat alle suggesties en opzettelijke prikkels die de geest via de vijf zintuigen bereiken. Anders gezegd; autosuggestie is zelfsuggestie.. Het is het communicatiemiddel tussen het deel van de Geest waar bewuste gedachten worden gevormd en het deel dat de toegangspoort is tot het onderbewustzijn.  Door de dominerende gedachten- die je in staat stellen in de bewuste mindset  te blijven- bereikt het principe van autosuggestie vanzelf het onderbewustzijn en wordt ons onderbewustzijn door deze gedachten beïnvloed. Of deze gedachten negatief of positief zijn, is niet van belang, Geen enkele gedachte, zowel positief als negatief, kan het onderbewuste bereiken zonder hulp van autosuggestie. Anders gezegd; alle prikkels die door de vijf zintuigen worden opgenomen, worden door de bewust denkende minder tegengehouden en kunnen op commando worden door gegeven- wel – of netwerken doorgegeven naar het onderbewustzijn. Het bewustzijn functioneert dus als een filter voor het onderbewustzijn... De opgedrongen negatieve gedachten zijn dus niet tot het onderbewuste doorgedrongen, maar leven gewoon aan de oppervlakte, we bekijken nog steeds de diepte van de illusie, die eigenlijk door het ego wordt gevoed, de cursus in wonderen zegt hierover in Genezing als corrigerende waarneming; maar jij kunt leren wanneer je de waarde van het ego in twijfel leert trekken en zo het vermogen opbouwt zijn vragen op hun waarde te schatten... Laat jezelf niet verleiden door het ego, dit is vaak nog ongeduldig, en wilt dan als haantje de voorste reageren. En jij neemt dan weer veel te snel een beslissing waar je later dan weer spijt over krijgt en het beter zou zijn geweest dat je het niet zo had gedaan. Al deze speciale gevoelens gaan we loslaten, deze angstige emoties kent vele vormen, want de inhoud van persoonlijke illusies verschilt aanzienlijk. Ze stellen een privé- wereld samen die niet kan worden gedeeld, zij hebben alleen maar voor onszelf een betekenis, je neemt ze alleen maar zelf waar. Dat is dan ook begrijpelijk dat het alleen maar voor jou van betekenis kan zijn. En laten we nu de ervaring trekken uit onze dagelijkse lessen, die ons verder helpen in onze eigen ontwikkeling. Het onderbewustzijn bestaat uit een veld van bewustzijn, waarin elke gedachte die onze geest via een van de vijf zintuigen bereikt, wordt gearchiveerd en opgeslagen.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 26, 2020, 10:48:13 am
Welkom thuis- het leven op de Nieuwe Aarde
Steve Rother &de Groupon ISBN 9073798914 NUR 720

Bij het lezen van dit boek wordt mij het een en ander duidelijk. Zo helder dat ik het hier in wil vermelden. Stap voor stap van af dat het haar 2000 in beeld kwam. Niet dat ik het hele boek ga overschrijven, maar er zal zo nu en dan wel een citaat uit worden toe gevoegd. Citaat; Herinneren jullie je de voorspellingen  van de ondergang en verderf rond het jaar 2000? Is het jullie opgevallen dat we er nog steeds zijn?...Maar dat wij, de mensenheugenis van nu de uitkomst van deze voorspellingen hebben veranderd. Toen we het nieuwe millennium binnen gingen, zij de Groep dat het jaar 2000 het jaar van kristallen intentie zou zijn. Wat we op dat moment ook deden, dachten of van plan waren, zou bepalend zijn voor de energie van de komende twaalf jaar. De komende twaalf jaar zou de energie weer bepalen voor dit millennium en zaten we midden in de jaren van actie. 2 april 2001 en 25 augustus 2001 waren er zonnevlam uitbarstingen schrijft Steef Rother. Deze kan ik niet terugvinden in Wikipedia maar wel vind ik daar een van 31 augustus 2012 eigenlijk is dit de magische ommekeer van dat de wereld zou vergaan. Citaat; we zien een glimlach op jullie gezicht terwijl de woorden weergaven die wij zo vaak met jullie deelde, welkom thuis, welkom in de vijfde dementie… De aarde heeft zich opgewarmd zodat we de aarde makkelijker kunnen bereiken. Deze was in de kou van de derde dementie onbereikbaar voor ons. Alle voorbereidingen zijn gemaakt en gelukkig zijn de mensen die hiervoor speciaal naar de aarde zijn gekomen, stabiel in hun communicatie, dit is belangrijk voor ons allemaal. Nu zijn er al heel wat obstakels uit de weg geruimd, en kunnen we naar 2021 gaan. Er zal gedaan moeten worden wat er gedaan is, om het verdere plan van de vijfde dementie uit te voeren, door het scheppen van regelmaat, bewaren we onze zelfbeheersing, en komen we voor onszelf op. Met de liefde gaan we aandachtig het leven aan, nu de behoefte van verandering zichzelf gaat manifesteren. Het opmerkzaam blijven voor jou omgeving, gebruiken we de kennis die voorhanden ligt, maar ik durf met enige spot tot mijzelf te zeggen, dat ik blij ben dat ik in deze tijd mag of kan leven. Waarom vind je dit zo’n blijde tijd? Nou kan je dat niet rade?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 27, 2020, 09:17:24 am
Zwaarden 7

•   De geest aanschouwd het lichaam en het hart geeft hier toestemming voor. Dit is wat de spiegeling inhoudt bij het loslaten van de spanningen, die men in het verleden heeft opgelopen. De transformatie van het nu wordt het mentale beeld verbonden met het aardse. Het maakt onszelf klaar om naar het hogere bewustzijn te gaan, die een verbinding tot stand brengt. Het is mogelijk dat dit onderwerp nog is blijven liggen. We neigen er nog al een toe om dit onderwerp niet te willen aangaan. En lopen weg van de confrontatie met het hogere zelf, omdat we doodgewoon niet kunnen begrijpen wat dit te betekenen heeft. Het hier over praten is belangrijker dan we vermoeden, maar het knaagt nog in de besluiteloosheid van alle dag. Die hier in competitie achtig wedijver met de dagelijkse bekommeringen in de vergetelheid is gekomen, van de innerlijke strijd. We zullen moeten leren onszelf vol vertrouwen aan het nieuwe leven op een assertieve manier te wagen. Het zelf vertrouwen sterker maken in een open communicatie er helemaal achter staan dat je kijkt wat jou eigen behoeftes zijn. Hier bedoel ik mee dat jij je niet hoeft aan te passen aan die ander. Als deze lijnrecht staat in datgene dat jouzelf in de war heeft gebracht. Durf dan de keuze te maken om jezelf te blijven, achter jouzelf gaan staan betekent dan ook afscheid kunnen nemen van dat gene dat jou niet meer dient. Het vergt misschien wel het een en ander van jou geduld, maar forceer  jezelf niet hier in het niets doen is bevorderlijk voor de groei naar het hogere bewustzijn, door je lichaam positief te behandelen met veel beweging en frisse lucht.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 27, 2020, 20:28:21 pm
De geliefden

Wat wil je echt? Een goede vraag om mee te beginnen vandaag. Wat wil ik echt in het nieuwe jaar, wil ik doorgaan met dit schrijven en kijken wat mijn eigen leven nog in petto heeft. Of wil ik gaan kijken wat ik in mijn leven nog bereiken kan. Door de interesse van mijn ziel. Ben ik instaat om de volgende vijfentwintig jaar de jaren van mijn mooiste leven te laten zijn. Wat ik me wel afvraag is of ik dit wel alleen wil doen, of dat ik er nog een leven van wil maken dat ik deel met iemand. Gek, ik weet het wel, maar deze vraag komt toch nog altijd boven drijven, het zal wel de romanticus zijn in mij. De dagdromen van een gelukkig huwelijk die verwar ik met mijn werkelijke zijn. Mijn ongeschreven boek vanuit het verleden wordt niet meer geschreven, daar is de laatste punt van gezet. Dus al ik jou goed begrijp dan ga je verder met je leven in de staat van het alleen doen. Maar weetje ook dat je er geen kennis van hebt, hoe je verder komt met datgene dat je nog wilt doen. Laat kreeg ik nog een tip, en die zegt vraag jezelf af of deze vraag jou ondersteund. Nou dat weet ik nog niet maar ik kom er wel achter wat ze bedoelen met deze vraag. Het is de bedoeling dat het de gedachten gaat veranderen die voorgeprogrammeerde gedachten die vanuit de conditionering zijn. Daar waar de keuze werd bepaald door de maatschappij, jou omgeving, die maar niet begrijpt dat we het altijd zo hebben gedaan. Met het gezegde dat zij beter weten wat goed voor ons zou zijn. Dit alles heeft een oppepper nodig in de komende tijd, luister  vooral naar de stem van jou hart, cijfer jezelf niet meer weg, maar vier juist dit vertrek van het verleden, het is een teken dat jij een grote stap durft te wagen, om met jezelf het diepe in te gaan. Houdt hoop, en leer en geniet van datgene wat je nu weet, jij hebt al een traditioneel leven achter je gelaten. Mogelijkheden genoeg om jou in het nu te laten zien dat er spraken is van warmte en genegenheid. Bespreek dit en zoek naar oplossingen in jezelf, het is van groot belang dat jij jezelf weer gaat vertrouwen. De eigenwaarde weet te herstellen, met een zachtmoedige zekerheid op het detail letten, vooral die details die we uit het oog hebben verloren, het werk dat door anderen wordt gedaan. Respecteren en inzicht weten te verkrijgen wat onze waarde hier in is.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 28, 2020, 13:15:18 pm

De inspiratiebron ontdekken, waar is het zesde zintuig nu al mijn emoties op hol slaan, door het ongelukkig zijn in de liefde, hier wilde ik maar niet in geloven dat die emotie me zo kan beïnvloeden. Het heeft me van de wijs gebracht, en nu weet ik wat het betekent waarom ik er beter van kan weg blijven. Daar zit de pijn in, het verdriet waar ik zo stoer mee om kan gaan. Ben jij ook aan het overleven? Dat is mij namelijk in het verleden eens gezegd, jij kan heel goed overleven, de verpleegster van de paasafdeling waar ik was opgenomen voor mijn scheiding. Dat is nu al zo’n vijfendertigjaar geleden. Ja, ik zeg het goed het verbaast me eigenlijk zelf nog dat het zolang heeft stand gehouden. Er is iets mis gegaan, iets wat ik niet heb kunnen waar maken, maar toch als ik zo terug kijk, is het me aardig gelukt om deze aardse manier van overleven toch zo prettig mogelijke en er een leuk leven van te maken. Ik denk dat dat een instelling van mijzelf is die werkt, ik ben bereid dat in de toekomst mee te nemen, door zo dichtmogelijk bij mijzelf te blijven, en langzaam aan de kleine veranderingen er in toe te voegen die nog mogelijk ,inzicht komt nooit te laat, maar komt meestal in een opperbeste stemming naar je toe. Ook al heb ik dat wel eens over het hoofd gezien, als ik weleens te veel dingen te gelijk wilde doen, die mij in gedachte bezighouden, en het probleem veel groter maakte dan dat het in werkelijkheid was. Of zijn deze al aan het oplossen, kan ik er al afscheid van nemen? En hoef ik daar geen tijd meer aan te besteden, ook vraag ik me af waarom besteed ik hier nog zoveel tijd aan. Niet dit opschrijven maar wel die gedachten, die ik koester in mijn mijmeringen van het verleden. Ik geloof dat ik dat niet echt meer wil, dat mijmeren over het verleden, maar dat ik er over na wil gaan denken wat ik met de volgende vijfentwintig jaar ga doen. Wat is mogelijk waar kan ik met begrip op toezien dat het vinden van deze weg me leert en me niet meer kan tegenhouden? Daarom besteed ik hier veel tijd aan, en weet nu waar deze gedachten vandaan kwamen, zoals die emotie van verdriet, die eigenlijk alleen de liefde in de weg stond om te gaan stromen, als onderdeel van mijn zijn.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 29, 2020, 11:41:40 am
De geliefde

Het liefdes verdriet, dat vraagt om verlossing?
Dat is de vraag die me al lang bezighoudt. In welke vorm dan ook, maakt het me bewust ervan dat het de voltooiing van deze ontwikkeling fase een belemmering kan zijn. Maar dit hoeft natuurlijk niet waar te zijn. Mag ik dit wel in twijfel trekken? Wat trek jouw dan in die twijfel Egolien? Nou dat zal ik je zeggen Hartje, ik betwijfel het of het bij jou wel liefdesverdriet is, jij zegt altijd ik ben een al liefde. Liefst heb je het over Liefde met een hoofdletter. Maak je nu een grapje of meen je dat serieus. Beide Hartje dat zal ik jou uitleggen, mijn liefdesverdriet zit in mijn hoofd, maar jou Liefde die zit in het hart, en die combinatie zit altijd in mijn lichaam. Dus is jouw lichaam verdrietig hier over? Nou, ja, dat ben ik nou juist aan het uitzoeken. Ik wil wel mijn hart beschermen maar als dat er verdrietig van wordt heeft het een andere werking, de schaduw staat me in de weg, die zorgt voor geharrewar in mijn hoofd, en wilt me alle kanten opsturen. Ik zit compleet in mijn buikgevoel, en jij laat je zelf opsluiten hier in met al he verdriet. Ik voel die beperking al zo lang Egolien maar ben nog niet tot jou doorgedrongen. Wisten we maar iets wat we daaraan konden doen? Zo reageer jij dus nog van uit het verleden. Maar ik leef al een tijdje in het nu. En vraag dus aan jou kunnen we hier wat aan doen Egolien? Gaan wij eindelijk aan onze ontmoeting werken de toekomst heeft nog veel in petto, maar ben je er van bewust dat wij die zelf creëren. Zie dit als een mogelijkheid dat er verbetering zal komen. Verbetering in die zin dat we beide ons best zullen doen meer naar datgene te gaan dat er nu speelt. In een gelukkig moment de keuze maken en uitvoeren dat is wat ik wil zien als een leermoment van het heden.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 30, 2020, 08:32:57 am
Ridder van staven

Welkom thuis
Citaat: Het verlichten van de weg voor anderen.
De sagen die voor jullie liggen kunnen voor velen een beetje verwarrend zijn. Jullie zullen veel mensen bang zien worden, duisternis zal tevoorschijn komen jullie eerste neiging zal zijn om het als negatief te beschouwen. We vragen jullie om je waarneming te veranderen en te begrijpen dat dit een prachtige gelegenheid is om jouw licht te laten schijnen. Kies je werkelijkheid goed, mensen. Jullie gedachten die je hoofd binnenkomen, niet kiezen, want jullie zijn een deel van een universele bewuste geest en die gedachtestromen geregeld door je hoofd. Maar jullie kunnen wel kiezen welke gedachten in je hoofd mogen blijven. Zorg dat je meester wordt over je gedachten. Maak een goede keuze en kies alleen voor gedachten die he voeden. Wees niet bang naar een hogere waarheid te reiken… zelfs het gebrek aan licht, dat jullie kennen als duisternis, zal een nieuwe schoonheid gaan aannemen… Nemen we hier een te snelle  beslissing, dan hebben we dit niet begrepen in de situatie waar in we nu leven, weet dan dat we stap voor stap zekerheid en vertrouwen zullen krijgen in onszelf, zo dat wij de gelukkige periode kunnen aanvaarden, wij hoeven feitelijk maar gewoon te ‘zijn’ in een ordelijk leven proberen we vertrouwd te raken met onszelf in een nieuwe wereld. Leef je mooiste leven, zijn de woorden van een vriend, hij en ik kijken mekaar aan bij al deze levensvragen die bij onszelf opkomen. Wat denk ik hiervan en wat denk ikzelf?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 31, 2020, 08:49:43 am
De toren

De laatste dag van 2020
Ons laatste avondmaal, of de eerste stap naar het paradijs

De symbolische waarden van de toren staat bekent als het openen van je ogen, we groeien na de teleurstellingen, wat dan ook het loslaten moet zijn van oude gewoontes, in jou gedachten. Nu we niet meer bij de pakken gaan neerzitten en de tegenslagen kunnen gaan zien als leermomenten, durven we deze momenten steeds meer los te laten, het is niets anders dan het durven loslaten van deze oude manieren. Ze met open ogen zien, en zien wat er wel nog is wat bruikbaar en zuiver ons brengt naar een ander deel van onszelf dat onszelf in een rustig vaarwater zal brengen. De dualiteit zal opgaan in de eenheid van het hogere zelf. Jij kunt er op dat het hogere zelf jou ondersteund in dit proces. Het biedt jou haar vaardigheden om vanuit eenheidsbewustzijn naar de ervaringen van de persoonlijkheid te kijken en waar te nemen. Gelijktijdig ondersteunt je hogere zelf je persoonlijkheid bij het scheppen en ondergaan van ervaringen die de ziel kunnen ondersteunen bij het herontdekken van het Goddelijke binnen je Aardse ervaringen als mens. Binnen in ons zelf zijn we bezig met deze twee niveaus in de ervaring brengen met elkaar, wij verbinden als mens de dualiteit met ons eenheidsbewustzijn. Intrigeren noemen we dit en dat kan nog wel eens onstuimig met onszelf omgaan, vooral dit dualistische gedeelte heeft er nog wel een handje naar om het in krachttermen tot uitdrukking te willen brengen. Dit jaar zal het anders gaan 2020 wordt geen vuurwerk getoond, we gaan rustig de glijbaan af naar het nieuwe jaar. Geen angstaanjagende gebeurtenis. Maar een geheel nieuwe ervaring lijkt me zo. Zo houden wij onze ogen open, als we observeren op een tactvolle manier om al jouw toren ervaringen in een nieuw jasje van dat gene wat we dit jaar al hebben bereikt.  Zelfrespect hoeft geen dilemma te zijn, of een excuses om verder te kunnen gaan  het kan juist een kaderbewustzijn met zich mee brengen met een dualiteit bewustzijn dat we zelf gekozen hebben een aardse keuze is van jou hogere zelf? Ga jij ook naar het paradijs in 2021?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 31, 2020, 23:26:35 pm
De toren

De laatste dag van 2020
Ons laatste avondmaal, of de eerste stap naar het paradijs

De symbolische waarden van de toren staat bekent als het openen van je ogen, we groeien na de teleurstellingen, wat dan ook het loslaten moet zijn van oude gewoontes, in jou gedachten. Nu we niet meer bij de pakken gaan neerzitten en de tegenslagen kunnen gaan zien als leermomenten, durven we deze momenten steeds meer los te laten, het is niets anders dan het durven loslaten van deze oude manieren. Ze met open ogen zien, en zien wat er wel nog is wat bruikbaar en zuiver ons brengt naar een ander deel van onszelf dat onszelf in een rustig vaarwater zal brengen. De dualiteit zal opgaan in de eenheid van het hogere zelf. Jij kunt er op dat het hogere zelf jou ondersteund in dit proces. Het biedt jou haar vaardigheden om vanuit eenheidsbewustzijn naar de ervaringen van de persoonlijkheid te kijken en waar te nemen. Gelijktijdig ondersteunt je hogere zelf je persoonlijkheid bij het scheppen en ondergaan van ervaringen die de ziel kunnen ondersteunen bij het herontdekken van het Goddelijke binnen je Aardse ervaringen als mens. Binnen in ons zelf zijn we bezig met deze twee niveaus in de ervaring brengen met elkaar, wij verbinden als mens de dualiteit met ons eenheidsbewustzijn. Intrigeren noemen we dit en dat kan nog wel eens onstuimig met onszelf omgaan, vooral dit dualistische gedeelte heeft er nog wel een handje naar om het in krachttermen tot uitdrukking te willen brengen. Dit jaar zal het anders gaan 2020 wordt geen vuurwerk getoond, we gaan rustig de glijbaan af naar het nieuwe jaar. Geen angstaanjagende gebeurtenis. Maar een geheel nieuwe ervaring lijkt me zo. Zo houden wij onze ogen open, als we observeren op een tactvolle manier om al jouw toren ervaringen in een nieuw jasje van dat gene wat we dit jaar al hebben bereikt.  Zelfrespect hoeft geen dilemma te zijn, of een excuses om verder te kunnen gaan  het kan juist een kaderbewustzijn met zich mee brengen met een dualiteit bewustzijn dat we zelf gekozen hebben een aardse keuze is van jou hogere zelf? Ga jij ook naar het paradijs in 2021?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op december 31, 2020, 23:27:36 pm
De toren

De laatste dag van 2020
Ons laatste avondmaal, of de eerste stap naar het paradijs

De symbolische waarden van de toren staat bekent als het openen van je ogen, we groeien na de teleurstellingen, wat dan ook het loslaten moet zijn van oude gewoontes, in jou gedachten. Nu we niet meer bij de pakken gaan neerzitten en de tegenslagen kunnen gaan zien als leermomenten, durven we deze momenten steeds meer los te laten, het is niets anders dan het durven loslaten van deze oude manieren. Ze met open ogen zien, en zien wat er wel nog is wat bruikbaar en zuiver ons brengt naar een ander deel van onszelf dat onszelf in een rustig vaarwater zal brengen. De dualiteit zal opgaan in de eenheid van het hogere zelf. Jij kunt er op dat het hogere zelf jou ondersteund in dit proces. Het biedt jou haar vaardigheden om vanuit eenheidsbewustzijn naar de ervaringen van de persoonlijkheid te kijken en waar te nemen. Gelijktijdig ondersteunt je hogere zelf je persoonlijkheid bij het scheppen en ondergaan van ervaringen die de ziel kunnen ondersteunen bij het herontdekken van het Goddelijke binnen je Aardse ervaringen als mens. Binnen in ons zelf zijn we bezig met deze twee niveaus in de ervaring brengen met elkaar, wij verbinden als mens de dualiteit met ons eenheidsbewustzijn. Intrigeren noemen we dit en dat kan nog wel eens onstuimig met onszelf omgaan, vooral dit dualistische gedeelte heeft er nog wel een handje naar om het in krachttermen tot uitdrukking te willen brengen. Dit jaar zal het anders gaan 2020 wordt geen vuurwerk getoond, we gaan rustig de glijbaan af naar het nieuwe jaar. Geen angstaanjagende gebeurtenis. Maar een geheel nieuwe ervaring lijkt me zo. Zo houden wij onze ogen open, als we observeren op een tactvolle manier om al jouw toren ervaringen in een nieuw jasje van dat gene wat we dit jaar al hebben bereikt.  Zelfrespect hoeft geen dilemma te zijn, of een excuses om verder te kunnen gaan  het kan juist een kaderbewustzijn met zich mee brengen met een dualiteit bewustzijn dat we zelf gekozen hebben een aardse keuze is van jou hogere zelf? Ga jij ook naar het paradijs in 2021?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 01, 2021, 09:06:23 am
De toren

De laatste dag van 2020
Ons laatste avondmaal, of de eerste stap naar het paradijs

De symbolische waarden van de toren staat bekent als het openen van je ogen, we groeien na de teleurstellingen, wat dan ook het loslaten moet zijn van oude gewoontes, in jou gedachten. Nu we niet meer bij de pakken gaan neerzitten en de tegenslagen kunnen gaan zien als leermomenten, durven we deze momenten steeds meer los te laten, het is niets anders dan het durven loslaten van deze oude manieren. Ze met open ogen zien, en zien wat er wel nog is wat bruikbaar en zuiver ons brengt naar een ander deel van onszelf dat onszelf in een rustig vaarwater zal brengen. De dualiteit zal opgaan in de eenheid van het hogere zelf. Jij kunt er op dat het hogere zelf jou ondersteund in dit proces. Het biedt jou haar vaardigheden om vanuit eenheidsbewustzijn naar de ervaringen van de persoonlijkheid te kijken en waar te nemen. Gelijktijdig ondersteunt je hogere zelf je persoonlijkheid bij het scheppen en ondergaan van ervaringen die de ziel kunnen ondersteunen bij het herontdekken van het Goddelijke binnen je Aardse ervaringen als mens. Binnen in ons zelf zijn we bezig met deze twee niveaus in de ervaring brengen met elkaar, wij verbinden als mens de dualiteit met ons eenheidsbewustzijn. Intrigeren noemen we dit en dat kan nog wel eens onstuimig met onszelf omgaan, vooral dit dualistische gedeelte heeft er nog wel een handje naar om het in krachttermen tot uitdrukking te willen brengen. Dit jaar zal het anders gaan 2020 wordt geen vuurwerk getoond, we gaan rustig de glijbaan af naar het nieuwe jaar. Geen angstaanjagende gebeurtenis. Maar een geheel nieuwe ervaring lijkt me zo. Zo houden wij onze ogen open, als we observeren op een tactvolle manier om al jouw toren ervaringen in een nieuw jasje van dat gene wat we dit jaar al hebben bereikt.  Zelfrespect hoeft geen dilemma te zijn, of een excuses om verder te kunnen gaan  het kan juist een kaderbewustzijn met zich mee brengen met een dualiteit bewustzijn dat we zelf gekozen hebben een aardse keuze is van jou hogere zelf? Ga jij ook naar het paradijs in 2021?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 01, 2021, 09:18:58 am
kan hier eens iemand naar kijken iedere keer als ik iets wil opslaan komt de toren er in.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 01, 2021, 10:27:24 am
2021 het nieuwe jasje

De dwaas

Het laatste uur van dit jaar is aangebroken dit is de laatste legging van 2020. We staan voor het begin van het volgende jaar. We kunnen er op dat de intuïtie de sprong weet te wagen, zo glijden we naar het volgende jaar. Nu maken we weer nieuwe kansen, om iets te overwinnen. Deze inbreng vraagt de juiste gedachten in plaats van wachten op het juiste moment, dit moment komt er aan. Het moment dat wij naar een mooie plek gaan, 2021 het jaar dat de mensheid volwassen, kan vooruitgaan. In een Liefdevolle verbinding maken wij de eigen weg vrij, in een mooie overwinning. Mensen een gelukkig en liefdevol jaar ligt voor ons.


Liefde en dankbaarheid

Dankbaar zijn vanuit mijn hart

Mijn overheersende gedachten ontwikkelen zich in mijn  geest transformeren zich geleidelijk in de dagelijkse realiteit. Daarom richt ik me dagelijks een paar minuten op wie ik wil zijn. Ik fiscaliseer de beste versie van mijzelf. Om een helder mentaal beeld te krijgen, van de persoon die ik zal zijn. Zeg elke affirmatie die ik uitspreek na in stilte. Elke affirmatie die ik uitspreek is zuiver en oprecht.
Ik ben gelukkig en dankbaar. Ik leef en eet gezond.
Ik ben het waard om mijn mooiste leven te leven. Ik doe elke dag wat mogelijk is om mezelf te verbeteren. Ik leef vanuit liefde. Ik leef vanuit vertrouwen. Ik geloof in mijzelf. Elke intentie die ik uitspreek is zuiver en oprecht. Neem nu de tijd voor je eigen affirmaties.
Mijn eigen affirmatie is vandaag; gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar.
Een mooi en gelukkig jaar ligt voor me. Dit is de eerste dag van een nieuw jaar. Een rustig begin, in een ontspannen gevoel ontwaken.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 02, 2021, 12:02:49 pm
De keizer

Binnen het thema van de dag, wil ik mijn ideeën verwezenlijken. Hierin willen wij de zuiverheid behouden, van de liefdevolle verwondering. Meester worden in het aspect van de gelukkige leerling, zorgeloos, je eigen weg volgen, terwijl je erover na denkt, dat het goddelijke in jezelf huist. De onbekende aanpak van onszelf, geef aan jezelf dit cadeau, en laat jezelf in dit idee het vertrouwen Zijn, dat jou in liefde geeft wat een uitgebreide openheid, zal openbare. De concrete vorm die zich wil uiten, is de sleutel van jouw stukje grond op deze aarde. Het feit dat jij hier geboren bent geeft ieder mens het recht om in liefde te mogen werken, leven, en de creatieve geest, zal jouw plekje het paradijsje laten zijn hier op deze planeet. Zo kan jij de vorm geven aan jou eigen tuin, er komt ineens een poëzie versje naar boven. En wel ik lig in mijn tuintje en slaap. Dan komt er een Engel en die roept. Lieverd je moet ontwaken. Om voor jouw schat een liefdes nestje te maken. Dit is er een nieuwe versie van, in een ander tijdperk schenk ik de kans van de compleet nieuwe wereld te zien die aan het snoeien is in mijn veel te grote tuin van de illusie. Het erkennen van de mogelijkheid, is het pakken van deze kans. Gaan wij het Licht en de Liefde doorgeven. Ook als we durven te leven in wie we wezenlijk zijn. Gaan wij nu eindelijk de oplossing Zijn, die er zo diep binnen in ons zich steeds heeft weten te bewaren. De buitenkant, geeft je nog wel eens dat opstandige gevoel, omdat he meent dat het jou zal beperken. Maar gehuld in witte kleding van reinheid en zuiver Zijn maken we uiteindelijk onze eigen keuze hierin.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 03, 2021, 06:29:07 am
Zwaarden 8

Verdraagzaamheid, het sleutelwoord van de geest. Simpelweg kan ik niets anders dan datgene wat ik nog over heb naar voren laten komen bij mijzelf, wat is er nog over nu er zoveel is weggevallen, waar kan ikzelf datgene vinden dat nodig is? Eigenlijke begrijp ik er niets van, er komen niets anders dan emotionele geladen ideeën naar boven, terwijl het juist mijn bedoeling is dat ik daar verdraagzaam in wil zijn. Toch vraagt het juist aan mij om me steeds dieper te bewegen in mijzelf, deze laatste loodjes wegen zwaar, zwaarden ach… draagt… verdraagt… waar is die vreugde van verdraagzaamheid waarom ben ik nog blind hiervoor? Welke waarneming dient dit Doel? Je zou de blinddoek af kunnen doen, dan kan je gaan zien wat je met je verdraagzaamheid gaat doen, een voor één stap voor stap verder komen. Spontaan krijg je een nieuwe kans om jezelf en het leven één andere vorm te geven. De kleur uit het verleden in het thema van deze dag, creëert je vorm in verdraagzaamheid, we durven onszelf te laten zien vanuit deze situatie, het is een noodzakelijke ommekeer. Waar wij de dingen anders zullen aanpakken, anders dan dat we het tot toe hebben gedaan. Daar gaan we vooral eens rustig over na denken met geduld, in een ander perspectief. Worden we verdraagzaam, naar onszelf? Of hebben we nog last van het woord medelijden? Zelfmedelijden?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 05, 2021, 15:56:33 pm
Koningin van pentagrammen

Ik voel nooit die onvrede die ik denk te hebben. Mogelijk is dat hetgeen wat mogelijk maakt, om de zorg van de dag, te verplaatsen van gevoel naar gedachten. Ik wil mijzelf voorbereiden, door niet langer bij die onvrede te blijven stil staan. Maar wel te kijken waar deze vandaan komt. Mijn denken om te zetten in gedachten, die een zuivere kracht inneemt. Zo heeft zij met weinig woorden genoeg, en heeft met de blik van de andere ik een gevoelige gedachten weten te vangen. Tastbaar gemaakt, in een waarneembaar proces. Soms heftig maar nu besef ik dat de angst om iets, wat dan ook… geen adviseur mag zijn in welke situatie dan ook. Vooral als dit nog vanuit ons onbewuste een rol speelt, de conditionering heeft het weten te plaatsen in de ziel, dit raakt ons nog steeds, als we de ladder naar beneden afdalen stap voor stap. Gaan we de balans ervaren? Nu we weten dat we het verkeerde geleerd hebben. Wakker worden, op een zachtmoedige manier, vertellen dat jij nu veilig bent. Je traint nu omdat je het verschil tussen waken en slapen herkent. Je hoeft niet bang te zijn voor die droom. Er is geen tekort op deze aarde, maar mogelijk rem jij jezelf af, in deze mogelijke welvaart. Dit kan ontstaan zijn vanuit het oordelen, bijvoorbeeld omdat je het een verspilling vindt van de tijd die je eraan wilt besteden. Het is soms hard werken, vooral als dat andere gedeelte maar niet begrijpen kan wat jou uit je evenwicht haalt. Soms maar niet altijd jouw strijdvaardigheid om meer te willen dan dat je aan kan. Dit ligt niet in de toekomst, het is juist de zaak om het nu te herkennen, stel je daaropin en maak nu de balans die verstoord lijkt door iets dat je nastreeft, los te laten. Het is een gevoel dat jij bestaat. En kan heel bevrijdend werken. Nu we steeds meer zicht krijgen hoe het leven bij onszelf werkt. Zo mogen wijzelf de kracht en helderheid ontvangen, en ervaren we de heel wording van de dualiteit. Er is geen korte weg, die weet wat je wilt, ook willen we wel eens heftig doordrammen, en zelf nog wel eens over onze grenzen heengaan. Maar wij overwinnen deze tweestrijd, door ons zelfvertrouwen te behouden, in het maken van de keuze die we hebben. En de gedachte te veranderen, in rustig nadenken.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 06, 2021, 12:45:10 pm
Tien van bekers

 

De innerlijke familie bekent maken, zijn we hier al bewust van wie dat zijn. Heb je er al kennis mee gemaakt? Vermaakt de clown in jou het verdrietige kind wel? En probeert jouw innerlijk held jouw wel te redden. En maakt die ook uit van de innerlijke rust. Zo bekijken we de structuur van onszelf. We vragen onszelf wel eens af waarom is dat gedeelte… juist zo belangrijk voor mij geweest. Welk deel is er niet in verbinding met elkaar? De schoonmaak begint door het bewust worden van het mannelijke en vrouwelijke, dat door eigen toedoen verandering laat plaatsvinden. Als we daadwerkelijk begrijpen wat er aan de hand is, als er dagen zijn wanneer de harmonie verdwijnt. Wat is het gemis, en wat zijn de sporen die achtergebleven in een grijs verleden. Hoe kunnen we ze nog vinden, dat is nou juist datgene wat we doen moeten, deze gevoelens zorgvuldig naar buiten brengen. De ladder aan de buitenkant afdalen. Het leren van nieuwe verbindingen maken, om een eigen koers en richting noodzakelijk is hierbij. Als we onszelf nog op een voetstuk plaatsen is het van belang onszelf hiervan af te halen, daar er altijd wel weer een dag zal komen dat je ervan af valt. En dat kan dan heel pijnlijk aflopen. In het besef dat het de illusie is die onszelf er bovenop heeft gezet. Dus daar is dan die stap voor nodig die we moeten terugzetten. Hoe noemde ik dat vroeger ook alweer? Was het nou twee stappen terug en een stap vooruit, of twee stappen vooruit en één stap terug. Als handtekening van mijn onafhankelijks verklaring teken ik voor de enige stap vooruit. Het één zijn met mezelf. 

 
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 07, 2021, 10:04:31 am
Page van staven

Wil jij ook dat heerlijke mens in jezelf ontmoeten? Een ontmoeting die jou vreugde geeft, waar jij vrij mee kunt rondlopen wandelen, en jou helemaal jezelf laat zijn, nu dat zal ik je zeggen; ik laat deze gewoon gebeuren en al dat andere, nou je weet wel, kan het wel vergeten. Het is maar één stapje terug, en de harmonie keert terug, de wandeling van innerlijke vrede. Bewust worden van onze eigen positie, en het verwezenlijken ervan Dat nooit verder mag gaan dan datgene dat diep in onszelf aanwezig is. Wees trouw aan je innerlijke waarheid, we zijn datgene dat we mogen vertrouwen, dat wat we zijn, jij bent degene die mag vertrouwen omdat het reeds opgebouwde met zorg en toewijding in jouw handen wordt gelegd. Hier kan je kleurtjes aan toevoegen of juist weg laten. Herken jou zelf in de opgebouwde traditie van je familie. Voel jezelf als die gouden schakel hierin. Zij is ontstaan in het verleden en wil vanuit het nu ook graag in de toekomst verder gaan. Bewust van de goede traditie binnen en buiten jezelf. Weet je nou dat je niet alles zelf hoeft te doen, in het proces van toewijding, mag je jezelf overgeven aan de rust, je laten meevoeren door de stroom des levens. Want je bent gekomen om er te zijn. Wanhoop dus niet want het proces is op zich vriendelijk en mild.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 08, 2021, 12:09:10 pm
Gematigdheid
Harmonie

Een orkaan haalt de ochtend niet,
Een stortbui duurt niet de hele dag.
Wie heeft de macht om dingen op te jagen?
Als hemel en aarde ze niet opjagen
Wat begint een mens dan?

Wie overeenstemming is met tao
In alle dingen, is één met tao
Wie één is met tao,
Wordt vreugdevol door tao ontvangen.

Wie zich vereenzelvigt met kracht
Zal door krachtige personen geholpen worden.
Wie zich vereenzelvigt met slapheid wordt met plezier door de krachteloze bijgestaan.

Wie in overeenstemming is met tao 
Wordt met vertrouwen bejegend.

Het is de weg die wij bewandelen. Leren dat, in wat voor een situatie we ook leven, meer en meer onszelf kunnen zijn. Sterker nog de talenten; ook al gebruik je ze nog zo intensief, ze gaan niet op of verloren. Ze nemen eerder nog aan kracht toe. Het inademen van de frisse lucht, maakt de ervaring weldadig, in de liefde. Die helend en vaak inspireert in het creatieve werk. Wat wil ik echt? Me laten leiden door geconditioneerde gedachte, die me aan het twijfelen brengen of neem ik vandaag de blanco kaart en begin opnieuw met mijn onderzoek naar de vernieuwde vragen, het klaproosje staat in de knop van ontwaken. Zij is toe aan haar eigen regie, en wilt hier iets moois van maken.
Haar omgeving is in harmonie, één in haar kern, en kan nu loslaten.
Ze ervaart de zon inzichtelijk, en heeft vertrouwen, in het goede dat alles omvat. Zij wilt oprecht haar ego doorzien, en voelt de vrijheid. Zij is niet alleen, in haar gelauwerde denken is zij met velen en bewust van het cadeau van haar situatie in deze tijd.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 09, 2021, 09:23:30 am
Pentagrammen 7

 

Jezelf kennen maakt gelukkig, laat het doen los en ontspan. Als je ontspannen bent en ontdekt dat het werk gedaan is merkt een mens ineens dat je jezelf op je gemak kunt voelen. Dat je tevreden mag zijn in afwachting van de vruchten van jou eigen oogst, misschien is die op dit moment nog niet helemaal duidelijk voor jou. En komt de oogst nog schraal over met verwachtingen die er nog zijn van uit het ego. Die bepalen dan nog steeds jouw kwaliteit van leven, onthoudt dan dat je na gedane arbeid altijd mag rusten en dat als de tijd rijp is je mag oogsten. Genieten  van de groei, die langzaam voorbij komt, als nieuw is de ervaring die wij meenemen nu de wereld open voor jou ligt. Stabiel verankert is jouw vertrouwen, jij kunt rechtopstaand, zien en voelen hoe het stroomt in jou. Verbonden met het inzicht van zelfvertrouwen, gedachten die komen en gaan als vrede levende wolkjes aan de heldere hemel of als verwoestende stormen. Je hebt nog steeds die pijn, omdat de teleurstelling niet voldoet aan jou verwachtingen. Je geest reist nog altijd naar het verleden en de toekomst. En dat maakt dat jij je nog onrustig voelt. Je zult nooit vierentwintig uur per dag volledig minder zijn. Maar om meester te worden over je mind en je mindset, is wel een vereiste dat je gedachten en je emoties niet telkens de controller over jou nemen. Mindfulness is een vorm van bewustzijnstraining die al duizenden jaren wordt beoefend in Azië. Het helpt jou om de onbehulpzame patronen te herkennen. En de automatische handelingen te doorbreken. Nog een tip vanuit master your mindset, en leef je mooiste leven. Vergelijk jezelf met je mobiel. Met volle batterij is je mobiel een indrukwekkend apparaat, en dat vind ikzelf ook! We maken contact met heel de wereld, en maken momentopname via foto's. Het is jouw navigatiesysteem, enz. Maar wat gebeurt er als de stroom op is. Nou ja de batterij is leeg, waar lijkt jouw batterij op, is het een stopcontact waar geen stekker zich in heeft geplaatst of is het als een eeuwigdurende stroom van vitaliteit? Tot morgen dan is de batterij wel weer opgeladen.

 

 

 

 
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 09, 2021, 23:28:17 pm
Pentagrammen 6

Als alles me iets kan leren, vervloeien de ervaringen ineen. Dit is dan tastbaar in het leven van alle dag. De financiële kant heeft zijn evenwicht hersteld, we hebben de laatste tijd dit goed weten te bewaren. Dit was het plan wat we verwezenlijken konden. We kunnen weer wat ademhalen, maar voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Maar vraag me wel af waar komt dit vandaan? En waartoe dient dit? Opheldering hoort thuis bij de doelen stellen. Als jij weet dat het ego de manier van kijken naar de doelen het tegenovergestelde beweert, doordat het ego gelooft dat de situatie is wat de ervaring teweegbrengt. Terwijl de Heilige Geest weet dat de situatie is zoals het doel dat bepaalt, en in overeenstemming met het doel wordt ervaren. De waarheid als doel vraagt om geloof, dat we de werkelijkheid niet meer hoeven te ontvluchten. Dit betekent dat we onszelf mogen aanvaarden, als we zijn. Je durft je nu met jezelf en eventuele tekortkomingen en vergissingen te confronteren. Durf jij als je stilstaat bij jezelf in de huidige situatie zonder oordeel, de aandacht vanuit jouw hart te geven, aandacht en sympathie voor het wezen dat je nu bent. Gelukkig te zijn met jou wilskracht de betere periode gaan zien, als jij het oude vertrouwde de rug hebt toegekeerd, wat wilt zeggen dat alles duidelijker zal worden. Doe je best zou ik zo zeggen, om dit te laten werken. Het wordt de hoogste tijd dat al is deze periode van onzekerheid eerst nodig om verder te kunnen gaan. Het is een nieuwe start, afwachten wat komen gaat. Totdat we er zeker van kunnen, zijn dat er op kortere of langere termijn ons voordeel uit verkrijgen. Nu is het de volgende stap, en maken we nieuwe keuzes, zonder dat de vorige keuzes negatief waren. Dat is een andere beweging en dat mag je je in deze kaarten ook bewust worden. Nergens vind je in de tarot zo’n rijk afscheid om vervolgens het onbekende tegemoet te gaan. Dat je dit nu zo kunt, getuigt van groei en vertrouwen.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 11, 2021, 09:10:55 am
Bekers 7

De eerste beker van de zeven, bekers heeft de belangrijkste betekenis. Zoals het geheim dat iedereen met zich meedraagt. Soms zijn die niet haalbaar en kunnen zij daardoor veranderen in een obsessie? Dit obsessief gebracht kan heel storend werken voor jezelf maar ook voor de ander. En werkt de desillusie in de hand. Vele loten verder komt men erachter, dat die loterijen jou alleen maar geld kost. En dat hier verlies op wordt geleden, wat jou dan weer in die negatieve spiraal brengt. Misschien kan ik je wat opvrolijken door te zeggen zet die uitgave van loten op je bankrekening en op het eind van het jaar kun je dan jouzelf een mooi cadeau schenken. Iets wat jezelf leuk vindt of nodig hebt. Wat vind je daarvan? Is dit een van jou vele geheimen? De overvloed zit niet in illusies maar hoe we ons ook keren of wenden, de illusies slurpen ons helemaal op. Al die kansen die voorbij komen werken obsessief en kan men de kijk op de werkelijkheid verliezen. Prijs jezelf rijk met dit gegeven van jouw houding. Het zorgvuldig kijken naar de sporen, markeert jouw eigen standpunt. Hiermee maakte ik steeds te zelfde fout in de communicatie, ik loop naar voren maar kijk nog steeds achterom, loop ik misschien toch nog steeds in die cirkel. En heb ik nog iets belangrijks achter me gelaten?
Wat heb ik nog laten liggen? Wat is toch dat onopgeloste raadsel?
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 16, 2021, 14:41:03 pm
Schildknaap van zwaarden

Ben jij ook al klaar, met al die strijd en kritische momenten? Neem het dan in overweging, misschien zit er een kern van waarheid in, en kunnen we die eens in het proces betrekken van het nu. Het kan juist dat ene verwoorden waar we al zolang naar hebben gezocht, nog naar opzoek zijn. Het kan de lucht klaren als we bij onszelf weten wat er nog speelt. Het is juist deze crisistijd waar we de tijd kunnen nemen om bijvoorbeeld onze emotionele reacties eens onder de loep te nemen. Er is zo met ter tijd iets nieuws aan het ontstaan. De voorbede van geluk en voorspoed. Maar er is nog werk te verrichten, voor dat we zo ver zijn nemen we eerst eens afscheid van de overdreven waarde die bij sommige emoties zijn ontstaan. Het afronden van het project begint hiermee. Heb jij ook angst hiervoor, het erkennen van je eigen gedrag? Mogelijk voel jij jezelf gelukkig, heb je vrede met jou zijn. En ben je dankbaar voor al die geschenken, van liefde, omdat je nog gezond in het leven mag staan. En gaat alles zo’n beetje als dat jezelf zou wensen. Maar nog steeds be je nog op je hoeden en kan je nog niet helemaal jezelf zijn. De angst houdt je nog steeds in haar greep en houdt jou onder controle! Brengt ze jouw nog op andere gedachten, om juist dat te bekijken wat jij niet wilt. De strijd die vermoeiend door wilt gaan, en waar je in gedachten maar geen afscheid van wilt nemen. Vel jijzelf oordelen je eigen graf? De kans bestaat dat je in dit oordelen verrast zult worden als jij jezelf in eerste instantie laat overdonderen en de strijd over oude problemen eindelijk uitspreekt, zodat deze kunnen worden helder gemaakt. Geloof me in de komende tijd zal jij het resultaat merken, in de aandacht die je geeft, besteed aan jezelf, wordt beter, houdt hoop, want betere tijden zullen volgen. Houdt het zelfde doel bij je aanpak om te veranderen, en vraag aan jezelf is dit werkelijk waar?
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 18, 2021, 13:42:19 pm
Bekers 7

Iets herkennen bij jezelf, waarom is dat zo moeilijk? Het is onze opgave de zinvolle en de zinloze wensen van elkaar te onderscheiden. Het is alsof ik over mijn eigen schaduw wil springen, voordat ik onder de regenboog kan doorlopen. Het verschil tussen het gevoel is de emotie, die om het gevoel heen zweeft. De emotie houd je in de greep, als deze de angst is die jou belemmert. Zeker als het om woede gaat. De boosheid kan al een klein onderdeel zijn van jou. Vaak zitten we nog in de ontkenning hiervan en willen we het vaak liever onderdrukken. Dan komt de vulkaan in ons in werking en kan bij iedere trigger ontploffen. Dat dan onbeschaamd het keerpunt kan zijn, in je keuze die zinloze wens die jou in zijn macht probeert te houden. Herken jij dit pad waar jij jezelf in probeert te zijn? Vergeet niet dat wij aan het onderzoeken zijn hoe we werkelijk in elkaar steken. Ook al hebben we het er niet zo op staan. Je krijgt nou eenmaal niets op een presenteerblaadje in het leven, maar toch vind ik stilletjes bij mezelf, dat ik er wat speelser mee wil omgaan. Maar helaas is het de melancholieke houding die de teleurstellingen weet vast te houden. Toch wil ik mijn moed hierdoor niet laten zakken, en besef dat dit negatieve gedeelte geen waarheid inhoud, het is de confrontatie van mijzelf, zo in de beslommeringen van de dag. En dat het andere perspectief zich aan het ontwikkelen is. Het is een kwestie van soepel meebewegen als je in een of andere situatie beland, het kan heel amusant zijn als je je leven eens van op zijn kop bekijkt. Lachen, relativeert. Wie is nu ‘gek’? De situatie?

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 19, 2021, 12:06:36 pm
Schildknaap van zwaarden

Zijn we nog steeds zo achterdochtig? De situatie is nog steeds niet duidelijk voor onszelf. Toch is het goed om aandacht te besteden vooral aan de zelfbeheersing, een meningsverschil kan soms verhelderend werken, en de lucht klaren. Probeer jij wel open te staan voor die opbouwende kritiek? Of gaat alles nog bij jou in de aanval? En denk je nog vanuit het verleden. Het melancholieke hiervan maakt je onzeker vandaar die aanval techniek die je zo goed als niet kunt beheersen. Er is dus werk aan de winkel als je het hebt over zelfbeheersing. Mogelijk ben je toe aan iets nieuws en krijg je binnen kort wel een goed voorstel! Je kunt er op ingaan wie weet wat het je brengt. Het zal zeker een positieve  invloed hebben waar de inspiratie jou helpt om een ommekeer te krijgen in de huidige situatie. Neem de tijd die nu aanwezig is om die helderheid te verkrijgen die zo het verwerken van jou verleden, en de oude gewoontes op een rijtje laat zetten. Het is tijd om feest te vieren en het gezellig te hebben met een positieve uitstraling die jijzelf welkom kan heten. Na dat je dit gelezen hebt voel je je misschien al een beetje beter, neem de tijd en ga er voor. Soms kan dit alleen door ( tijdelijk) weg te gaan of even afstand te nemen
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 20, 2021, 08:41:20 am
Ridder van pentakels

Standvastig en trouw zijn in je eigen omgeving. We gaan niet snel door het leven heen. Ook al lijkt het voorbij te vliegen, we zaaien en we oogsten. Het land bewerken, aan de oppervlakte die net als de aardkorst uit vele lagen bestaat. En het er op het moment kan uitzien of alles stil blijft staan. Intuïtief hebben we al veel geleerd, en zijn er aan toe om de oogst binnen te halen en uit te gaan delen. Hierbij blijven we wel onszelf, en hebben weer plezier in het leven. Bewust doorgaan met ademhalen, gewoon accepteren van de dingen die niet geforceerd kunnen en mogen worden. Verstandig is het om vele dingen eens compleet anders aan te pakken. Ook bij lusteloosheid en dergelijke gemoedstoestand proberen deze anders te zien. Leer geduldig te zijn en benut een tijdelijke stilstand of tijdelijk uitstel van nadenken het ook anders te doen  van direct naar een oplossing te zoeken, trekken we niet alles meer naar onszelf toe, als we, omdat we er ons van bewust zijn dat het een feit is dat je last hebt van dat verleden. Blijf alert, neem niet zomaar met iets genoegen, voordat je bij jezelf eens goed ten rade bent gegaan. Ook al lijkt deze beslissing tegendraads te zijn, omdat het vernieuwde leven nou eenmaal een andere insteek heeft dan vroeger.

Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 23, 2021, 20:22:44 pm

Isis heeft de beschermende rol in jouzelf. Omarm jezelf zoals, zij haar zoon omarmde, beschermend, in de verklaring van onschuld.
Tarot van Isis
23 energie
Ware inleving, de vergeving van illusies
Zich inleven betekent niet; meegaan in lijden, dit is het wat wij niet op deze manier moeten leren om te begrijpen.
Dat is de interpretatie vanuit het verleden van het inlevingsvermogen. We maakte hier vooral gebruik van onze speciale relatie van het lijden.
 Terwijl we in het nu ons ervan kunnen vrijwaren en kunnen gaan leren hoe de Heilige Geest met het leven om gaat. Deze begrijpt het lijden niet.
Het valt ook niet te begrijpen als de Heilige Geest een relatie legt met jou. Jij gaat begrijpen dat genezen van pijn niet kan doordringen in de pijn als je de waan van de speciale ego relatie in stand blijft houden.
Hij daarentegen geeft jou een duidelijk bewijs dat inleving van het ego destructief is. Het ego verbindt zich alleen maar om zichzelf te versterken, en wilt delen met jouzelf, wat erop zichzelf en het ego lijkt. Vergis je niet in deze manoeuvre; het ego leeft zich altijd in om te verzwakken, en verzwakken is altijd aanvallen. Het ego kan zich niet inleven, daar kun je zeker van zijn.
Je kunt ervan uitgaan dat je niet weet wat genezing is. Al wat je van inleving geleerd hebt komt uit het verleden. Gebruik daarom niets vanuit het verleden dat jij wilt delen want er is niets uit het verleden dat je wilt behouden.
8 de vulkaan
Je bent wel degelijk bang om naar binnen te kijken en de zonde te zien die jij meent dat daar zijn. Dit zou je, onder angst kunnen toegeven.
Angst met zonde acht het ego heel gepast. Het glimlacht zelfs goedkeurend. En schrikt er niet van terug jou een schaamtegevoel te geven. Daardoor twijfel je er niet aan deze zonde te hebben begaan, ze getuigt ervan dat ze er ook inderdaad zijn en worden gezien. Dit zijn slechts in schijn de bron van angst. De angst zien in de bron is de bron van illusie.
De sloep
Zo dobber je in het eenzamen water, machteloos op het eindeloze meer van de verbeelding. Het is de betekenis van jou dromen, die het zelf laat aanspoelen op het strand van verlangen, jezelf zijn?  Of die we bij het ontwaken alweer zijn vergeten.Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 25, 2021, 19:07:58 pm
Bloemenkorf
De beloning van het huwelijk, de bloemen wagen die al troostend voorbijglijdt. De student die gelukkig is. Omdat zijn goedheid door andere wordt beloond. Hij heeft zijn beste beentje voorgezet, en slaagt in zijn onderneming.
De vulkaan
Inwijding, de kracht.
Aanroeping tot de heilige heuvels, het goede Westen der Goden, waar men leeft van koeken en kruiken bier. Dit zijn karaktertrekken die mogen worden gecorrigeerd, het ondoordachte handelen, is het vuur dat van de berg naar beneden stort. Vernietigt alles wat op zijn pad komt. De vulkaanuitbarstingen wijzen op een acuut gevaar; we kunnen opeens onze zelfbeheersing verliezen en ons door onze driften en angsten laten mee slepen. Het is de lava stroom, van ons zenuwvezels die alles meesleuren. Het maakt ons fel en driftig, ongeduldig ook naar andere toe. Dat komt dan als we onze zenuwen niet meer de baas kunnen. Jezelf in conflict brengt met een stormachtige verovering.  De boodschap van deze kaart; vraagt jou, laat de energie vrij stromen in positieve zaken die je aandacht verdienen.
De beproeving van de gehangen
Er kondigt zich een periode van rust en bezinning aan. Kunnen we nu de dingen aanvaarden zoals ze zijn. Overwin de moeilijkheden op eigen kracht, een onverwerkbare verklaring van een niet gehouden belofte. De zelfoverschatting laat het leven op zijn kop staan. Wordt ervan bewust dat de Zesde heuvel die van Isis is. Omarm jezelf zoals je je Zoon zou omarmen. Ik ben een kind geboren uit tranen, ondoordringbaar is mijn verdriet. Waarom ben ik alleen en lig ik verborgen onder deze palmbladeren. En zoek jij steeds die steun bij anderen? “Een verstandig man beoordeelt het heden naar het verleden” leef meer in het nu.
Titel: Re: dagkaart en blindevleklegging in een nieuw jasje
Bericht door: klaproos1945 op januari 26, 2021, 14:45:08 pm
Sneeuwklokjes
Hoop
Geboorte
De lente
Verwachting
In een nieuwe fase van het leven komen, als herboren in het nu leven. Het vertrouwen groeit en er kan van alles gebeuren in de positieve zin. De mens is van huis uit een sociaal wezen, we mijden de eenzaamheid. Maar worden soms tot de eenzaamheid gedwongen. En maakt de contacten moeilijker om te bekijken. Geef vooral niet op, kom in deze tijd tot jou eigen natuur. Als alle sluiers van de wereld zijn afgevallen, blijft er dan nog wel iets over van jou persoonlijkheid. Of ontwaken we in de Christus energie? De Christus energie die werkzaam is in ieder van ons, het symbool van de onzichtbare kracht. Het geeft onszelf inspiratie en kan als keerpunt worden gezien die de verandering brengt tot het heden. Niet meer in de wereld van schijn blijven hangen. Maar de waarheid als kenmerk beleven. Spontaan en goedgehumeurd ga je door, vol verwachting maak jij je planning voor deze dag. Dankbaar voor ieder moment dat we zien als het symbool van onze geestelijk opvoeding. De vruchtbaarheid van de Egyptenaren is het Ank, waar de cirkel staat voor geest, het kruis voor materie. De cirkel bovenaan het kruis wil zeggen dat de geest over de materie ( het kruis) triomfeert. De diepere zin van het leven begrijpen?
En weten doorzetters de moeilijkheden te overwinnen. Door het brandend verlangen van een vastomlijnd plan, dat je dan investeert in een prettige relatie met jezelf. En de eenzaamheid zal zichzelf oplossen.