Auteur Topic: HET RAD VAN FORTUIN  (gelezen 67986 keer)

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3110
 • :: SAMEN ::
HET RAD VAN FORTUIN
« Gepost op: juni 29, 2005, 13:08:49 pm »


Het Rad van Fortuin (archetype: De Tijd) staat voor verandering, het voortdurende komen en gaan van gebeurtenissen in de tijd, en is een diepgaand symbool voor de leerschool van het leven. Alles komt tot manifestatie, ontwikkelt zich en verdwijnt dan weer. En wij worden hierdoor verrijkt met ervaringen. Zoals een klok de tijd wegtikt, zo draait ook het Rad de tijd weg en geeft de ups en downs van het leven aan. Soms zitten we in een opwaartse beweging, soms in een neerwaartse. Voor sommige kwesties draait het Rad traag, voor andere zeer snel en soms met schokken. We ontmoeten allerlei verwarring op de levensweg, maar de weg is verlicht (de achtergrond van de kaart is hemelsblauw) - hoewel hij soms door donkere gebieden lijkt te voeren. Het doel van de hele tocht is de waarheid te vinden, wijzer te worden.

Het hele feit van het leven zelf getuigt van het verlangen van de ziel om weer een te worden met het Licht. De kaart bevat door de vier figuren in de hoeken een rechtstreekse verwijzing naar de laatste kaart van de Grote Arcana, de Wereld (kaart 21). Voor kaart 10 betekent dit dat alle gebeurtenissen van het Rad een hoger doel dienen. Ook tegenslagen bevatten belangrijke lessen. Het Rad van Fortuin draait ons steeds weer rond totdat onze weerstand tegen het Licht tenslotte zo dun is geworden, zo door schade en schande versleten, dat er gaten in vallen zodat we erdoorheen kunnen reiken. Dan stellen we het beperkte, twijfelende verstand in dienst van het hart.

Wat de vier figuren in de hoeken precies voorstellen is op zich niet zo belangrijk. Het belangrijkst is hun verwijzing naar kaart 21, de Wereld. Ze zijn gebaseerd op de wezens uit het visioen van Ezechiël en werden in de loop der tijd ook wel gezien als de vier evangelisten. Desgewenst kun je ze opvatten als de vier elementen of de vier kleuren van de Kleine Arcana.
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/tarot/RD_01.jpg
Er is ook een verband met de sterrenbeelden (adelaar/schorpioen/water, leeuw/vuur, stier/aarde, en waterman/lucht). In de RW-tarot zijn ze monochroom afgebeeld (in één kleur) en ze hebben vleugels en een boek. Dit wijst op hun mythologische resp. bijbelse karakter. Het boek laat tevens zien dat we in het stadium van het Rad van Fortuin behoefte hebben aan een leidraad. Pas op kaart 21 zien we de vier wezens in hun natuurlijke kleuren, zonder vleugels en zonder boek.

Ook het Rad zelf en de wezens op de buitenrand zijn monochroom afgebeeld. De slang is Set, de Egyptische god van het duister, de verzengende woestijngod en legendarische brenger van de dood in het universum. Hij was de broer en tegenstrever van de levenschenkende Osiris en hij volgt de benedenwaartse richting van het Rad. De menselijke figuur met jakhalskop is Anoebis, de gids van de overleden zielen en gever van nieuw leven. Hij volgt de opwaartse richting. Bovenop het Rad zit een sfinx als symbool van de wijsheid die wij door ervaringen opdoen. Hij houdt het zwaard van inzicht vast. Het zwaard wijst nog niet recht naar boven zoals op de volgende kaart (11 Gerechtigheid). Hieruit is op te maken dat er nog steeds omwentelingen van het Rad nodig zijn voordat Gerechtigheid bereikt is. In sommige tarots zit de sfinx op een plateautje vlak bóven het rad, zodat hij zelf niet aan de draaiende beweging deelneemt, maar het geheel - net als ons hogere zelf - vanuit een hoger gezichtspunt waarneemt.
http://img.photobucket.com/albums/v242/ricca/tarot/RD_AS.jpg

In China kent men het beeld van twee raderen: het Hemelse Rad of Rad van de Eeuwigheid en het Aardse Rad of Rad van de Tijd. Het Hemelse Rad heeft betrekking op het onvergankelijke. Het bevat het zijn. Het Aardse Rad heeft betrekking op het vergankelijke. Het bevat al ons doen en handelen. Het Rad van Fortuin fungeert meestal als het Aardse Rad, maar er is ook een verbinding met het Hemelse Rad zoals blijkt uit de letters: er staan (om en om) Romeinse en Hebreeuwse letters op het rad. De Hebreeuwse letters JHVH vormen de naam van God (Jahweh). De Romeinse letters vormen een anagram dat op veel manieren gelezen kan worden. Met de klok mee staat er bijvoorbeeld TAROT (de T twee keer lezen) of ROTA (=draaiing of wiel). Op de spaken van het rad staan de alchemistische symbolen voor kwikzilver (mercuriussymbool), zwavel (driehoek, tevens vuursymbool), water (golvende lijntjes) en zout (cirkel). Deze hebben betrekking op het proces van transformatie en houden ook verband met de vier kleuren van de Kleine Arcana.
 
In het centrum van het Rad is een punt dat stilstaat, een punt van rust, onveranderlijk aanwezig als de spil waar alles om draait. Het stille middelpunt van het bestaan: de ziel. Het binnenste cirkeltje met acht stralen komt vele malen voor op de kleding van de Dwaas. Terwijl onze uiterlijke persoonlijkheid onderhevig is aan de beweging van de buitenrand van het Rad, staat de Dwaas dicht bij de ziel.

De dualiteit of tweezijdigheid van de tijd (ups en downs, Hemelse Rad/Aardse Rad, buitenrand en centrum) werd door de oude Grieken gevat in de begrippen chronos en kairos.
Chronos is verbonden met klokken, deadlines, horloges, agenda's, planners, schema's, wekkers, haast. Chronos is tijd op z'n slechtst. Chronos is zoiets als de marathon lopen op hoge hakken. Chronos is ook de belanrijkheidswaan van het ego. Chronos wil zeggen dat we alleen maar aan onszelf denken. Chronos is de tijd van de uiterlijke wereld.
Kairos heeft te maken met transcendentie, met het eeuwige, het onvergankelijke, met eerbied, vreugde, liefde, schoonheid, het Gewijde. Kairos betekent op intieme voet staan met onze intuïtie en met wat Echt is. Kairos is tijd op z'n best. In kairos ontsnappen we aan de kerkers van het ego, worden we ons bewust van onze innerlijke leiding en verbinden we ons weer met onze goddelijkheid.  
Chronos vraagt om snelheid, zodat er geen tijd verspild wordt. Kairos vraagt om rust en ruimte zodat de tijd genoten kan worden. In chronos zijn we bezig, in kairos mogen we zijn.

Op welke manier we het Rad ervaren, positief of negatief, omhoog- of omlaaggaand, als chronos of als kairos, is niet zozeer een kwestie van wát er precies gebeurt in ons leven, maar vooral van onze innerlijke bereidheid om al of niet met de veranderingen mee te gaan. Het Rad zelf draait altijd door en verandering zal er altijd zijn.

In een legging wijst de kaart gewoonlijk op een verandering in je leven, mogelijk een onverwachte verandering, mogelijk een diepgaande verandering, misschien zelfs een ommekeer, maar de essentie is verandering. Deze verandering kan zowel positief als negatief zijn. Gewenst of ongewenst. Hoewel de kaart traditioneel voor een positieve verandering staat, gaat het in feite slechts om verandering, in welke richting dan ook, waarbij het belangrijk is dat de rechtopstaande kaart tevens aangeeft dat het een verandering betreft waarbij je je kunt aanpassen, een verandering die je kunt aanvaarden, waar je vrede mee kunt hebben. Of waar je gewoon blij mee bent. Er is geen verzet (dat hoort bij de omgekeerde kaart). Misschien is het onduidelijk wat de oorzaak of het doel van de verandering is, maar je bent in staat om je erbij neer te leggen, je bent bereid erin mee te gaan - en bij een positieve verandering zal dat vanzelfsprekend minder moeite kosten dan bij een negatieve.

Liefs,
Ricca
« Laatst bewerkt op: augustus 01, 2009, 15:45:52 pm door Ricca »
From Ricca with Love

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3110
 • :: SAMEN ::
Re:HET RAD VAN FORTUIN
« Reactie #1 Gepost op: augustus 01, 2009, 15:45:04 pm »
Het Rad van Fortuin uit de Cornish tarot:
http://static.zoom.nl/A485DA40BD24D17F65EFC94D02798F91.jpg

TIJD

Op vele ledige dagen heb ik spijt gehad om verloren tijd. Maar ze is nooit verloren, Heer! U hebt elke seconde van mijn leven in Uw eigen handen genomen. In het hart der dingen voedt U zaden tot kiemen, knoppen tot bloesems, en bloemen tot vruchtbaarheid. Moe en vermoeid sliep ik op mijn bed en meende dat alle arbeid was gedaan. Maar 's morgens ontwakend trof ik mijn tuin vol bloemwonderen.

Tijd is oneindig in Uwe handen. Niemand is er die Uw seconden telt. Dagen en nachten gaan voorbij en tijden bloeien en verwelken als bloemen. U weet te wachten. Uw eeuwen volgen elkaar op, in het vervolmaken van een kleine witte bloem.

Wij hebben geen tijd te verliezen, en daar wij geen tijd hebben, grissen wij om onze kans. Wij zijn te arm om te laat te mogen komen. Aldus ontvliedt de tijd, terwijl U haar geeft aan ieder die erom vraagt. Aan het eind van de dag haast ik mij, uit vrees Uw deur gesloten te vinden, maar dan is er steeds nog tijd.

- Rabindranath Tagore
From Ricca with Love

lucifall

 • Volledig lid
 • ***
 • Berichten: 202
De Romeinse Letters op het Rad van Fortuin
« Reactie #2 Gepost op: november 14, 2010, 21:07:03 pm »
De (Romeinse) letters op het Rad van Fortuin.

Quote Ricca:
“Het Rad van Fortuin fungeert meestal als het Aardse Rad, maar er is ook een verbinding met het Hemelse Rad zoals blijkt uit de letters: er staan (om en om) Romeinse en Hebreeuwse letters op het rad. De Hebreeuwse letters JHVH vormen de naam van God (Jahweh). De Romeinse letters vormen een anagram dat op veel manieren gelezen kan worden. Met de klok mee staat er bijvoorbeeld TAROT (de T twee keer lezen) of ROTA (=draaiing of wiel).”

Over de letters in het wiel schreef P F Case in the introduction into the study of the tarot het volgende:

De letters van het Rad kunnen ook gelezen worden als:
Van links naar Rechts beginnend op aan de onderkant lezen we het woord ROTA = wiel.
Beginnend, boven bij de T, van links naar rechts het woord TARO.
Beginnend, bij de O, van rechts naar links het woord ORAT = spreken.
Beginnend, bij de T, van rechts naar links het woord TORA = Wet.
Beginnend, bij de A, van rechts naar links het woord ATOR, wat door velen gezien wordt als Hathor.
Hathor, is een Godin, welke correspondeert met de Keizerin uit de tarot.

De bovenstaande woorden als zin, ROTA TARO ORAT TORA ATOR
kan vormen:
Het Wiel, TARO, spreekt (de) Wet (van) Hathor.

De keizerin welke correspondeert met Hathor, draagt het getal 3.
Alle getallen van de tarotkaarten bij elkaar opgeteld is 231.
231=6.
6 is de extensie van 3. (1+2+3)
Op deze manier somt de keizerin dus de gehele grote Arcana op, en zo spreekt, of openbaart, het Wiel, de Wet van Hathor.


lucifall

 • Volledig lid
 • ***
 • Berichten: 202
De slang op het Rad van Fortuin
« Reactie #3 Gepost op: november 14, 2010, 21:08:55 pm »
De slang op het Rad van Fortuin:

Quote Ricca: “Op de spaken van het rad staan de alchemistische symbolen voor kwikzilver (mercuriussymbool), zwavel (driehoek, tevens vuursymbool), water (golvende lijntjes) en zout (cirkel). Deze hebben betrekking op het proces van transformatie en houden ook verband met de vier kleuren van de Kleine Arcana.”

De Slang slingert zich langs ¼ deel van het Rad.

Het gedeelte van zout. (Cirkel)
De 4 symbolen van kwikzilver, zwavel, water en zout hebben betrekking op transformatie, zoals Ricca schrijft.
Zout is het derde element van de drie-eenheid van de alchemistische substanties van het Grote werk. Mercury is het wateraspect en Zwavel, het vuuraspect, Zout is het vormende aspect.
Zout kunnen we zien als een gekristalliseerde vorm van energie.
Zout is het symbool voor kennis en wijsheid. De slang wordt hier ook mee geassocieerd.
De slang is ook symbool van transformatie. Transformatie is weer verbonden met Kaart 13 de Dood.

Het gedeelte rond de letter O
De slang wordt ook weergegeven als een oneindige cirkel, zoals de letter O, ook is, net zoals het getal 0 van de Fool. De Ouroboros, de slang welke in zijn staart bijt, is een symbool van de Dwaas, door zijn oneindigheid.
De Magier draagt deze slang om zijn middel.
De slang op het rad kronkelt rond deze letter O, welke we ook als het getal 0 kunnen lezen.
de Magier, 1 , samen met de Ourobouros 0, geven het getal 10, van het Rad.

Het gedeelte tussen Heh en Vav
Het pad van de slang loopt ook tussen de Hebreeuwse letters Heh (structuur) en Vav (verbinding tussen het boven- beneden)
Heh, welke correspondeert met de Keizer (4) (ook 13)
Vav, welke correspondeert met de Hierofant (5)
Van de structuur, en vorm van de Keizer, naar de Hierofant, de mediator tussen Boven en Beneden. 
De kronkelende slangenkracht Kundalini?
De Slang, is ook 9, de waarde van Teth (=Slang) is 4 + 5.
(De Keizer en de Hierofant)


lucifall

 • Volledig lid
 • ***
 • Berichten: 202
De 13 wendingen van de slang en de veer van transformatie
« Reactie #4 Gepost op: november 14, 2010, 21:10:03 pm »
De 13 Wendingen van de Slang.
De Dwaas, De Keizerin en De Zegewagen
De Lauwerenkrans, of Lauwerkrans, zoals het taalkundig behoord te zijn, zoals Marilu zegt.
Deze staat afgebeeld op de Dwaas, Zegewagen en de Keizerin.
In het hebreeuws vormen zij ACHaD.
Samen zijn zij (0+7+3), het rad van Fortuin (10), welke verbonden is aan de letter Kaph. Deze letter staat voor Handpalm. De handpalm, wiens lijnen, het levenslot, tonen. Want ook het levenslot, Karma, is verbonden met Het Rad van Fortuin.

Ook zijn er als je de slang bekijkt vanaf kop tot staart, 13 punten van wending.
Dit verwijst naar Kaart 13, de Dood, welke we ook associëren met transformatie.

“13 is in het Hebreeuws gelijk aan de waarde van het getal ACHaD = EENHEID”
(Aleph (1) + Cheth (8 ) + Daleth (4)  = 13 )

“Het Rad van Fortuin is de kaart welke het getal 10 draagt.
0 (De Dwaas) en Aleph(1)  + 7 (Zegewagen) en Cheth (8 ) + 3 Keizerin en Daleth (4)”  
Deze kaart, X, draagt de beeltenis van een slang, met 13 punten van wending, verwijzend naar de Kaart, De Dood, Kaart van transformatie.
De Kaarten 0, III, en VII hebben de groene lauwerenkrans gemeenschappelijk, evenals de gele achtergrond en de Blonde haarlokken. In deze zin vormen zij een EENHEID, net zoals ACHaD eenheid betekent.
Op Kaart 10 komt dit alles weer samen in de 13 wendingen van de slang, omdat de Waarde van ACHad, 13 is en de kaarten 0, 3 en 7 , samen 10 maken.

De Veer van Eenheid, De Veer van Transformatie
Dit (ACHaD=13) kunnen we ook nog bezien als een kruislingse verbintenis met de veer, welke, net zoals de Lauwerkrans, ook afgebeeld is, op 3 Grote Arcana kaarten.
Het Rad is 10, met de slang, met 13 wendingen, correspondeert met 19.
10, de Magier (1) en de Dwaas (0) verbonden door de Ourobouros.
De 0, 13 en 19.
De Luchtige Veer fier in de wind,
De hangende Veer van Maat,
en de weer verrezen Veer van het herboren kind,
met de 22 gouden stralen van de Zon,
erboven,
welke corresponderen met de 22 paden van de Hebreeuwse letters op de levensboom,
en de 22 grote arcanakaarten.

0+13+19 = 32, de 32 paden van Wijsheid van de levensboom. De 22 Paden en de 10 Sefirot.

« Laatst bewerkt op: november 15, 2010, 13:33:04 pm door Ricca »

lucifall

 • Volledig lid
 • ***
 • Berichten: 202
De Hebreeuwse letters op het Rad
« Reactie #5 Gepost op: november 14, 2010, 21:10:55 pm »
De Hebreeuwse letters op het Rad.
De 13 wendingen van de slang zijn de helft van de Waarde van YHWH, de Hebreeuwse letters welke op het Rad staan afgebeeld.

Yod = 10, Heh= 5, Vav=6, Heh = 5 = 26.
De Waarde van YHWH is 26.

Deze vier letters staan ook voor de 4 elementen.
Yod= Vuur; Heh (1e)= Water; Vav=Lucht en Heh(2e) =Aarde

De 4 elementen worden op het Rad ook weergegeven door de 4 gefixeerde sterrenbeelden Taurus, Leo, Scorpio en Aquarius
Respectievelijk het 2e, 5e, 8e en 11e teken.
2 + 5 + 8 + 11 = 26.
YHWH is gelijk aan de waarde van de 4 gefixeerde sterrenbeelden samen.

4 elementen en 4 wezens op de 10de kaart. De extensie van 4 is dan ook 10.
1+2+3+4=10.


lucifall

 • Volledig lid
 • ***
 • Berichten: 202
HET RAD VAN FORTUIN laat zien hoe tarot alles samenbrengt
« Reactie #6 Gepost op: november 14, 2010, 21:12:44 pm »

Tarotkaart 10, het wiel van Samsara, Rad van Fortuin, geeft op deze kaart de samenhang weer tussen het Romeinse schrift, de Hebreeuwse taal, de alchemie en de astrologie en ook de numerologie.

Het Romeinse Schrift kan verwijzen naar Het Wiel, TARO, de Wet, van Hathor,
Verbonden aan de Keizerin, welke de hele grote Arcana in zich draagt.
YHWH is immers gelijk aan Yod, Heh, Vav, Heh, de Godsnaam.
De Alchemistische symbolen van Zwavel, Water, Zout en Kwikzilver staan afgebeeld op het Rad en verwijzen naar transformatie.
YHWH is ook gelijk aan de vier hoeken van de wereld, de 4 wezens van Ezechiel, de gefixeerde sterrentekens welke afgebeeld staan op het Rad en op de Wereld XXI, wat ons weer terugbrengt bij de Keizerin.
De Vier-verdeling op de 10-kaart verwijst naar de extensie van 4, want 1+2+3+4=10.


KEI

 • Gast
Re:HET RAD VAN FORTUIN
« Reactie #7 Gepost op: december 17, 2010, 22:40:15 pm »
hallo,
ik heb een vraagje mbt de kaart RAD VAN FORTUIN, als ik via de website de relatiekaart bereken, bekom ik de MAGIER en als hulpkaart het rad van fortuin, wil dit zeggen dan dat mits een verandering/aanpassing of wat wil die hulpkaart zeggen?
bedankt

Doesje

 • Junior lid
 • **
 • Berichten: 84
Re:HET RAD VAN FORTUIN
« Reactie #8 Gepost op: januari 04, 2011, 22:41:33 pm »
Hoi Kei,

De Magiër geeft aan dat je alles tot je beschikking hebt om het te laten werken, zolang je wil er maar is maar er zijn ook invloeden waar je geen grip op hebt (Rad van fortuin). Als hulpkaart, zou ik je het advies willen geven...laat de dingen op je afkomen en ontspan meer. De Magiër vertelt mij dus dat je heeel graag wilt dat het werkt.
Succes.

lucifall

 • Volledig lid
 • ***
 • Berichten: 202
De Sphinxen op de Zegewagen en de Sphinx op het Rad
« Reactie #9 Gepost op: februari 13, 2011, 14:10:58 pm »
De Sphinx op 10 en de Sphinxen op 7.
Op 7 trekken de sphinxen de zegewagen. Er zijn geen leidsels en de jongeling lijkt vast te zitten in een kubus. Zijn armen erboven kunnen wij zien in een driehoek. Zodat zoals bij het symbool van Jupiter de Geest hier de materie overstijgt.
De trekkers van deze kar, waar wij duidelijk de wielen herkennen als het Rad, lijken ieder een eigen kant op te willen. Ze zien eruit als elkaars tegengestelden, niet alleen kwa uiterlijk: zwart versus wit, maar ook kwa gelaatsuitdrukking.
Op 10 is de Spinx verandert in een decision-maker. Maar ook roept dit een vraag op.
10 is de eerste kaart waar duidelijk de 4 gefixeerde tekens van de zodiak worden weergegeven: de Leeuw, Stier,Schorpioen en Aquarius. Deze 4 symbolen zijn op de 4 hoeken van de kaart afgebeeld. Rond het wiel.
Op dit wiel zit een Sphinx met een zwaard. Zwaarden welke we kunnen verbinden met het nemen van beslissingen, het geven van een oordeel. De 2 tegengestelde Sphinxen van 7 zijn hier 1 geworden. Er is een samensmelting ontstaan. Deze vinden we op het Rad.
Het raadsel van de Sphinx, is ook pas bij, na  9 opgelost immers!
De Dwaas kunnen we zien, als kruipende baby, welke bij de Magier op 2 benen komt te staan en welke bij 9, als de Heremiet, op een stok leunt.
Maar juist een Spinx op dit wiel met de gefixeerde sterrentekens.
De Spinx de verbinding/samensmelting tussen de beelden Leeuw(Kaart Kracht) en Maagd (Kluizenaar).

Wij beginnen altijd met Aries in de volgorde van de sterrentekens.
Zal er in de symbologie van het Rad van Fortuin een code aanwezig kunnen zijn, dat de dierenriem moet beginnen met de Leeuw?
De eerste Sphinx zien we bij de zegewagen , de kaart verbonden met het beeld Kreeft. Het beeld VOOR Leeuw en de laatste versmolten Sphinx vinden we terug op 10, de kaart NA Virgo . (Leeuw-maagd=Sphinx)


Luus

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3110
 • :: SAMEN ::
Re:HET RAD VAN FORTUIN
« Reactie #10 Gepost op: juni 26, 2011, 02:26:24 am »
Voor Fatin:
Een speciaal Rad van Foruin (afkomstig uit de Inner Child kaarten - die geheel uit sprookjes bestaan :)):

http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/06/25/1309029415-580.jpg

With Love
« Laatst bewerkt op: juni 26, 2011, 02:29:12 am door Ricca »
From Ricca with Love

Happy

 • Senior lid
 • ****
 • Berichten: 380
Re:HET RAD VAN FORTUIN
« Reactie #11 Gepost op: juni 26, 2011, 02:59:44 am »
Hoe gaaf is dat.... dank je wel  :D

Happy

 • Senior lid
 • ****
 • Berichten: 380
Re:De Romeinse Letters op het Rad van Fortuin
« Reactie #12 Gepost op: juni 26, 2011, 12:16:43 pm »
Nog een keer;

De letters van het Rad kunnen ook gelezen worden als:
Van links naar Rechts beginnend op aan de onderkant lezen we het woord ROTA = wiel.
Beginnend, boven bij de T, van links naar rechts het woord TARO.
Beginnend, bij de O, van rechts naar links het woord ORAT = spreken.
Beginnend, bij de T, van rechts naar links het woord TORA = Wet.
Beginnend, bij de A, van rechts naar links het woord ATOR, wat door velen gezien wordt als Hathor.
Hathor, is een Godin, welke correspondeert met de Keizerin uit de tarot.

De bovenstaande woorden als zin, ROTA TARO ORAT TORA ATOR
kan vormen:
Het Wiel, TARO, spreekt (de) Wet (van) Hathor.


Er staat tarot geen taro, omdat zij rond is geschreven zie je de laatste "t" niet op de eerste "t" staan. Dat komt omdat de "t" in deze niet zó belangerijk is als de rest. Wat zij deden was geen begin en geen eind creëren en dat deden zij door de eerst en laatste letter gelijk aan elkaar te maken. Daarom denk ik altijd als iets begint en eindigd met hetzelfde letter, kun je die weglaten, je focust dan op de letters er tussen en dus het woord. In dit geval is dat ARO

In eerste instantie gebruikte ik vanmorgen jouw vertalingen van het woord TARO(T) om ARO te vertalen, maar jij ging nog uit van de "t" en dat ga ik niet doen. ARO staat voor Random.

Zij lezen niet alleen van links naar rechts of van rechts naar links maar van binnenuit dan naar links en van binnenuit en dan naar rechts. Dit kan in veel gevallen als de eerste en laatste letter hetzelfde zijn.

Werk hier dus met het woord ARO en dan krijg je RA en RO. Ra staat voor de zonnegod en Ro staat voor kunsttaal. De taal van god, Random (kunsttaal) of de kunst van taal voor God is rond. Het woord is namelijk de samenvatting van het begrip. Dat leg ik nog wel een keer uit.

Hoe boeiend is het dan om te weten dat ik vanmorgen met de woorden, gebruikmakend van de T en jouw definities op ongeveer hetzelfde kwam. Maar een kunst is het wel  :)

Lachen
« Laatst bewerkt op: juni 26, 2011, 12:25:21 pm door Fatin »

Ricca

 • Moderator
 • Master lid
 • *****
 • Berichten: 3110
 • :: SAMEN ::
Re:HET RAD VAN FORTUIN
« Reactie #13 Gepost op: juni 26, 2011, 13:52:26 pm »
Ja, met de T's aan het begin en einde van het woord tarot, kun je er een cirkeltje van maken. De T's zijn als het slotje van een ketting. Maar het gaat om de ketting zelf. Of het parelsnoer... Het werkt ook bij andere (eenvoudige) woorden. :)

Grappig dat ik in mijn vorige post Rad van Foruin schreef, zonder t...
From Ricca with Love

Happy

 • Senior lid
 • ****
 • Berichten: 380
Re:HET RAD VAN FORTUIN
« Reactie #14 Gepost op: juni 26, 2011, 14:15:03 pm »
Grappig want ik was net bezig met het gegeven van een voorbeeld;

Het woord is namelijk de samenvatting van het begrip. Dat leg ik nog wel een keer uit.

Kunst taal een samenvatting ~ als opsomming van begrippen ín het woord en dus geen abstractie, zoals definities dat volgens mij doen. Werken met betekenissen geen definities.

Schreef boven al ARO en nu nog een voorbeeld:
Uni. (Ook Unial, Unei) Betekenis: Etruskische godin van de geboorte, zeegodin, schenker van het leven. Ze was de beschermgodin van Perugia.

Dus het woord Uni is hetzelfde als de godin van geboorte, is dat zo?

UNI (denk klavertje vier) NU NI lijkt op IN NU, Nederlands ... engels proberen, dan ga ik voor Unial, want Unei kan niet kloppen (niet oneven). Unial inulai i en i valt weg, nula.... dat is nul

Geboorte lijkt mij te kloppen :) totaal allesomvattend, lijkt god wel

Of het parelsnoer... Het werkt ook bij andere (eenvoudige) woorden. :)
Parelsnoer lijkt mij leuker. Hoe vind je die?

Grappig dat ik in mijn vorige post Rad van Foruin schreef, zonder t...
Als jij spelfouten maakt let ik juist op, volgens mij zit daar dan wat in, maar zag deze niet... des te leuker dat dit je zelf opviel