armoedeRijk in armoede

Een astrologische column van Willem Kunst

Kijkend met een astrologische blik naar onze samenleving, gaan we als maatschappij een tijd met essentiële keuzes tegemoet.

Met Pluto conjunct Saturnus in Steenbok is de tijd aangebroken dat de macht, (Saturnus/Steenbok) geconfronteerd wordt met zijn verantwoordelijkheden. Na de jarenlange bezuinigingen op allerlei sociale voorzieningen, zoals o.a. onderwijs, politie, zorg, studiebeurzen, aow, kunst en cultuur, NPO, advocatuur, uitkeringen, landbouw, Wajong, rechtelijke macht enz) breekt er nu een periode aan van crisis.

Hoewel het land nog nooit zo rijk is geweest, heeft het ook nooit eerder zoveel sociale, emotionele en financiële armoede gekend. Het kapitalisme is doorgeslagen naar een alleen maar grotere hebzucht van de ‘uitverkorenen’ die er voordeel van hebben. Zij vormen de minderheid van de Nederlandse bevolking en het is op dit vlak waar de veranderingen verwacht kunnen worden.

De grote ontevredenheid, die de ongelijkheid onder de bevolking teweegbrengt, dwingt mensen te kiezen voor een andere richting. Rechts ziet de oplossing in bezuinigen op alles wat sociaal is, de zgn. linkse hobby. Links richt zich op een groene economie. Beiden bijten elkaar continu in de staart. Elke partij levert een eigen speerpunt om zich maar te onderscheiden van de ander. Hierdoor staan partijen steeds meer tegenover elkaar en de polarisatie van dit land wordt een feit. De maatschappij is versplinterd doordat we niet samen werken, niet meer sociaal ingesteld zijn.

De meerderheid van de bevolking zal zich gaan roeren en de roep om meer gelijkwaardigheid in de verdeling van het Nederlands kapitaal zal toenemen. Pluto, de planeet die iedereen bewust maakt van wat er niet klopt, toont deze scheef gegroeide maatschappij en zal meer en meer de ongelijkheid blootleggen en daarmee zichtbaar maken voor de grote massa.

Als een maatschappij een sociaal gemeenschappelijk draagvlak mist, zet dat mensen tegenover elkaar. In de dynamiek van polarisatie worden we gedwongen ons te committeren aan de één of andere groep. Hier ligt dan ook de oplossing, er moet een partij komen die iedereen bij de hand neemt en praat! Er is dringend behoefte aan leiders die het sociale en het kapitalisme in zich kunnen verenigen. Er is behoefte aan een partij cq. leiderschap die alle mensen het gevoel geeft dat ze ertoe doen en wat ervoor zorgt dat iedereen mee kan profiteren van de volle beurs die er -alles bij elkaar opgeteld- nu is.

Het jaar 2020 biedt de kans voor het begin van een ommekeer. Pluto is de planeet die alle misstanden zichtbaar maakt. Alles waar wij onzorgvuldig in gehandeld hebben laat zich zien en dwingt ons tot rekenschap. Hoe reageren wij hierop? Blijven we blind voor de noden van de aarde en onze medemensen in de samenleving, dan zal de ernst van de problemen die we gecreëerd hebben als een boemerang terugkomen. Of worden we ons bewust van onze eindverantwoordelijkheid voor al wat leeft en vooral voor hoe we met al wat leeft omgaan?

Tekst © Willem Kunst

Publicatiedatum 5 februari 2020

Vorige column Saturnus conjunct Pluto in Steenbok, deel 1

 


Astrologische feesten workshops, trainingen en content voor bedrijven

Kijk eens op de website van Willem Kunst.


Ook van Willem op onze astrologieafdeling:

De levensleshoroscoop

De beroepshoroscoop

De financiële horoscoop

De gelukshoroscoop

De hij/zij horoscoop

De liefdeshoroscoop

De trouwhoroscoop

De maandhoroscoop

 

 Volg ons op FacebookVandaag besteld, morgen in huis!

Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...