GLOBAL CHANGE – WERELDWIJDE VERANDERING

Dat de planetaire constellaties jou en de hele aardbol met al haar bewoners een uitdagende en nieuwe 12-maandelijkse cyclus voorschotelen, zal zich de komende tijd op verrassende wijze uitkristalliseren. Zowel op persoonlijk, als op collectief niveau staan de eerste radicale hervormingen je op te wachten. De start van de eerste fikse upgrade, welke de aankomende jaren verder in opmars komt, wordt in 2023 duidelijk zichtbaar. Enorme herzieningen zijn onderweg.

De diepe, grondig reinigende krachten van de planeet Pluto blijven hun werk nèt zo lang doen, totdat de duistere en oude situaties, welke niet langer in deze samenleving behoren, geëlimineerd worden. Ergens heeft de kosmos besloten om de eindsprint in te gaan zetten! Dit, zodat er afgerekend kan worden met schijnzekerheden, waaruit jou en ons collectieve leven zijn opgebouwd. Je krijgt dus alle gelegenheid om voor echtheid en je ware essentie te kiezen.

Doe je dit vanuit diepgeworteld vertrouwen en je bezielde, liefdevolle impulsen, dan openen zich ontelbare gloednieuwe mogelijkheden. Blijf je deze weg volgen, dan zul je niet alleen een inspirerend voorbeeld voor je omgeving zijn, maar ook een reddingsboei tijdens deze enorme transitie naar de nieuwe tijd die nu voor je ligt.

Met name vanaf het voorjaar, 23 maart tot en met 11 juni 2023, zullen de Plutonische krachten eindelijk de revolutionaire Waterman bereiken. Dit is een korte, maar vooral zeer zinvolle periode! Deze 6 weken zullen namelijk geheel in het teken staan van voorbereidingen om de ware essentie van het Watermantijdperk met ál zijn vernieuwingen dichterbij te brengen. Het zal een periode zijn, waarin als bliksemflitsen het ene na het ander ontwakend besef je leven beïnvloeden. Als Pluto ervoor kiest om via een retrograde (schijnbaar teruglopende) beweging door Steenbok, voor de laatste keer het grofvuil op te halen via de drijfveren van oude, politieke en persoonlijke fundamenten, komt het einde van een zeer zware periode in zicht.

Levensveranderende inzichten in je persoonlijke- en wereldwijde leven tonen de noodzaak, en tegelijkertijd de discipline, die nodig zullen zijn om met z’n allen de handen ineen te slaan. De noodzaak voor de Global Change wordt nóg duidelijker.

De voorspoed en pijlen van de grote gasreus Jupiter staan inmiddels in het lenteteken Ram. Jupiter voelt zich daar prima en maakt jou en ons allemaal via het element vuur duidelijk dat er haast is! Het spreekwoord haastige spoed, zou zeker van toepassing kunnen zijn. Té snelle, vurige en impulsieve uitspattingen kunnen de gedegen en goed doordachte wijsheden van de Sjamaan in jou namelijk behoorlijk verstoren. Laat je daarom zeker leiden door dat wat jíj wilt en waar je voor wilt gaan, maar maak ook gebruik van een sparringpartner voor regelmatige zelfreflectie.

Als Jupiter in zijn uitzonderlijke groeispurt al op 16 mei 2023 het gestadige en herkauwende sterrenbeeld Stier bereikt, is een adempauze wel op zijn plaats. Jupiter beweegt vanaf 4 september 2023 in een retrogradebeweging. Dit zal je helpen om geloof, hoop en liefde te vergaren met het nóg verder groeiende vertrouwen op jouw eigen innerlijke wijsheid.

De ijzeren hand van Saturnus verlaat op 7 maart de progressieve Waterman, om vervolgens op die dag na ruim 26 jaar opnieuw de overstap te maken naar de nevelen van Vissen. Deze twee tegenpolen zullen moeten leren samenwerken. Wat bijzonder is, is dat de planeet Neptunus al 10 jaar door haar eigen Vissen beweegt en dat het vergrootglas effect van Jupiter afgelopen jaar grenzen heeft doen vervagen, waardoor er een enorme, verdere disbalans is ontstaan in onze samenleving.

De realiteitszin van Saturnus en zijn behoefte om opnieuw structuur én discipline te brengen, staan vanaf 7 maart haaks op de roze bril van Neptunus. Die dag zal tijdens de geboorte van deze nieuwe vibraties ook Volle Maan in het sterrenteken Maagd zijn. De resonantie en oproep tot heldere verklaringen, gedetailleerde informatie en dienstbaarheid worden vanaf dat moment steeds luider.

Het Licht werkt enorm krachtig om ieder facet van bewustwording tot in het sterrenstof wakker te maken. Aan de andere kant zijn de nevelen zo dik dat er velen ontgaat wat de perspectieven op dit moment zijn. Toch zal de azuurblauw gekleurde Neptunus het besluit nemen zich voor een tijdje terug te trekken. Dit kan voor behoorlijk wat opschudding zorgen. De confronterende realiteit komt hierdoor aan het licht.

Wrijving op wrijving en daar waar liefde pijn ontmoet, zal het je steeds duidelijker worden hoé belangrijk je bent! Keer met grote regelmaat terug naar het oog van de storm en besef daarbij dat wat op je pad komt, jou en de wereld zal leiden naar je beste versie.
 

Met Liefde, Sandra

Tekst © Sandra Jansen van Galen

 


Trainingen- Workshops en Opleidingen

Altijd al graag astrologie willen leren?

Kijk eens bij Instituut Sandra, wie weet zit er wel een workshop of training voor je bij.

Ook van Sandra op onze tarotafdeling:

De gratis Symbolon dagkaart

 

 Volg ons op FacebookMediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...